Karina
21.11.05,16:02
Chystám sa zasvätiť do medz.účt.štandardov. Mám len jednu otázočku, líši sa veľmi "naše" účtovníctvo od účtovníctva podľa medz.účt.štandardov?
ivab
22.11.05,07:47
Neviem čo myslíš, či sa líši účtovníctvo. Lebo IAS/IFRS neupravujú čo sa na ktorý účet účtuje. Týkajú sa skôr vykazovania a zostavovania účtovnej závierky. Postupne sa im máme prispôsobiť, takže postupne sa nbudú v ničom. napr. aj konsolidovanú účtovnú závierku musia naše účtovné jednotky zostavovať už len podľa IAS/IFRS...
Každopádne sa priprav na dosť náročný preklad na pochopenie, myslím tým, že musíš byť "zdatná" v účtovíckej terminológii.