muška7
05.11.10,20:19
Poradí mi niekto ako účtovať pohľadávku voči zriaďovateľovi za už zaplatené tovary a služby. Sme rozpočtovka - máme pod sebou úseky v rámci prenesených kompetencií a úseky v rámci originálnych kompetencií. Uvažujeme nad vystavením faktúry, keďže pohľadávka rastie. Môžem pri predpise FA použiť napr. 378/354, keď mi faktúru preplatia použijem 222/378 /pričom pri výdavkoch použijem 50x a hneď použijem aj 354/691/. Alebo pri predpise FA použijem: 354/691, keď mi faktúru preplatia použijem 222/354 /pričom pri výdavkoch len 50x, do výnosov neúčtujem, dodnes neviem, či 354 účtujem iba do prijatej dotácie, alebo do skutočných nákladov.../ Horšie bude, keď peniaze nepošlú do konca kalendárneho roka, tak to už neviem...tu už nejde o "fazuľky"...Nie som si istá tou 378, možno je to skôr 315?
muška7
17.11.10,12:44
Do dnešného dňa sme od zriaďovateľa nedostali ani cent z dľžnej čiastky. Vedenie len pasívne čaká ... a ja už neviem, čo máme robiť. Výdaje na originálne kompetencie rastú, koniec decembra sa blíži a ja sa desím koncoročnej uzávierky. Neverím, že s tým nikto nemá skúsenosti. Ozvite sa niekto.
blazonko
18.11.10,08:02
:eek: To ti ešte vôbec neposlali peniaze? :eek: Pre pána kráľa. Skús sa ísť na to opýtať. Veď ti musia niečo poslať. Inak by som to zaúčtovala skôr na tú 378.
uctokrajan
18.11.10,08:56
A z čoho to platiš. Ako zaučtuješ štátne peniaze. Minula si ich na nesprávny účel. Ja by som faktury voči zriaďovateľovi nevystavovala, vždy to zostane v skupine 3x, Veď Ti vznikne hospodársky výsledok - strata. Napísala by som list o stave, lebo ja som zasady čo nie je na papieri nie je nikde, v ktorom by som uviedla že zriaďovateľ prikazuje čerpanie prostriedkov medzi kompetenciami a potom bude to na jeho zodpovednosti. Ale ako urobíš čerpanie štátnych penazi - daj si pozor aby ti zostali nevyčerpané len v medziach zákona.
muška7
18.11.10,19:51
Čerpanie rozpočtu posielame na obec po štvrťrokoch, vlastne ku každej účtovnej závierke, kde je všetko podrobne rozpísané. Z týchto správ je zjavné, ako stojíme. Zriaďovateľ však tvrdí, že mi máme dosť peňazí na všetko /no on myslí na tie štátne, že z nich jednoducho vyžijeme/. Keď však s tým štatutár nič nerobí, len ticho súhlasí, čo mám robiť ja?
uctokrajan
18.11.10,21:16
Tak ako som už povedala, neviem si predstavit ako urobíte suhrnnu správu za rok 2010, kde sa presne rozpise cerpanie. Tam budeš uvadzať, že si všetky minula len na štátne? Ako vlastne účtuješ FA ich úhradu len na 09121 alebo ja na 09111,09501,... tak musiš mať na 354 zostatok plusový a tvoriš zisk, mna by obecna auditorka asi zniesla zo sveta. Ak Ti to tak prikazujú robiť, tak len pre tvoju obhajobu si to daj napisať a podpísať za zriaďovateľa.Lebo ak TI príde nejaka kontrolná skupina nič Ti nepomože, ak nemaš na to papier. A ešte jedna otazka, čo vlastne uhradžaš zo štátnych aj mzdy čí len ostatne naklady?
uctokrajan
18.11.10,21:34
Este jedna otazka dotaciu naučtuješ 222/357 štatne, keď vraviš že obecne neposielajú a čerpanie 357/693 štatne a 354/691 obecne náklady? Alebo cele to učtuječ 222/357 501/321 321/222 09121 xxxxxx 357/693 ?
muška7
19.11.10,13:16
Ja účtujem náklady aj výdaje na originálne kompetencie - zdroj 41, ekonomická klasifikácia: 09501, 0911, 09601. Na účte bilančnom účte 354 mám skutočne plusový zostatok, pretože ja tie financie očakávam. Nikto mi nič na papieri nedal. Účtujem podľa svojich poznatkov.
blazonko
19.11.10,13:22
O to skôr to rieš. Nech ti to pekne dajú na papieri. Veď financovať originálne kompetencie z prenesených nemôžeš????
muška7
19.11.10,13:23
V štvrťročných výkazoch je skutočne 354 v pluse. A myslím si, že zriaďovateľ niečo také, ako čerpajte zo štátnych peňazí na originálne kompetencie, prikázať nemôže...a myslím si, že niečo také by na papier ani nedal. Z môjho pohľadu, ako účtovníka, budeme musieť vrátiť peniaze do štátneho rozpočtu, čiže neoprávnene použité peniaze, vlastne tie, ktoré nemáme. Každý pohyb, či už na účte bankovom, v pokladni, v interných dokladoch a podobne mám podpísaný samotným riaditeľom školy. O tom, že školské zariadenia fungujú, i napriek tomu, že peniaze nie sú, nerozhodujem ja, ale štatutár školy a obce.
uctokrajan
19.11.10,15:03
Ako sa k tomu stavia kontrolorka obce? Ona podpiše takého kontroly v škole. Veď na každom školení prepierajú orig. a pren. financie. Viem si to predstaviť, že je nerealne napr. ak rozučtovavaš telefon, že časť uhradiš a druhu nie. Ale veď musíš mať a rozpočet schválený aj na pren. aj na originálne. A ten je pre obec - zriadovatela smerodatný. Na zriaďovateľa musí tlačiť aj riaditeľka, lebo v konečnom dôsledku je ona zodpovedná za čerpanie fin. prostriedkov.
muška7
19.11.10,16:18
Starosta na túto tému so mnou nechce vôbec hovoriť. Je presvedčený o tom, že škola má dosť peňazí. O originálnych kompetenciách hovoril iba s riaditeľom školy, že vraj obec nemá dosť peňazí, či to potiahneme...a hovorím, dnes už vôbec nejde o fazuľky. Súma poriadne narástla. Rozpočet máme schválený aj na prenesené a originálne kompetencie. Pri predbežnej kontrole sa aj tým riadim. Obec však tento rozpočet vôbec nedodržiava. Kontrolór o tejto skutočnosti vie a jeho vyjadrenie je: obec nemá financie, vy ich máte dosť. Spomínaná problematika sa premieľala aj na rade školy. Vlastne je to také štátne tajomstvo. Ja osobne ako účtovník s tým vôbec nesúhlasím, je mi to absolutne proti srsti. A ešte niečo: nie som ani čarodejník. Pretože ja z ničoho neurobím niečo. Ako si spomínala ty: dať podpísať starostovi papier - on ho však nepodpíše, na to ho poznám dobre, nepohne s ním ani stádo volov. Ak mu však doporučene pošleme vystavené faktúry, to je už iná reč. Čo na to povieš? Stačí len presvedčiť riaditeľa, aby si konečne uvedomil svoju zodpovednosť...
uctokrajan
20.11.10,15:51
Aj keď Ti starosta nenapiše list ale nie Ty ale riaditeľka je krytá, že o veci konala ale zriaďovateľ nekonal v medziach zákona. Musiš mať list potvrdený podateľňou OU alebo ho poslať doporučene na OU. Ja by som napriklad vypracovala rozbor koľko Eur, bude musieť vrátiť obec - nesprávne použité štátne peniaze. A veď v konečnom dôsledku súhrnnú správu potvrdzuje OU a je za ňu zodpovedný, Ty ju len predkladáš zriaďovateľovi.
muška7
20.11.10,19:45
Máš na mysli niejaké diplomatické upozornenie? Dať si potvrdiť list na podateľni. Nie je to zlý nápad...no budúci týždeň sú voľby, ktovie ako to dopadne...
uctokrajan
21.11.10,10:24
V tomto čase už nič neporiešiš, na OU sa nič momentálne nedeje, každý čaká čo bude. Ale potom s tým musiš začať. Teda ja by som to všetko riešila prostredníctvom riaditeľky ona je zodpovedná. A nepreberala si tuto situaciu s účtovničku OU? Neviem si predstaviť ako urobí konsolidačnú uzávierku. Ked každá to učtujete inak. Ale v každom prípade, v konečnom dosledku za cerpanie fin. prostriedkov je zodpovedný v koncovej kontrole zriaďovateľ. Ak Ti podpiše výkazy také ako mu predkladáš je to už jeho problém.
muška7
21.11.10,14:32
Ako hovorím, ktovie, ako dopadnú voľby. A zase môže byť všetko inak. Chcem sa ospravedlniť za jednu hrubú pravopisnú chybu v príspevku č. 5, muselo to byť napísané vo vytržení - namiesto "mi máme dosť peňazí", si napíšte pekne ľúbozvučne "my máme dosť peňazí"...som predsa hrdý slovák...