alicacka
10.11.10,08:59
Dńa 5.11.2010 sme kúpili motorové vozidlo. Prvýkrát sme ho použili na podnikanie dňa 8.11.2010, teda na DÚ sme ho prihlásili dňom nasledujúcim - 9.11.2010. Ktorým dňom ho mám zaevidovať v knihe dlhodobého majetku ? Dňom, 5., 8. alebo 9.11.2010. :confused:

Za pomoc Vám všetkým ďakujem.
Tweety
10.11.10,09:01
Dńa 5.11.2010 sme kúpili motorové vozidlo. Prvýkrát sme ho použili na podnikanie dňa 8.11.2010, teda na DÚ sme ho prihlásili dňom nasledujúcim - 9.11.2010. Ktorým dňom ho mám zaevidovať v knihe dlhodobého majetku ? Dňom, 5., 8. alebo 9.11.2010. :confused:

Za pomoc Vám všetkým ďakujem.
Zaradiť do majetku ho môžete aj dňom kúpy, samozrejme, ak ste ho vtedy aj prevzali.
alicacka
10.11.10,10:17
Ďakujem veľmi pekne.