nina0074
04.11.10,15:57
Ahojte,

Spoločnosť je štvrťročným platcom DPH, vstúpila do likvidácie 1.9.2010 mimoriadnu závierku robíme k 31.8.2010.
Spoločnosť podala daňové priznanie z DPH za 3.Q. kde mala nadmerný odpočet.
Nemala spoločnosť podať daňové priznanie k 31.8.2010 a potom aj od 9/2010?
Ďakujem
nina0074
05.11.10,10:37
Naozaj sa tu nikto nenájde? DÚ PK mi moc neporadil, že vraj spoločnosť má normálne podať daňové priznanie za celý 3.Q., no lenže ako to dať do závierky k 31.8.2010. Mám tam len zaúčtovať FA ktoré tam patria do obdobia 7-8/2010 aj s DPH a nechať to tak bez daňového priznania? a urobiť ho v ďalšom období za 9/2010?Alebo všetky tieto FA za obdobie od 7-9/2010 dám do toho nasledujúceho obdobia po vstupe do likvidácie teda ich zaúčtujem do 9/2010?
Pýtala som sa taktiež na nadmerný odpočet, lebo spoločnosť ešte nedostala vyjadrenie k poslednému zdaňovaciemu obdobiu, má nárok na odpočet dane, keď je v likvidácii?, lebo podľa § 49ods.2 Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb.... No keďže je v likvidácie, tak je zrejmé, že už nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť čo by mu prinášala zisk, teda podľa mňa by nemali mať nárok na odpočet dane, ale na DÚ mi tvrdili, že pokiaľ nepríde rozhodnutie o stanovení posledného zdaňovacieho obdobia, tak majú nárok. No lenže mne sa tento názor rozchádza s § 49 zákona o DPH.
Vedel by mi niekto pomôcť s touto dilemou.
Ďakujem