evinda
08.11.10,13:35
Dobrý deň. Chcem sa informovať ohľadom vymáhania daní z nehnuteľnosti.
Urbárska spoločnosť neodvádza dane už viac rokov.Je to pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, takže dane za majiteľov by mal odvádzať urbariát. Aký postup zvoliť ,aby boli tieto dane doplatené?

Ďakujem .