kacenad1
05.11.10,09:16
Dobrý deň, poradí mi niekto? Sme zapojení do istého projektu a odporúčajú nám dodanú techniku evidovať na osobitnom podsúvahovom účte s názvom XXX. no nemám skúsenosť s účtovaním na podsúvahových účtoch
Stefan2005
05.11.10,10:20
Dobrý deň, poradí mi niekto? Sme zapojení do istého projektu a odporúčajú nám dodanú techniku evidovať na osobitnom podsúvahovom účte s názvom XXX. no nemám skúsenosť s účtovaním na podsúvahových účtoch

A otázka je aká? Ako sa účtuje na podsúvahových účtoch?

Ja som si to zorganizoval takto:
Potrebné podsúvahové účty vytváram v účtovnej triede 75 - pre účty aktívnej povahy s prefixom 751, pre účty pasívne s prefixom 755. Prefix doplňujem s číslom príslušného syntetického účtu - napr. pre majetok to potom vypada 751/022 , pre pohľadávky 755/311, atď.
Pre zachovanie podvojnosti (nie je nutná) som vytvoril jeden protiúčet 750/000 používaný pre všetky účtovania:

teda prenajatie majetku - MD 751022 / DAL750000
evidencia odp. pohľadávky - MD 751311 / DAL 750000
vrátenie prenajatého majetku - MD750000 / DAL 751022
atď....

Podsúvahové účty nevstupujú do účtovných kníh (nevykazujú sa v súvahe) a platí pre ne zásada bilančnej kontinuity...
kacenad1
05.11.10,10:54
Takže keby som to podla seba dala na 752 podsúvahový účet a spravila k nemu nejaký vyrovnávací účet tak je to dobre?
Tweety
05.11.10,10:54
Takže keby som to podla seba dala na 752 podsúvahový účet a spravila k nemu nejaký vyrovnávací účet tak je to dobre?
Je.
kacenad1
05.11.10,10:59
A na tom metodickom usmernení čo sme dostali tak bolo ešte písané že ten podsúvahový účet má mať názov XXX , a ten názov dám kam?
Stefan2005
05.11.10,11:33
A na tom metodickom usmernení čo sme dostali tak bolo ešte písané že ten podsúvahový účet má mať názov XXX , a ten názov dám kam?

napr. 752XXX = 752-NAZOV DODANEJ TECHNIKY