Magda
07.11.10,16:39
Dodavateľská fa. bola vystavená 29.9.2010, ale dodaný tovar nesúhlasil s
faktúrou. Preto bola vrátená na prepracovanie. Naspäť sa vrátila až koncom októbra z dátumom vystavenia 29.9.2010. Ako to teraz vyriešiť
nakoľko SZČO ktorej sa to týka je plátcom DPH. Spraviť po mesiaci opravné DPH alebo na faktúru napísať že faktúra po oprave bola doručená
až 27.10.2010.Ďakujem
emma01
08.11.10,08:28
Z tohto paragrafu Ti vyplýva, že uplatniť DPH si môžeš od sept. do konca roka v ktoromkoľvek zdaň. obodobí, bez podávania dodat. daň. priznania. Opravné sa podáva len do lehoty na podanie DP.
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.