Janette
04.11.10,14:17
Dobrý deň,
ak mám sumu v riadku 15 daňového priznania DPH - oslobodenie od dane, musím mať zároveň aj vyplnený riadok buď 16 alebo 17?
Ďakujem.
jeso
04.11.10,14:26
ano riadok 15 je sumárny riadok k riadkom 16 a 17


škrtám , dakujem za opravu
Oslobodené plnenia podľa § 28 až § 41 nemám , mávam maximálne oslobodenia podla§ 43 , alebo podla §46 , takže riadok 15 sa mi rovná riadku 16, alebo súčtu riadkov 16+17 , neuvedomila som si to ...
Mária.K.
04.11.10,14:48
ano riadok 15 je sumárny riadok k riadkom 16 a 17
Nesúhlasím. Do riadku 15 idú všetky oslobodené plnenia, t.j. aj plnenia oslobodené od dane podľa § 28 až 41. Oslobodené plnenia podľa § 28 až § 41 sa ani na jednom z riadkov 16 alebo 17 neuvádzajú. Takže riadok 15 nie je súčtový riadok riadku 16 a 17.
babi2
04.11.10,14:51
r.15 nie je sumárny k r.16 a 17, do r.15 sa uvádzajú aj dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41, a tieto sa v r.16 a 17 neuvádzajú
Z poučenia na vyplnenie DP k DPH

33. Riadok 15 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41, § 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok nie je súčtom riadkov 16 a 17.

34. Riadok 16 - základ dane za dodané tovary oslobodené od dane podľa § 43 ods. 1, 2 a 4 zákona. Ide o oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 1 zákona), o dodanie nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 2 zákona) a o premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu (§ 43 ods. 4 zákona).
Prvý odberateľ pri trojstrannom obchode neuvádza do tohto riadku hodnotu tovaru fakturovanú druhému odberateľovi v inom členskom štáte.

35. Riadok 17 - základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 46 a 47 a § 48 ods. 8 zákona. Ide o oslobodenie od dane prepravných služieb, o oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb a o oslobodenie od dane pri službách vzťahujúcich sa na dovážaný tovar, ak sú zahrnuté do základu dane podľa § 24 zákona.
Mária.K.
04.11.10,14:52
Dobrý deň,
ak mám sumu v riadku 15 daňového priznania DPH - oslobodenie od dane, musím mať zároveň aj vyplnený riadok buď 16 alebo 17?
Ďakujem.
Nemusíte.
Ivenka
04.11.10,14:55
A r.15 mi potom vstupje do koeficientu ?