galova.silvia
08.11.10,08:26
Ahojte.
Obraciam sa na vás so súrnou prosbou.
Naša firma má svoju nadáciu, ktorá je poberateľom podielu 2% dane z príjmov. Dostala sa ku mne otázka, vraj akú sumu musí naša spoločnosť tento rok darovať vo forme finančných darov, aby mohla byť jej nadácia poberateľom 2%? Existuje dáka taká podmienka? Ja viem len o tej, že ak chce poskytovateľ poskytnúť 2%, musí darovať v priebehu zdaň. obdobia (najneskôr do lehoty na podanie priznania) aspoň 0,5% neziskovkám.
Ak ste to tu už riešili, ospravedlňujem sa, ale potrebujem to vedieť ozaj rýchlo.
ego.mc
09.11.10,08:56
Naša firma má svoju nadáciu, ktorá je poberateľom podielu 2% dane z príjmov. Dostala sa ku mne otázka, vraj akú sumu musí naša spoločnosť tento rok darovať vo forme finančných darov, aby mohla byť jej nadácia poberateľom 2%? Existuje dáka taká podmienka?
Taká podmienka neexistuje.
wallie
09.11.10,11:48
je to tak ako píšeš v úvode právnická osoba musí v lehote na podanie daň. priznania darovať prijímateľovi/ľom finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ak chce poukázať 2% zaplatenej dane

- ak nepreukáže takýto dar alebo preukáže dar v nižšej výške prijímateľovi/ľom bude poukázaný len podiel 1,5% zo zaplatenej dane, nie 2%

časom sa má použitie podielu zaplatenej dane -§50 ZoDP postupne u PO ďalej meniť takto:

2010/2011 - 2% (ak dá dar 0,5%) ak nebol dar -1,5%
2012/2014 - 1,5% (ak dá dar 1%) ak nebol dar - 1%
2015/2018 - 1% (ak dá dar 1,5%) ak nebol dar - 0,5%
od 2019....- 0,5% pre všetky PO bez ďalších podmienok