matricelli
08.11.10,10:01
Dobrý deň prajem,
poprosím o nasledovnú radu:
Ako konatel s.r.o. by som si chcel prenajat obchodne a skladove priestory od vlastnika nehnutelnosti dalsej s.r.o.
Prenajimatel si uctuje v zmluve urcitu 3000 Eur bez DPH. DPH neuctuje a ubezpecuje ma, ze DPH ani ja nemusim odviest, ani zaplatit, ani uviest v danovom priznani, hoci priestory budem využívať na obchodne ucely.
Otazka: Nemusím sa vôbec zaoberať DPH, keď som platca DPH? V prípade, že nie som platca DPH, je postup iný?

Dakujem za odpoved
KEJKA
08.11.10,10:26
treba špecifikovať, čo je zmluvne dohodnuté, aké platby a za čo.
Nájom nebytových priestorov je oslobodené od DPH, služby s tým spojené=energie nie sú oslobodené.
Prenajímateľ má v takom prípade riešiť koeficient, ty sa však tým zaoberať nemusíš.
AdaMtiM
07.12.10,14:02
A keď som ja ten prenajímateľ a nemám žiadne iné tržby len za takýto osobodený nájom a na vstupe mám len fa za el. energiu ,ktorú si nedávam na odpočet DPH ale ani ju nájomníkovi nefakturujem /znášam ju na vlastné náklady , pričom celú sumu /aj DPH / si dávam do daňových nákladov/ - je to takto v poriadku? Koeficient nerátam , lebo nemám čo krátiť..... Ďakujem.
A ešte jedna vec: Môžem to takto robiť aj v prípade, že mám aj iné tržby ale viem presne určiť, že na vstupe je k osobod. tržbám len tá jedna fa za elektriku /a tá nesúvisí s ostatnými tržbami s DPH/, ktorú si naďalej nebudem uplatňovať v DPH? Ďakujem vopred za prípadné odpovede.
KEJKA
07.12.10,14:05
áno, môžeš. podstatné je, aby s tým súhlasil nájomca-platiteľ DPH. On by si možno rád odpočítal DPH z energií.
AdaMtiM
19.12.10,21:27
Ďakujem za reakciu. Od nového roka mi jeden nájomca prestáva byť platiteľom DPH a ja prechádzam s prenájmom priestorov do sro, kde mám aj iné tržby a chcem už fakturovať nájom s DPH /daňová poradkyňa ma presviedča, že sa tak vyhnem možným problémom s DPH a koeficientom/. A teraz neviem či môžem aj nájomníkov - neplatcovi DPH fakturovať nájom s DPH - ale v zákone je, že "zdaniteľnej osobe" /nerieši sa či platiteľ alebo nie DPH/ sa môžem rozhodnúť či s alebo bez DPH. Poradíte aj v tomto? Vopred ďakujem.
a_je_to
19.12.10,21:56
Dobrý deň prajem,
poprosím o nasledovnú radu:
Ako konatel s.r.o. by som si chcel prenajat obchodne a skladove priestory od vlastnika nehnutelnosti dalsej s.r.o.
Prenajimatel si uctuje v zmluve urcitu 3000 Eur bez DPH. DPH neuctuje a ubezpecuje ma, ze DPH ani ja nemusim odviest, ani zaplatit, ani uviest v danovom priznani, hoci priestory budem využívať na obchodne ucely.
Otazka: Nemusím sa vôbec zaoberať DPH, keď som platca DPH? V prípade, že nie som platca DPH, je postup iný?

Dakujem za odpoved

V opísanom nájomnom vzťahu nie si konateľom, ale bežným nájomníkom. Prenájom s DPH, alebo bez ... sú alternatívy pre prenajímateľa, môže si vybrať, čo mu je výhodnejšie. Ak by si vybral s DPH, znamenalo by to pre Teba ako neregistrovaného 19-20% navyše. Vo všeobecnosti je pre nájomcu lepšie, keď nájomné priestorov je oslobodené od DPH. Áno, je to ok, otázkou DPH u nájmu sa zatiaľ nemusíš vôbec zaoberať. Viac ... § 38, ZoDPH :

(3) Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou
a) nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
b) nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
c) nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
d) nájmu bezpečnostných schránok.
(4) Na účely odseku 3 sa ubytovacím zariadením rozumie hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa alebo iná ubytovňa pri poskytnutí krátkodobého ubytovania, ktorým sa rozumie ubytovanie na obdobie kratšie ako tri mesiace, chata, kemping a ubytovanie v súkromí.
(5) Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časťzdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane.
a_je_to
19.12.10,22:30
Ďakujem za reakciu. Od nového roka mi jeden nájomca prestáva byť platiteľom DPH a ja prechádzam s prenájmom priestorov do sro, kde mám aj iné tržby a chcem už fakturovať nájom s DPH /daňová poradkyňa ma presviedča, že sa tak vyhnem možným problémom s DPH a koeficientom/. A teraz neviem či môžem aj nájomníkov - neplatcovi DPH fakturovať nájom s DPH - ale v zákone je, že "zdaniteľnej osobe" /nerieši sa či platiteľ alebo nie DPH/ sa môžem rozhodnúť či s alebo bez DPH. Poradíte aj v tomto? Vopred ďakujem.

Ak od nového roka nájomca prestáva byť platiteľom a prenajímateľ začína nájomné fakturovať s DPH, tak jeden z nich musí zákonite prerobiť.... podľa toho, čo u nájomného v nojej nájomnej zmluve zostane základom dane. Či pôvodné nájomné, alebo znížené o DPH. Neviem, či pre daňového poradcu je koeficient až takou katastrofou, niekedy vyjde aj 0,991 = 1,00, teda ako by nebol. Otrava je, že sa musí počítať u réžijných nákupov s DPH, ale krátenie DPH je vo väčšine prípadov takmer bezvýznamných hodnôt. A u priamych nákupov na prenajímaný objekt nemožno uplatniť odpočet DPH, ale o to vyššie sú zase uplatniteľné náklady. Ja osobne by som nájomné nezaťažoval DPH, radšej potom ten koeficient. Z 5 mojich klientov u 3 počítam koeficient ... a nesťažujem si.
Rozhodnutie o nájomnom s DPH, alebo bez zdaniteľnej osobe ... je čisto na prenajímateľovi, nájomca môže zmluvu s jeho konečným rozhodnutím iba prijať, alebo odmietnuť ako celok.