zazi
05.11.10,12:28
Mám tri faktúry.1.Faktúra za nakúpené krmivo
2. Obalový materiál na krmivo
3. služba za naplnenie krmiva do obalového materiálu
Čo všetko musí vstúpiť do ceny krmiva aby som ho mohla odpísať?
IvoM
05.11.10,13:10
Hovorí o tom §25 zákona o účtovníctve, zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, teda cenou za ktorú sa príslušná zložka majetku obstarala spulu s nákladmi súvisiacimi s jeho obstaraním, teda v tomto prípade je OC 1+2+3 /2 len v prípade ak sa nejedná o vratný obal a nie je ho možné inak využiť/