regulka
09.11.10,08:57
Pekný deň, chcem sa opýtať, či existuje termín dokedy sa má schváliť účtovná zavierka v s.r.o. za rok 2009. Nebolo ešte ani valná zhromaždenie. Viem, že do zbierky listín sa zavierka posiela do 30 dní od zasadnutia valného zhromaždenia.
truch
09.11.10,09:01
regulka
09.11.10,09:04
Ďakujem, toto všetko viem, ale chcela som vedieť, či je možné ešte aj až teraz schvaliť účtovnú zavierku za rok 2009, spraviť zápisnicu z vallného zhromaždenia a poslať to do zbierky listín.
jeso
09.11.10,09:07
Spoločnosť s ručením obmedzeným má povinnosť v lehote 30 dní po schválení účtovnej závierky uložiť riadnu/ mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listin.

Konateľ s.r.o. je povinný predložiť riadnu/ mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie spoločníkom s.r.o. (Valnému zhromaždeniu s.r.o.) do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia, ktorý môže byť kalendárnym rokom alebo hospodárskym rokom.


Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku neschváli účtovnú závierku predloženú štatutárnym orgánom do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik povinný uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.
§ 40 ObZ