Nikita13
05.11.10,14:27
Dobrý den,
chcela som sa spýtať ak má firma prenajaté vozidlo od inej firmy a dáva si do nakladov PHL, prenajom vozidla a iné ako má v zmluve o nájme vozidla, musi viest knihy jázd?

Dakujem
Tweety
05.11.10,14:54
Dobrý den,
chcela som sa spýtať ak má firma prenajaté vozidlo od inej firmy a dáva si do nakladov PHL, prenajom vozidla a iné ako má v zmluve o nájme vozidla, musi viest knihy jázd?

Dakujem
Áno.
Stefan2005
05.11.10,16:30
.... ak má firma prenajaté vozidlo od inej firmy a dáva si do nakladov PHL, prenajom vozidla a iné ako má v zmluve o nájme vozidla, musi viest knihy jázd? ...


Áno.

Nie. nemusí - ale môže, pokiaľ sa tak rozhodne pre jeden z troch spôsobov sledovania spotreby PHL definovaných v ZoDP.

Z materiálu DRSR:
"Novelou zákona o dani z príjmov je daná možnosť uplatniť výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Podľa citovaného ustanovenia zákona o dani z príjmov môžu postupovať pri uplatňovaní výdavkov na spotrebované PHL daňovníci, ktorí na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov využívajú motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, ale aj motorové vozidlo prenajaté alebo vypožičané."
IvetaH
05.11.10,19:55
Dobrý večer, prosím vás, tá novela, že aj na prenajaté auto môžem uplatňovať 80% bez knihy jázd platí odkedy. Ja sa trápim s knihami na tri autá a asi zbytočne.
Stefan2005
05.11.10,20:57
Dobrý večer, prosím vás, tá novela, že aj na prenajaté auto môžem uplatňovať 80% bez knihy jázd platí odkedy. Ja sa trápim s knihami na tri autá a asi zbytočne.

platí od 1.3.2009 s tým, že postupovať bolo možné už za celý rok 2009.
IvetaH
10.11.10,19:36
Ahoj,o tej novele viem, ale pochopila som ju tak, že len auto zaradené v majetku môže uplatňovať 80% paušál. Prešla som si aj poznámky zo školení a fakt tam mám napísané a podčiarknuté, že paušál sa týka len auta zaradeného v majetku. A mám zákon 595 aj s komentárom a tam som sa nedočítala jednoznačnej odpovede. A tak pre autá zaradené v majetku robím paušál a pre autá prenajté robím knihu.
Prosím vás, tak mi to ujasnite takto: paušál sa týka všetkých áut, nielen zaradených v majetku firmy. Je to tak?
Ďakujem