Enie
05.11.10,11:26
Chcela by som sa opýtať na odpočítateľnú položku 925,95€/2010 pri príležitostnom príjme. Fyzická osoba požičala s.r.očke peniaze a v roku 2010 má jednorázovo vyplatiť úrok. Je tento pre FO definovateľné ako príležitostný príjem?
Ďakujem
Mária.K.
05.11.10,18:33
Chcela by som sa opýtať na odpočítateľnú položku 925,95€/2010 pri príležitostnom príjme. Fyzická osoba požičala s.r.očke peniaze a v roku 2010 má jednorázovo vyplatiť úrok. Je tento pre FO definovateľné ako príležitostný príjem?
Ďakujem
Nie je to príležitostný príjem. Je to príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov. Oslobodenie vo výške 925,95 sa pri tomto príjme uplatniť nemôže.