zsuctaren
10.11.10,07:21
dobrý den. Pracujem na ZS a vediem rozpočtove účtovníctvo. Neviete mi niekto povedat, že ako si odkontrolujem čerpanie rozpočtu?????
a_je_to
03.12.10,20:55
Najprv musíš mať rozpočet schválený od zriaďovateľa ZŠ - obvykle obec. Ak ho nemáš, choď si ho vyžiadať. Potom treba mať účtovníctvo bežného obdobia, ktoré predstavuje skutočnosť.
Napokon vedľa plánovaných položiek rozpočtu vpíšeš skutočné čerpanie a vypočítaš percento = skutočnosť deleno rozpočet krát sto. Keď máš päť stĺpcov = číslo položky, názov položky, rozpočet, plnenie, percento .... a stĺpcové súčty, tak rozpočet je odkontrolovaný. Chýba už iba komentár, prečo niektoré položky boli prekročené, alebo nedočerpané a rozpočet je odkontrolovaný.
Rozpočtové organizácie majú softvéry pre verejnú správu, ktoré robia také prehľady automaticky, stačí iba doplniť komentár.
Téma patrí do okruhu Neziskové organizácie - rozpočtové organizácie, lebo tu ju ťažko niekto znalý nájde.
uctokrajan
03.12.10,21:00
v akom programe pracujete?
uctokrajan
03.12.10,21:15
Čerpanie rozpočtu si musiš sledovať cely rok. Prijem na 222 xxx, voči rozpočtovej klasifikaci.610xxx,62xxxx, 63xxxx,64xxxx.
adi11
03.12.10,21:17
V programe si nahodíš posledný upravený rozpočet a po zaučtovaní mesiaca novembra si daj vytlačiť zostavu čerpanie rozpočtu.