Ipolita
09.11.10,16:44
Dobrý deň, už dva dni na porade hľadám ohľadom opracovania súčiastok.

Česká firma registrovaná pod IČ DPH v ČR dodáva slovenskej firme ktorý je registr.pod IČ DPH v SR súčiastky na opracovanie. Firma v SK vystaví fa za služby bez dph. Prosím Vás udáva sa táto služba do súhrnného výkazu? Ak áno, môžete mi napísať aj odvolávku na §.

Ďakujem.
jeso
09.11.10,20:33
Dobrý deň, už dva dni na porade hľadám ohľadom opracovania súčiastok.

Česká firma registrovaná pod IČ DPH v ČR dodáva slovenskej firme ktorý je registr.pod IČ DPH v SR súčiastky na opracovanie. Firma v SK vystaví fa za služby bez dph. Prosím Vás udáva sa táto služba do súhrnného výkazu? Ak áno, môžete mi napísať aj odvolávku na §.

Ďakujem.

sú to práce na hnuteľnom majetku , alebo oprava hnuteľného majetku - faktúra bez DPH - miesto dodania je podľa § 15 ods. 1- takáto dodávka sa neuvádza do DP DPH ,ale od 1.1. ide do SV

na faktúru treba uviesť -odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 ktorej je služba dodaná- alebo - osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná
§ 15
Miesto dodania služby
(1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.