AdrianaA
29.10.10,09:20
SZČO pred piatimi rokmi v roku 2006 kúpila podielové listy. Na zmluve je uvedené jej IČO, DIČ. V tomto roku sa zaúčtovalo v peň.denníku do VNZD nasledovné :
- kúpna cena za podielové listy
- poplatok
Na konci roku 2006 a 2007 sa hodnota týchto podielov uvádzal vo výkaze v časti dlhodobý finančný majetok.
V roku 2008 začala SZČO uplatňovať výdavky percentom, takže v roku 2007 bol upravený základ dane o výšku záväzkov a pohľadávok ( zásoby nemal ). Za tento rok 2008 sa podávalo len priznanie bez výkazov.
V roku 2009 výdavky percentom a k 31.12.2009 pozastavil svoju činnosť na dva roky. V tomto roku sa upravil základ dane o pohľadávky.
V roku 2010 predal podielové listy. Kúpna cena a poplatok nikdy neboli v nákladoch.
Moja otázka :
Čo s tým ? Má podať opravné daňové za rok 2009, keďže ich kúpil ako SZČO ? Ako postupovať, keď uplatňoval výdavky percentom? Čo zobrať do príjmu - rozdiel kúpnej ceny+ poplatok - predajná cena ?
AdrianaA
02.11.10,10:08
nikto nevie poradiť ?
AdrianaA
11.11.10,14:45
posúvam