annasoltesova
04.11.10,10:06
Prosím o pomoc, sme firma, ktorá má sídlo v SR, ale naší zamestnanci pracujú na územi Nemecká, konkrétne v mraziarenských skladoch. V zákone o službách zamestnanosti §63 až §65b sa hovorí, že do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí. Dobre tomu rozumiem, že sa to týka aj našich zamestnancov? Takže nemusím zamestnancov, ktorí pracujú v zahraničí započítavať do evidenčného stavu?