Brouk
04.11.10,07:49
Predávame budovu s DPH na splátky. Kupujúci má túto budovy prenajatu
a má dohodnuté splátky až do roku 2011. Vklad bude povolený až po zaplatení poslednej splátky. Postupujeme správne, ked vystavíme faktúru až
po zaplatení poslednej splátky? Z jednotlivých splátok odvádzame DPH.
Ako máme správne postupovať?
Brouk
05.11.10,08:40
Prosím nemal nikto tento problém.
Adiks
05.11.10,10:42
Postupujete správne, jednotlivé splátky sa považujú za platby prijaté pred dodaním tovaru podľa 19 ods.4 zákona o DPH. Po uhradení poslednej splátky je potrebné vystaviť ostrú faktúru, kde bude vyfaktúrovaná predajná cena budovy a odpočítaná celková výška uhradených splátok.
skvrnka
05.11.10,17:32
A keď predávame na splátky nákladné auto, ktoré sa má stať majetkom
kupujúceho po jeho celkovom zaplatení v roku 2011. Predali sme ho
teraz,splácať sa začne v roku 2011 4 splátky.
Postup by bol zrejme ten istý, ALE my ho predávame bez DPH, lebo
pri nákupe sme si nemohli uplatniť odpočet (neviem paragraf "tovar,
u ktorého nebol uplatnený odpočet pri nákupe"). Predpokladám, že
jednotlivé splátky ani nevstupujú do daňového priznania DPH, alebo sa mýlim.
A ešte ma napadlo, kedy vlastne podlieha dani z príjmu teraz alebo až v roku
2011 (ale to je zrejme otázka do inej témy)
profesional
05.11.10,17:45
V podstate ide o leasing. O leasing nehnutelnosti. Cize ano, faktura ide az na koniec.
KEJKA
05.11.10,17:58
A keď predávame na splátky nákladné auto, ktoré sa má stať majetkom
kupujúceho po jeho celkovom zaplatení v roku 2011. Predali sme ho
teraz,splácať sa začne v roku 2011 4 splátky.
Postup by bol zrejme ten istý, ALE my ho predávame bez DPH, lebo
pri nákupe sme si nemohli uplatniť odpočet (neviem paragraf "tovar,
u ktorého nebol uplatnený odpočet pri nákupe"). Predpokladám, že
jednotlivé splátky ani nevstupujú do daňového priznania DPH, alebo sa mýlim.
A ešte ma napadlo, kedy vlastne podlieha dani z príjmu teraz alebo až v roku
2011 (ale to je zrejme otázka do inej témy)
pri nákladnom aute ste mali nárok na odpočítanie DPH, ak ste boli platitelia, ten § pre vás neplatí. DPH na výstupe musí byť.
Deň dodania pri hnuteľnom majetku je deň prevzatia veci kupujúcim. Takže tam sa vystavuje ostrá faktúra do 15 dní po odovzdaní auta.
Brouk
06.11.10,20:52
Este poprosím, asi som sa zle vyjadril, my platíme DPH len zo zaplatenej
splátky, čiže nie pravidelne . Neodvádzame dph z vystavenej faktúry, lebo
túto berieme ako zálohovú, a až ked úhradí túto faktúru odvádzame DPH.
Je to správne?
KEJKA
07.11.10,07:37
nerobíte správne. 4 splátky nie sú leasing.
platí to, čo som napísala.
Len keby ste auto mali počas splácania stále u seba a odovzdali by ste ho až po zaplatení, vtedy by bol správny tvoj postup.
Brouk
08.11.10,09:57
Ale ja som nereagoval na auto, alebo na budovu. Čiže my podla dohodnutých
splatok sme vystavili zal. faktúry, ale DPH sme odviedli len z tej splátky, ktorú
nám zaplatil. Čiže stávalo sa, že neplatil pravidelne, a nakoniec prestal platiť
celkom. Ako sme mali postupovať.?
KEJKA
08.11.10,10:05
Predávame budovu s DPH na splátky. Kupujúci má túto budovy prenajatu
a má dohodnuté splátky až do roku 2011. Vklad bude povolený až po zaplatení poslednej splátky. Postupujeme správne, ked vystavíme faktúru až
po zaplatení poslednej splátky? Z jednotlivých splátok odvádzame DPH.
Ako máme správne postupovať?


Postupujete správne, jednotlivé splátky sa považujú za platby prijaté pred dodaním tovaru podľa 19 ods.4 zákona o DPH. Po uhradení poslednej splátky je potrebné vystaviť ostrú faktúru, kde bude vyfaktúrovaná predajná cena budovy a odpočítaná celková výška uhradených splátok.


Este poprosím, asi som sa zle vyjadril, my platíme DPH len zo zaplatenej
splátky, čiže nie pravidelne . Neodvádzame dph z vystavenej faktúry, lebo
túto berieme ako zálohovú, a až ked úhradí túto faktúru odvádzame DPH.
Je to správne?
stále je to o budove?
platí odpoved ADIKS, teda postup je správny.
mimotémy-ak do témy vstúpi niekto druhý s inou otázkou, treba sa bud odcitovať, alebo položiť otázku jednoznačnejšie, uviesť odkaz na č.príspevku apod.
Tvoja reakcia bola pod príspevkom o NA, automaticky som to spojila, lebo pôvodné zadanie som považovala za vyriešené spomenutou odpoveďou.
=======
pre istotu zopakujem, ak nedošlo k predaju budovy, ale vystavujú sa len zálohové faktúry na jednotlivé splátky, tak až ich zaplatením vzniká povinnosť odvodu DPH z titulu prijatej platby.
skvrnka
08.11.10,10:22
Ešte sa vrátim k tomu autu. Zrejme som nedala kompletnú
informáciu, že sme športový jazdecký klub a auto sme nepoužívali
na podnikanie, ale na prevoz koní na preteky. Z toho titulu,
sme nemali nárok na odpočet. Preto tvrdím, že pri predaji auta
nepodlieha DPH, ale je oslobodené plnenie. Teda vystavím fakturu
do 15 dní, ale neviem paragraf (a podľa mňa to vstupuje do dane z príjmov tento rok-ale to je tá iná téma)
KEJKA
08.11.10,10:32
§ 42
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň
Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7
skvrnka
08.11.10,11:45
Sme síce v DPH, ale predsa sa spýtam, či je správne, že
to ide do príjmov roku 2010, aj keď splácať začne v roku 2011
a aj jeho majetkom sa stane auto v roku 2011.
KEJKA
08.11.10,13:25
ak odovzdáte auto a fakturujete v r. 2010, tak je to aj daňovo riešený účtovný prípad 2010.
milisekunda
10.11.10,12:19
Mám otázku v opačnom garde - predaj bytov na splátky (10rokov). Ako je to s DPH a výnosmi?
Musí pri prevode vlastníctva byť uhradená DPH z celej sumy bytu alebo by mohla byť účtovaná pri splátkach? A tiež výnosy musia byť zaúčtované pri prevode alebo to je možné spojiť so splátkami?
Kája.
10.11.10,12:30
Keď si zoberieme § 19 zákona o DPH, Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníctva do katastra. Môj názor, ak nový vlastníci prevezmú byt do užívania (vlastníctvo na katastri by bolo až po 10 rokoch), nastala daňová povinnosť s celkovej ceny bytu dňom odovzdania, nakoľko úhrada splátkami je len forma úhrady pohľadávky.
milisekunda
10.11.10,12:54
Prevod nastane teraz - čiže zdaniteľné plnenie k DPH je teraz. A čo sa týka dane z príjmov, ak je prevod vlastníctva pri podpise zmluvy?
Kája.
10.11.10,12:59
Tak isto teraz do výnosov, úhrada splátkami je len forma úhrady pohľadávky.