alicacka
08.11.10,10:41
Tento rok sme kúpili náves. Na budúci rok budeme musieť zahrnúť do daňového priznania aj uvedený náves. Z ktorého riadku osvedčenia mám získať údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti ? Podľa pokynu DR SR je to vraj súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy z r. 33, ale neviem , či to chápem naozaj dobre. Môže ma niekto v tom uistiť ?
wallie
11.11.10,16:09
Pri návesových jazdných súpravách sa vychádza z údaja uvedeného na riadku č. 33, pričom počet náprav na uvedenom riadku by sa mal zhodovať s počtom náprav uvedených na riadku č. 39.

Údaje nachádzajúce sa na riadku č. 32 a riadku č. 33 osvedčenia zodpovedajú celkovej hmotnosti určenej v súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 582 (http://www.porada.sk/t59613-582-skody.html)/2004 Z.z.

Osvedčenia nie sú vyplňované jednotne a pri návesových jazdných súpravách na riadku č. 33 môže byť okrem údajov o hmotnostiach pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedený aj údaj o hmotnosti pripadajúcej na spájací čap návesu (tzv. točnicu).

Nakoľko pri návesových jazdných súpravách základom dane je celková hmotnosť jednotlivého vozidla (t.j. numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy), údaj o hmotnosti pripadajúcej na spájací čap návesu (točnicu) sa do celkovej hmotnosti nezapočítava.

Na základe uvedeného pri návesových jazdných súpravách základu dane zodpovedajú údaje o hmotnostiach pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedené na r. č. 33, a to bez údaja o hmotnosti pripadajúcej na spájací čap návesu (točnicu).
alicacka
28.11.10,14:08
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
PavolK
26.01.11,22:33
Pri výpočte dane z návesu už roky vychádzam z počtu náprav a ich celkovej hmotnosti /riadok 33/, som veľmi rada, že sa mi to teraz potvrdilo.
Ďakujem