zzuzanna
07.11.10,22:19
Dobrý deň,

dnes som si prečítala takýto príklad a celkom som z toho zneistela:

Podnikateľský subjekt v oznámení o ukončení podnikania doručenom živnostenskému (obvodnému) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) 9. septembra 2010 uvedie dátum ukončenia podnikania 1. 10. 2010 – živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania, t. j. 1. 10. 2010 a tento dátum uvedie živnostenský úrad aj v dokumentácii určenej pre príslušného odberateľa tejto služby (pre príslušnú poisťovňu, daňový orgán a pod.). Daný podnikateľský subjekt môže podnikateľskú činnosť vykonávať naposledy dňa 30. 9. 2010 (do 24,00 hod.). Dňom 1. 10. 2010 už nie je oprávnený prevádzkovať danú živnosť/živnosti.

Prosím Vás, nemáte niekto s týmto skúsenosti, či to naozaj tak funguje v praxi. Znamená to, že ak SZČO zrušila živnosť k dátumu 31.8.2010 (dátum zániku živnostenského oprávnenia z Oznámenia o ukončení podnikania), mala by všetky zmluvy vypovedať ku dňu 30.8.2010 a tak isto mimoriadnu účtovnú závierku v účtovníctve urobiť k 30.8.2010? :confused:

Ďakujem
Zuzana
zzuzanna
08.11.10,11:54
Prosím Vás, nikto nemáte skúsenosť s týmto? Budúci týždeň mám kontrolu dph a váham, či robiť zmeny z dátumu 31.8. na 30.8.2010 :(
IvoM
08.11.10,15:09
Podľa mňa oprávnenie v tomto prípade podľa §57.1g živnostenského zákona zaniklo 31.8.2010 a teda tento deň už podnikať nemôže, čiže posledným dňom podnikania je 30.8.


§57
(1) Živnostenské oprávnenie zaniká

g) pri ohlasovacích živnostiach dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania; to neplatí, ak živnostenský úrad začal konanie o zrušení živnostenského oprávnenia podľa § 58 ods. 1 písm. d) alebo § 58 ods. 2 písm. a).
zzuzanna
08.11.10,15:32
Diky moc za odpoveď. Mňa by to teda absolútne nenapadlo. V Oznamení o ukončení podnikania je dátum ukončenia 31.8.2010 a to by som automaticky považovala ako deň ukončenia, k tomuto dátumu uzavrela aj účtovné knihy a urobila mimoriadnu závierku. Tak zrejme by to bola asi chyba.
zzuzanna
09.11.10,13:55
Tak este prispievam, aby som sa podelila o novy zazitok. Este pre istotu som telenovala s danovym uradom, ako to teda mam urobit. Styria ludia si ma prepajali, co mi nevedeli poradit.
Jeden pan mi dokonca povedal: "Asi k 31.8.2010 - a nie je to jedno?"
Komunikaciu zavrsila pani pre styk s verejnostou, ktora mi odpovedala, ze urcite k datumu ukoncenia zivnosti. Na moju otazku, ci teda k 30.8.2010 alebo k 31.8.2010 mi odpovedala: "K datumu ukoncenia zivnosti". Nakoniec som z nej vytiahla odporucanie, aby som uctovnictvo uzavrela k 31.8.2010. Ze spravkyna z toho urcite nebude robit vedu.
Takze si mozem vybrat vlastne :)
Mária.K.
09.11.10,18:22
Dobrý deň,

dnes som si prečítala takýto príklad a celkom som z toho zneistela:

Podnikateľský subjekt v oznámení o ukončení podnikania doručenom živnostenskému (obvodnému) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) 9. septembra 2010 uvedie dátum ukončenia podnikania 1. 10. 2010 – živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania, t. j. 1. 10. 2010 a tento dátum uvedie živnostenský úrad aj v dokumentácii určenej pre príslušného odberateľa tejto služby (pre príslušnú poisťovňu, daňový orgán a pod.). Daný podnikateľský subjekt môže podnikateľskú činnosť vykonávať naposledy dňa 30. 9. 2010 (do 24,00 hod.). Dňom 1. 10. 2010 už nie je oprávnený prevádzkovať danú živnosť/živnosti.

Prosím Vás, nemáte niekto s týmto skúsenosti, či to naozaj tak funguje v praxi. Znamená to, že ak SZČO zrušila živnosť k dátumu 31.8.2010 (dátum zániku živnostenského oprávnenia z Oznámenia o ukončení podnikania), mala by všetky zmluvy vypovedať ku dňu 30.8.2010 a tak isto mimoriadnu účtovnú závierku v účtovníctve urobiť k 30.8.2010? :confused:

Ďakujem
Zuzana

Zákon o účtovníctve hovorí v § 16 ods. 6 nasledovné:


(6) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, uzavrie účtovné knihy vždy
a) k poslednému dňu účtovného obdobia,
b) ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.Na základe uvedených skutočností (podľa môjho názroru), ak zruším živnosť ku dňu 31.8.2010, potom k 31.8.2010 robím aj účtovnú závierku.
zzuzanna
09.11.10,22:04
Takýto komentár bol uvedený k mojmu príkladu. Je to vysvetlenie čisto z právneho hľadiska:

Na tieto účely treba v práve i v praxi osobitne rozlišovať dve právne situácie, ku ktorým môže dôjsť v prípade dotknutých podnikateľských
subjektov.
Určenie dňa zániku živnostenského oprávnenia v prípade, ak je v oznámení o ukončení podnikania uvedený deň jeho ukončenia
Ide o právnu situáciu, ktorú predpokladá ustanovenie § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa tejto právnej úpravy živnostenské oprávnenie zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.
V praxi to znamená, že dotknutý podnikateľský subjekt nie je týmto dňom oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, s poukazom na to, že zákon spája s týmto dňom právne účinky zániku živnostenského oprávnenia a nie právne účinky ukončenia výkonu podnikateľskej činnosti. Nech v tejto spojitosti nemýli, že dobrovoľné určenie dňa zániku podnikateľského oprávnenia uvádza podnikateľský subjekt podľa živnostenského zákona v oznámení o ukončení podnikania. Obsahom zániku živnostenského oprávnenia je vždy absencia oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti podľa živnostenského zákona. Preto určenie dňa zániku živnostenského oprávnenia zo zákona vyvoláva právne účinky absencie tohto oprávnenia od samého počiatku tohto dňa, počnúc jeho nultým okamihom (od 00,00 hod.), na rozdiel napríklad od prípadov určenia dňa na uplatnenie určitého práva, čo býva najčastejšie v prípade ustanovenia procesných lehôt, kedy sa s ustanoveným dňom spájajú právne účinky na uplatnenie práva do jeho samého koncového okamihu (do 24,00 hod.).
Topas
13.03.12,21:22
Prosím o Váš názor. SZČO má v oznámení o ukončení podnikania dátum 01.01.2012 - t.z., že od 01.01.2012 nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť. ŽÚ odhlasoval SZČO zo zdrav. poisťovne a DÚ. Zo SP sa odhlasoval živnostník sám (predložil kópiu oznámenia). Keď som si overovala odhlásenie, zistila som následovne: ZP - koniec poistenia 01.01.2012, SP to isté (platilo sa poistné za 1 deň) a keďže DÚ nefunguje elektronicky systém, neevidujú ešte ani odhlášku. Keď som osobne doniesla kópiu oznámenia zo ŽÚ, povedali mi, že ukončenie registrácie je 01.01.2012.
Môže SZČO upraviť základ dane o nezaplatené pohľ. a záv., ...atď k 31.12.2011, alebo to musí spraviť až 01.01.2012?
ego.mc
14.03.12,07:42
Posledný deň podnikania je 31.12. K tomuto dátumu urobíte uzávierku, aj upravíte základ dane. :)
Topas
14.03.12,09:23
Ďakujem za odpoveď.