ivusas
04.11.10,12:50
Ahojte potrebovala by som poradiť ako reagovať na výzvu z Daňového úradu. Jedná sa o to, že sme neposlali na čas prehľady o zrazených preddavkoch na daň za I. - IV. Q 2009. Prišla nám z Daňového úradu pokuta za oneskorené podanie prehľadov - na čo som reagovala odvolaním. V odvolaní som uviedla dôvody, že výkazy boli negatívne a finančná situácia nám nedovoľuje pokutu zaplatiť atď. - Na odvolanie mi poslal Daňový úrad výzvu na doplnenie v zmysle par.46 ods.4 písm.f) Zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov o navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia. Chcem sa poradiť či v rámci navrhovaných zmien mám požiadať o odpustenie pokuty a prilepiť na žiadosť kolok alebo je aj iné rozumnejšie riešenie. Ďakujem pekne za odpoveď
veronikasad
04.11.10,12:53
... Zaplatiť pokuty. Lebo zaplatíš za kolky a šanca na odpustenie pokuty je minimálna.
Zoltán Kovács
04.11.10,12:54
V prvom rade by som okamžite podal prehľady. Od výzvy DÚ na to dáva 15 dní. Ak to stihneš, tak pokuta je len bežná, teda 66 eur za každý jeden prehľad. Ak nestihneš, tak pokuta môže byť až 1600 eur.
To, že prehlady boli negatívne, teda nulové, ešte ťa nezbavuje od povinnosti ich podať.
Osobne si myslím, že odvolanie v takomto prípade moc nepomôže (hlavne teraz, keď aj štátna kasa je prázdna, a potrebujú každý centík).
ewita888
04.11.10,12:54
prehľady bolo treba dať, aj keď boli nulové..

DÚ chce od vás preukázať, že nemáte na pokutu, čiže predložiť hospodárenie firmy..

Ak nemáte dôkazy na Vašu zlú fin. situáciu, radšej už ďalšie poplatky neplaťte a uhraďte pokutu..
ivusas
04.11.10,13:52
Ja som všetky výkazy podala už v marci a o odvolanie som sa pokúsila na základe skúseností opísaných na porade. Vraj tým čo dostali pokutu za oneskorené podanie negatívnych výkazov - pokuty odpustili a jednalo sa o formu štátnej pomoci.
wallie
04.11.10,14:51
áno, zvyknú sa aj odpustiť, keďže už zaplatením správneho poplatku 16,50 za každé rozhodnutie je už takto značná časť malých pokút zaplatená,
ešte drobnosť momentálne nedostať kúpiť kolky :D


negatívne prehľady je povinnosť podať vtedy ak v danom období bol vyplácaný príjem ale daň vyšla nulová
v prípade že za obdobie niektorého kalendárneho štvrťroka, nebol vyplácaný žiaden príjem (podnikateľ nemal zamestnancov ani dohodárov) tam povinnosť podania nulového prehľadu nevzniká
ak boli pokuty vyrubené neoprávnene treba v zmysle toho doplniť predmetné odvolanie a žiadať o zrušenie predmetných rozhodnutí, všade treba uvádzať všetky presné čísla rozhodnutí a dátum ich vystavenia

- ak však naozaj bola povinnosť podania nulových prehľadov za všetky 4 štvrťroky, t.j. z podaného ročného hlásenia vyplýva že boli zamestnávaní zamestnanci v každom zo štvrťrokov a bol vyplácaný príjem, doporučujem sa na odvolanie vykašľať - t.j. na výzvu nereagovať, tým pádom bude daňové odvolacie konanie ukončené a treba začať nové daňové konanie - podať žiadosť o odpustenie týchto pokút, priložiť k nim kolky na každé rozhodnutie v hodnote 16,50 Eur a priložiť k nim tlačivo Prehľad o poskytnutej minimálnej pomoci- majú ho na DÚ, ešte pred podaním by som sa najskor skontaktovala so správkyňou a poinformovala sa, či je tam šanca na odpustenie alebo nie
Odporúčam dať žiadosť o odpustenie podľa §103 ods.1 písm. c) zákona č.511/1992 o správe daní a poplatkov - nesprávna aplikácia právneho predpisu, čo treba ďalej v žiadosti viac rozpísať, t.j. že ste si mysleli že nulové prehľady sa podávať nemusia :)
Vlastas
04.11.10,15:13
v prípade že za obdobie niektorého kalendárneho štvrťroka, nebol vyplácaný žiaden príjem (podnikateľ nemal zamestnancov ani dohodárov) tam povinnosť podania nulového prehľadu nevzniká

Jediná zamestnankyňa je na materskej, volala som na DU a podľa ich vyjadrenia každý Q posielam nulové prehľady a robím aj ročné nulové hlásenie.
wallie
04.11.10,15:27
keď je na materskej, kedy ešte jej vypláca príjem zamestnávateľ berie sa to ako príjem vyplatený zamestnávateľom, keď už poberá len rodičovský príspevok zo sociálnej poisťovne, tento príjem je štátna sociálna dávka- nie je už starosťou zamestnávateľa, lebo ho nevyplácal

§ 39 ods.11 zákona o dani z príjmov hovorí jasne:

Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

t. j. opakujem ak boli pokuty alebo časť z nich vyrubené tým pádom neoprávnene, treba toto odcitovať do doplnenia odvolania a žiadať o zrušenie predmetných rozhodnutí o uložení pokuty (presne ich uviesť s e.č , dátum vystavenia, suma)
Zoltán Kovács
04.11.10,17:04
Lenže, ak zamestnávateľ nevypláca zdaniteľný príjem, tak vzniká povinnosť túto skutočnosť do 15 dní oznámiť DÚ. Ak tak zamestnávateľ neurobí odkiaľ má DÚ vedieť, že nevypláca, teda nevzniká povinnosť podávania?
Lianka
04.11.10,17:40
To, že prehlady boli negatívne, teda nulové, ešte ťa nezbavuje od povinnosti ich podať.


prehľady bolo treba dať, aj keď boli nulové...

Na toto som sa nedavno pytala na dvoch roznych DU. Na oboch mi povedali, ze pokial nebola ziadna mzda vyplatena, ziadna dan zrazena, t. j. vykaz by bol cisty, nulovy, nie je povinnosti podat prehlad.

PS
Teraz som si vsimla prispevok od wallie, ktory toto potvrdzuje.
marjankaj
04.11.10,17:58
Zákon o správe daní a poplatkov
§ 5
Daňové subjekty

(3) Platiteľom dane je osoba, ktorá odvádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu zodpovedá.Zákon o dani z príjmov.
§ 39
Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

(11) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane 122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

To je dobre zosúladené:eek:

Teda zamestnávateľ, ktorý nevypláca príjmy zo závislej činnosti, ale odvádza daň vybranú od daňovníka, nemusí podávať prehľad a hlásenie?:eek::eek::eek:
Paula
04.11.10,18:18
Pekný príspevok z archívu k oznamovacej povinnosti je napr.tento:

http://www.porada.sk/635488-post76.html
Zoltán Kovács
04.11.10,18:18
Na toto som sa nedavno pytala na dvoch roznych DU. Na oboch mi povedali, ze pokial nebola ziadna mzda vyplatena, ziadna dan zrazena, t. j. vykaz by bol cisty, nulovy, nie je povinnosti podat prehlad.

PS
Teraz som si vsimla prispevok od wallie, ktory toto potvrdzuje.


Zvlástny DÚ. Podľa tejto logiky, podľa mňa, aj registrácia za platiteľa dane zo závislej činnosti je zbytočná potom.
Zoltán Kovács
04.11.10,18:22
Pekný príspevok z archívu k oznamovacej povinnosti je napr.tento:

http://www.porada.sk/635488-post76.html


Takže z tohto vyplýva, že: ak neoznámim skutočnosť, že nevyplácam, tak moja povinnosť pretrváva.
Paula
04.11.10,18:28
Takže z tohto vyplýva, že: ak neoznámim skutočnosť, že nevyplácam, tak moja povinnosť pretrváva.


I mne tak vyplýva :). Tiež si myslím, že DÚ nemá odkiaľ tušiť, či vyplácam alebo nevyplácam, ak iba nepošlem Prehľad.
marjankaj
04.11.10,18:35
Takže z tohto vyplýva, že: ak neoznámim skutočnosť, že nevyplácam, tak moja povinnosť pretrváva.

Z toho vyplýva, že ak neoznámiš skutočnosť, stále ťa vedú ako platiteľa. A ak nevyplácaš príjmy zo závislej činnosti, tak nemusíš podávať prehľady.

Neviem akú povinnosť máš na mysli.
marjankaj
04.11.10,18:36
I mne tak vyplýva :). Tiež si myslím, že DÚ nemá odkiaľ tušiť, či vyplácam alebo nevyplácam, ak iba nepošlem Prehľad.

A čo je na tom divné?
Azda nebude vedieť priradiť platbu?:eek:
veronikasad
04.11.10,22:57
Z toho vyplýva, že ak neoznámiš skutočnosť, stále ťa vedú ako platiteľa. A ak nevyplácaš príjmy zo závislej činnosti, tak nemusíš podávať prehľady.

Neviem akú povinnosť máš na mysli.
Nie je povinnosť v nejakej lehote sa odhlásiť ako platitel dane zo závislej činnosti ?
Zoltán Kovács
05.11.10,07:04
Z toho vyplýva, že ak neoznámiš skutočnosť, stále ťa vedú ako platiteľa. A ak nevyplácaš príjmy zo závislej činnosti, tak nemusíš podávať prehľady.

Neviem akú povinnosť máš na mysli.


Mám na mysli, že ak neoznámim skutočnosť, že nevyplácam, tak povinnosť podávania prehľadu mi pretrváva.
marjankaj
05.11.10,13:48
Mám na mysli, že ak neoznámim skutočnosť, že nevyplácam, tak povinnosť podávania prehľadu mi pretrváva.

Zoli, v príspevku č. 11 som citoval paragrafy. Z nich to akosi nevyplýva. Ani povinnosť oznamovať tieto zmeny mi nevyplýva podľa §31 ods(7), lebo to nie je uvedené v odsekoch 1-6.

Ak by som mal zamestnával brigádnikov každý druhý mesiac, tak by som sa mal stále prihlasovať a potom odhlasovať?
V tomto konkrétnom prípade má stáleho zamestnanca, ale mu nevypláca mzdu. Tak aj toto má nahlasovať do 15 dní? Odkedy?

Myslím, že DÚ si takto zľahčujú prácu na úkor zamestnávateľov. Ale nech potom zmenia zákony. Podľa mňa nepodanie nulového výkazu na pokutu nie je. Iba ak by ho k tomu písomne vyzvali.
Kačena I.
05.11.10,13:59
Ak nevypláca mzdu, nemusí podavať Prehľad-hovorí zákon. Ale ak sa neodhlásiť ako platca zo záv. činnosti a osob. sadzby dane, tak DU nevie, či sa zabudol alebo nemáš povinnosť. Potom posielajú výzvy o dokladovanie. Takže lepšie je poslať aj nulový Prehľad.
wallie
05.11.10,14:00
Lenže, ak zamestnávateľ nevypláca zdaniteľný príjem, tak vzniká povinnosť túto skutočnosť do 15 dní oznámiť DÚ. Ak tak zamestnávateľ neurobí odkiaľ má DÚ vedieť, že nevypláca, teda nevzniká povinnosť podávania?

DÚ to zisťuje podľa podaného ročného hlásenia, ak sú tam uvedení zamestnanci a začiarknuté len nejaké mesiace, podľa toho potom uloží/neuloží pokutu za nulový prehľad napr. ak má niekto uvedené že mal zamestnanca len za január a február, určite mu DÚ nemá ukladať pokuty za prípadne podané nulové prehľady za ďalšie štvrťroky -II., III., IV.
ak má začiarknuté aspoň pri niektorom zo zamestnancov mesiace 1až12 automaticky už uloží pokuty za všetky prehľady, i keď sú nulové.

Zamestnávateľ je povinný do 15 dní oznámiť ak zanikne daňová povinnosť pri niektorej dani, čiže aj pri dani zo závislej činnosti (oznamuje zánik ak už nemá žiadneho zamestnanca v riadnom pracovnom pomere ani na dohodu)
Môže sa totiž stať že nevypláca nejaký mesiac príjmy ale stále má zamestnanca na riadnu pracovnú zmluvu, napr. na dlhodobej PN, alebo z dôvodu platobnej neschopnosti niekoľko mesiacov mzdy nevyplácal ale stále ešte je považovaný za platiteľa/zamestnávateľa, v tom prípade neoznamuje zánik daňovej povinnosti na ZČ i keď žiadne príjmy nevyplácal.
Paula
05.11.10,14:22
Ja už naposledy len toľko : Myslím, že Zoli a ja sme poukazovali najmä na oznamovaciu povinnosť , nie na zánik daň. povinnosti.
Pekný deň Vám :).
wallie
05.11.10,15:16
Ja už naposledy len toľko : Myslím, že Zoli a ja sme poukazovali najmä na oznamovaciu povinnosť , nie na zánik daň. povinnosti.
Pekný deň Vám :).

ale na základe čoho? akého §? ja som nikde takúto oznamovaciu povinnosť nenašla... ale možno zle čítam a niekde to tam zašité je
marjankaj
05.11.10,16:01
Ja už naposledy len toľko : Myslím, že Zoli a ja sme poukazovali najmä na oznamovaciu povinnosť , nie na zánik daň. povinnosti.
Pekný deň Vám :).

Pauli, prikladám časť §31, kde sa v ods(7) definuje, čo je oznamovacia povinnosť. Chcel by som vedieť, aký § poruším ak nepodám prehľad. Ak by chceli dať pokutu, tak to musia uviesť v rozhodnutí.
Samozrejme podať prehľad dobrovoľne je možné. Zákonto nezakazuje.


§ 31
Registračná a oznamovacia povinnosť daňových subjektov

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie 9) je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

(2) Fyzická osoba, ktorá

a) nie je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu,
b) je registrovaná podľa odseku 1, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane.

(3) Daňovník je povinný ďalej oznámiť správcovi dane do tridsiatich dní zriadenie stálej prevádzkárne a jej umiestnenie na území Slovenskej republiky. Tridsať dní pred zrušením tejto stálej prevádzkárne oznámi túto skutočnosť správcovi dane.

(4) Platiteľ dane je povinný požiadať o registráciu u správcu dane najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu alebo daň vyberať, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

(5) Pri plnení svojej registračnej alebo oznamovacej povinnosti je daňový subjekt, ktorým je

a) fyzická osoba, povinný oznámiť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, miesto podnikania, rodné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, údaje osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti, údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhy daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať; ak uvedie okrem miesta podnikania aj miesto, kde vykonáva podnikateľskú činnosť, vyznačí, kam sa majú doručovať písomnosti, ak sa miesto vykonávania podnikateľskej činnosti líši od miesta podnikania,
b) právnická osoba, povinný oznámiť názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, údaje osvedčujúce skutočnosti podľa odseku 1, čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho činnosti, údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane, druhy daní, ktoré u neho prichádzajú do úvahy, ako aj svoje organizačné jednotky a predmet podnikateľskej činnosti, ktorý bude v prevažnej miere vykonávať, svoj štatutárny orgán, prípadne osoby, ktoré sú okrem tohto orgánu za ňu v daňových veciach oprávnené konať.

(6) Ak ide o daňový subjekt, ktorým je fyzická osoba s trvalým pobytom mimo územia členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo právnická osoba so sídlom mimo územia členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, uvedie okrem skutočností podľa odseku 5 svojho splnomocnenca v tuzemsku pre doručovanie.

(7) Ak dôjde k zmenám skutočností uvedených v odsekoch 1 až 6, najmä ak zanikne daňovému subjektu daňová povinnosť pri niektorej dani, je daňový subjekt povinný ich oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa, keď vznikli. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane do 15 dní od ukončenia podnikania alebo po ukončení poberania príjmov z činností podľa odseku 2 osvedčenie o registrácii.
evina
05.11.10,16:03
http://www.porada.sk/t139202-p3-preddavky-na-dan-zo-zavislej-cinnosti.html

http://www.porada.sk/t127745-prehlad-o-zrazenych-preddavkoch-nemam-uz-zamestnancov.html

Je tu na Porade o tom veľa. Poskladajte si dva príslušné linky plus predchádzajúce. Ja tvrdím, že na základe zákona 511 /nájdete v priloženom/ je oznamovacia povinnosť niektorí nie. Je tam aj stanovisko DÚ, kde o.i. píšu, že bolo by slušné oznámiť :)
evina
05.11.10,16:08
Pauli, prikladám časť §31, kde sa v ods(7) definuje, čo je oznamovacia povinnosť. Chcel by som vedieť, aký § poruším ak nepodám prehľad. Ak by chceli dať pokutu, tak to musia uviesť v rozhodnutí.
Samozrejme podať prehľad dobrovoľne je možné. Zákonto nezakazuje.
Podanie prehľadu je jedna vec a oznamovacia povinnosť druhá o tom píše aj Paula. Ty im neoznamuješ, že nemáš povinnosť podať Prehľad, ale že momentálne nemáš zamestnancov a teda:
Oznamuješ zmenu v nasledovnom:

(4) Platiteľ dane je povinný požiadať o registráciu u správcu dane najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu alebo daň vyberať, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Došlo momentálne k zmene-nezrážaš, nevyplácaš, nevyberáš rušiť nemusíš lebo predpokladáš, že ešte budeš zamestnávať. ...a z toho oni potom určite vidia a výzvu nepošlú.
evina
05.11.10,16:08
Nie je povinnosť v nejakej lehote sa odhlásiť ako platitel dane zo závislej činnosti ?

Nie
marjankaj
05.11.10,16:14
http://www.porada.sk/t139202-p3-preddavky-na-dan-zo-zavislej-cinnosti.html

http://www.porada.sk/t127745-prehlad-o-zrazenych-preddavkoch-nemam-uz-zamestnancov.html

Je tu na Porade o tom veľa. Poskladajte si dva príslušné linky plus predchádzajúce. Ja tvrdím, že na základe zákona 511 /nájdete v priloženom/ je oznamovacia povinnosť niektorí nie. Je tam aj stanovisko DÚ, kde o.i. píšu, že bolo by slušné oznámiť :)

Evinka tá posledná veta svedčí o tom, že za nepodanie, nemôžu uložiť pokutu. Ak by mohli, vyjadrili by sa jednoznačne.
Myslím, že zadávateľovi sa jedná o to, že je už po termíne na podanie a zadávateľ sa chce vyhnúť pokute.
marjankaj
05.11.10,16:20
Podanie prehľadu je jedna vec a oznamovacia povinnosť druhá o tom píše aj Paula. Ty im neoznamuješ, že nemáš povinnosť podať Prehľad, ale že momentálne nemáš zamestnancov a teda:
Oznamuješ zmenu v nasledovnom:

(4) Platiteľ dane je povinný požiadať o registráciu u správcu dane najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu alebo daň vyberať, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Došlo momentálne k zmene-nezrážaš, nevyplácaš, nevyberáš rušiť nemusíš lebo predpokladáš, že ešte budeš zamestnávať. ...a z toho oni potom určite vidia a výzvu nepošlú.

Súhlasím, ale podľa § 39 ods(11) nie je povinnosť podávať prehľad. Viď príspevok č.11.
Keby tá povinnosť bola tak by stanovisko DRSR bolo jednoznačné.
evina
05.11.10,16:25
Evinka tá posledná veta svedčí o tom, že za nepodanie, nemôžu uložiť pokutu. Ak by mohli, vyjadrili by sa jednoznačne.
Myslím, že zadávateľovi sa jedná o to, že je už po termíne na podanie a zadávateľ sa chce vyhnúť pokute.

No ja v zadaní vidím, že podali neskoro, nie že nepodali vôbec, čiže oni ani neriešili, že nemusia podať /tu je ich prvá veľká chyba/.

citujem: "že sme neposlali na čas prehľady o zrazených preddavkoch na daň za I. - IV. Q 2009. Prišla nám z Daňového úradu pokuta za oneskorené podanie prehľadov - na čo som reagovala odvolaním.. "
Oni doporučujú oznámiť, že nevyyplácali príjmy, nie že nepodali Prehľad, dve veci sa spájajú do jednej....
To doporučenie DR je podľa mňa práve preto, aby sa predchádzalo zbytočným výzvam na podanie Prehľadov ak nie je povinnosť. /okrem iného ja si myslím, že tú povinnosť - že nevyplácam príjmy momentálne a nie, že nemám povinnosť prehľady mám/.

V tomto prípade by som sa ja neslovíčkovala, jednoducho by som oznámila, že nevyplácam príjmy, aby som to následne nemuselo dovysvetliť na výzvu, ktorá v tomto prípade určite príde...
No ale záverom zadávateľ rieši neskoré podanie:) Nemal podať nič, a vtedy by mal argumenty, teraz to má zložitejšie....ale principiálne možný postup majú v príspevku 6
marjankaj
07.11.10,02:17
Predpokladám, že pokuta bola uložená za porušenie §39 ods(9a) Malo by to byť aj v rozhodnutí.


(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) je povinný predkladať miestne príslušnému správcovi dane v lehote podľa § 49

a) prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a dani vyberanej podľa § 43 z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok (ďalej len "prehľad"),

Nakoľko nevyplatil nič, tak sa tá povinnosť na neho nevzťahuje, čo je uvedené aj v ods(11).
Buď zaplatí pokutu, a to sme mu ani nemuseli radiť, alebo sa odvolá. Je to na rozhodnutí zadávateľa.

Nech napíše, že navrhuje zrušiť rozhodnutie vzhľadom na uvedené odseky 9 a hlavne 11 paragrafu §39 zákona 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


PS: Tu v znení zákona uvedenom na porade, chýba čiarka za slovom "vyplatil".
ivusas
10.11.10,14:07
Ďakujem všetkým za rady - kontaktovala som správkyňu a tá mi poradila tiež napísať žiadosť o zrušenie rozhodnutia DÚ o uložení pokuty. S touto žiadosťou mám síce minimálnu, ale predsa nejakú šancu. Údajne žiadosti o odpustenie pokuty (formou minimálnej štátnej pomoci podľa §103 ods.1 písm. c) Zákona č.511/1992 o správe daní a poplatkov ) zamietajú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v kase. Dám vedieť ako to všetko dopadlo - tak držte palce (-:
Janiela
24.11.10,12:36
Ja mám trochu iný problém. Dali sme už aj odvolanie, išlo o neskoré úhrady na DPH, kedy nám vyrúbili sankčý poplatok. DÚ nám odpovedal a nariadil námuvisť chýbajúce náležiosti podľa § 46 ods 4 zákona č. 511/1992 Zb:
d) uvedenie rozporu s právnymi predpismi, skutkovým stavom alebo inými dôvodmi, ktoré preukazujú nesprávnosť alebo nezákonnosť napadnutého rozhodnutia,
e) dôkazy k tvrdeniam uvedeným v odvolaní, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi,
f) navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Odvolávali sme sa v dôsledku druhotnej platobnej neschopnosti. Myslíte, že má význam ďalej sa odvolávať. Ak áno, mohol by mi niekto poradiť, ako?

Uvítam každú radu.
ivusas
25.11.10,08:17
Ahoj Janiela určite skús podať Žiadosť o zrušenie rozhodnutia, v ktorej uvedieš - že žiadaš zrušiť "rozhodnutie o uložení pokuty" č. .... zo dňa .... Napíš im, že k omeškaniu došlo z dôvodu chvílkovej finančnej tiesne a pod. Za pokus nič nedáš a minimálne oddiališ čas na splatenie pokuty a stihneš vytvoriť rezervu na úhradu pokuty. Držím palce, aby žiadosť vybavili kladne
wallie
25.11.10,23:25
Ja mám trochu iný problém. Dali sme už aj odvolanie, išlo o neskoré úhrady na DPH, kedy nám vyrúbili sankčý poplatok. DÚ nám odpovedal a nariadil námuvisť chýbajúce náležiosti podľa § 46 ods 4 zákona č. 511/1992 Zb:
d) uvedenie rozporu s právnymi predpismi, skutkovým stavom alebo inými dôvodmi, ktoré preukazujú nesprávnosť alebo nezákonnosť napadnutého rozhodnutia,existujú nejaké???zrejme nie takže nie je čo doplniť
e) dôkazy k tvrdeniam uvedeným v odvolaní, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi,
f) navrhované zmeny alebo zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Odvolávali sme sa v dôsledku druhotnej platobnej neschopnosti.To nie je dôvod ktorý by poukazoval na to že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom alebo skutkovým stavom, kedže skutočnosť je taká že naozaj boli úhrady platené neskoro, iné dôvody by boli napr. uvedenie nejakej formálnej chyby v rozhodnutí napr. IČO, chyba v názve a pod. aj toho sa dá chytitť ale povedie to len k tomu že sa toto rozhodnutie zruší a vydá sa nové s opravenou chybou. Myslíte, že má význam ďalej sa odvolávať. NIE, odvolacie konanie treba ukončiť a možno skúsiť podať žiadosť o úľavu/odpustenie sankcie aj s kolkami a uvedením dôvodu na odpustenie. Ak áno, mohol by mi niekto poradiť, ako?

Uvítam každú radu.

odpoveď a rada v texte
Janiela
26.11.10,08:08
Ahoj Janiela určite skús podať Žiadosť o zrušenie rozhodnutia, v ktorej uvedieš - že žiadaš zrušiť "rozhodnutie o uložení pokuty" č. .... zo dňa .... Napíš im, že k omeškaniu došlo z dôvodu chvílkovej finančnej tiesne a pod. Za pokus nič nedáš a minimálne oddiališ čas na splatenie pokuty a stihneš vytvoriť rezervu na úhradu pokuty. Držím palce, aby žiadosť vybavili kladne

Ďakujem za radu. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Vyskúšam
Janiela
26.11.10,08:09
odpoveď a rada v texte

Ďakujem za odpoveď. http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Myslela som si, že nemá význam odpovedať DÚ, ale pre každý prípad skúsim ešte radu od Ivusas.
Laura1
14.11.11,09:57
Mám podobný problém,
nepodali sme nulové daňové priznanie /živnostník má prerušenú živnosť/, - výzvu na podanie DP do vlastných rúk sme nedostali.
Došla nám až výzva, kde nás vyzvali, aby sme oznámili, či spĺňame podmienky registrácie na DPH. Až potom sme podali nulové DP a odhlásili sa z registr.na DPH.
Dostali sme rozhodnutie o uložení pokuty za neskoré podanie DP.

Podali sme odvolanie, kde sme čestne prehlásili, že prvú výzvu sme nedostali / neobržali oznámenie o uložení zásielky - zrejme chybou doručovateľa/.

V ďaľšej výzve nariadili doplneniť chýbajúce náležiosti podľa § 46 ods 4 zákona č. 511/1992 Zb:
d) uvedenie rozporu s právnymi predpismi, skutkovým stavom alebo inými dôvodmi, ktoré preukazujú nesprávnosť alebo nezákonnosť napadnutého rozhodnutia,
e) dôkazy k tvrdeniam uvedeným v odvolaní, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi,

Asi nemáme šancu, žiadne dôkazy nemáme, jedine znovu čestne prehlásiť, že hneď po výzve, kt.došla, bola podaná DP.
Zita5
14.11.11,10:11
Mám podobný problém,
nepodali sme nulové daňové priznanie /živnostník má prerušenú živnosť/, - výzvu na podanie DP do vlastných rúk sme nedostali.
Došla nám až výzva, kde nás vyzvali, aby sme oznámili, či spĺňame podmienky registrácie na DPH. Až potom sme podali nulové DP a odhlásili sa z registr.na DPH.
Dostali sme rozhodnutie o uložení pokuty za neskoré podanie DP.

Podali sme odvolanie, kde sme čestne prehlásili, že prvú výzvu sme nedostali / neobržali oznámenie o uložení zásielky - zrejme chybou doručovateľa/.

V ďaľšej výzve nariadili doplneniť chýbajúce náležiosti podľa § 46 ods 4 zákona č. 511/1992 Zb:
d) uvedenie rozporu s právnymi predpismi, skutkovým stavom alebo inými dôvodmi, ktoré preukazujú nesprávnosť alebo nezákonnosť napadnutého rozhodnutia,
e) dôkazy k tvrdeniam uvedeným v odvolaní, ak sa v odvolaní nenamieta len rozpor s právnymi predpismi,

Asi nemáme šancu, žiadne dôkazy nemáme, jedine znovu čestne prehlásiť, že hneď po výzve, kt.došla, bola podaná DP.

Ak zostal pri pozastavení živnosti platiteľom DPH , tak ste boli povinní podávať aj nulové daňové priznanie DPH podľa zákona .Ja tam nevidím šancu na odpustenie pokuty .
Laura1
14.11.11,10:23
To mi je jasné,
pokutu sme dostali pre nepodanie ani po výzve /ktorá neprišla/ - ja argumentujem len s tým, že sme nedostali oznámenie, ale zrejme sme mali reklamovať na pošte a to sme nespravili.
Zita5
14.11.11,10:24
To mi je jasné,
pokutu sme dostali pre nepodanie ani po výzve /ktorá neprišla/ - ja argumentujem len s tým, že sme nedostali oznámenie, ale zrejme sme mali reklamovať na pošte a to sme nespravili.

To je ťažko dokázať .
Laura1
14.11.11,10:48
Ďakujem za odpoveď, pošlem im "čestné prehlásenie" - že nič neprišlo. Zato nič nedáme, aspoň posunieme termín.;)
wallie
30.11.11,18:23
To je ťažko dokázať .
možno ísť na daňový úrad a nahliadnuť do spisu, tam by ste videli vrátenú neprevzatú zásielku , musí byť na nej postou vyznačené kedy bol vykonaný pokus o doručenie a kedy bola uložená zásielka na pošte, možno vyžiadať o prefotenie obálky a reklamovať na pošte že ste oznámenie o uložení zásielky nedostali, tiež si treba skontrolovať či je vaša poštová schránka riadne označená vašim menom a obch. menom firmy ak ste právnická osoba, stáva sa totiž často to že na schránke nie je názov firmy s.r.o. a pošta v tom prípade zásielku vráti odosielateľovi s označením "adresát neznámy", v tom prípade vám pošta nenechá ani lístok o uložení zásielky na pošte pretože jednoducho nevie do akej schránky by ho mala vhodiť.