Jakubec
08.11.10,16:38
V priebehu roku 2009 naša spoločnosť prestala byť platiteľom pre dan z príjmu zo závislej činnosti, keďže sme prepustili posledného zamestnanca a požiadali zároveň sme požiadali daňový úrad o vyčiarknutie z evidencie platiteľov pre daň z príjmu zo závislej činnosti. Preto sme neboli povinní predložiť Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti (túto povinnosť majú iba platitelia). Daňový úrad nás vyzval listom, aby sme do 14 dní od doručenia výzvy mu predložili Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Žiaľ, tento list sme si neprebrali a ani sme v schránke nemali oznámenie o jeho nedoručení a list sa vrátil na daňový úrad. Úradníčka z daňového úradu nám zatelefonovala, že sa im list vrátil a telefonicky nám oznámila jeho obsah a tak už na druhý deň sme poslali na daňový úrad vyžiadané tlačivo. Lenže, keďže nastala fikcia doručenia a telefonát bol až po uplynutí 14 dňovej lehoty od fikcie doručenia (deň poslania listu bol 18 dní po fikcii doručenia), tak nám teraz daňový úrad vyrubil pokutu 133 eur za oneskorené doručenie hlásenia.

Existuje nejaký spôsob, ako sa odvolať voči pokute alebo aspoň jej výške (je dvojnásobkom minimálnej výšky sankcie), keďže to bolo poslané iba 4 dni po uplynutí termínu a zároveň už na druhý deň po skutočnom dozvedení sa o povinnosti predložiť hlásenie.
Lubo44
08.11.10,16:53
Skúste si podať žiadosť o zníženie, resp. odpustenie pokuty. Daňový úrad má v kompetencii posúdiť dôvody a znížiť sankciu.
wallie
09.11.10,12:42
hmmm.... inak veľa ľudí robí chybu, že sa chovajú nezodpovedne, nepreberajú si poštu, nepožiadajú úrady o jej posielanie na inú adresu, neurčia si zástupcu ak odchádzajú do zahraničia na dlhší čas a neuvedomujú si že pre mnohé úrady je aj neprevzatá zásielka zákonom doručená, a keď sa nazbiera takých zásielok viac, nakopí sa viac nesplnených povinností a potom sankcií a niektorí sa spamätajú až ked im na dvere firmy/domu jedného dňa zaklope exekútor a to už môže byť neskoro, zabavia majetok a je po firme pre takúto banálnu blbosť, ako je nepreberanie pošty

:) toto nie je váš prípad, ja len tak na margo toho doručovania, ktoré mnohí berú na ľahkú váhu...