mitk67
09.11.10,11:01
Prosím o radu ako vytvoriť dve nové inventárne karty z už existujúcej majetkovej karty. Do oktobra 2010 sme mali budovu v obstarávacej cene 1 012 067,85 Oprávky sú vo výške 376 250,51. Zostatková cena budovy je 635 817,34. Potrebujeme vytvoriť dve nové karty na dve budovy. Prvá s OC 896 100,78 Druhá s OC 115 967,07 1.Ako vypočítať oprávky k týmto dvom obstarávacím cenám tak,aby celková zostatková hodonota obidvoch budov bola vo výške 635 817,34 2. Ako nastaviť odpisy, aby sa budovy odpisovali od 11-2010 v odpisovej skupine 4 t.j. 40 rokov??? Vopred ďakujem za radu.
betka
24.11.10,21:38
JA mám tiež otázku.
Ide o 2 samostatné budovy? Sú uvedené budovy ako samostatné zaevidované i v katastri?

Ak majú uvedené budovy jedno súpisné číslo, sú evidované ako jedna stavba, nie je dôvod robiť 2 karty, teda dva majetky, teda dve budovy.

Srandičky bokom. Ak ja počujem OS 4, hneď ma napadne číslo 20.
Číslo 40 už neplatí dlhé roky.