Metodik
04.11.10,13:52
Klient je príspevková organizácia, kvartálny platiteľ DPH. Počas rokov 2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 vykonával rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, ktorá bola definovaná ako technické zhodnotenie. Platiteľom sa stal v októbri 2006 a v zmysle § 55 si uplatnil DPH pred registráciu z faktúr ktoré boli účtované na účte 042 do registrácie, koeficientom 0,5 čiže konečným koeficientom za rok 2006. Následné roky si vždy uplatňoval DPH na základe predpokladaného koeficientu z minulého roka a na konci roku dorovnával DPH v zmysle § 50 zákona č.222/2004.
V roku 2008 bolo technické zhodnotenie kolaudované a dané do užívania. V tomto roku sa aj koeficient oproti predchádzajúcemu roku zmenil viac ako o 0,10 čo sa považuje za zmenu účelu použitia.

Celé to znázornim na nasledovnom príklade :

základdaň odpočítateľná daň rok 2006 0,55009547,5rok 20070,5760011464,98rok 20080,7370013397,09

V roku 2008 prišlo k zaradeniu majetku a podľa § 54 obdobie na úpravu odpočítanej dane začína plynút v roku v ktorom je majetok uvedený po prvýkrát do užívania. To znamená v roku 2008 začalo plynút obdobie na úpravu a zhodou okolností sa koeficient zmenil viac ako o 0,10.
Následne príšlo k prehodnoteniu podľa §54 zákona č.222/2004 a to nasledovne :

daň koeficient Akoeficient Bpočet rokovobdobie na úpravu odpočítaná daň rok 2006950,50,731010-21,85rok 20071140,570,731010-18,24rok 20081330,730,7310100,00

To znamená že subjekt by mal nárok ešte na dopočet vo výške 40,09.

Je podľa Vášho názoru tento postup správny ?

Ďakujem