anami33
10.11.10,11:52
Poradí niekto?

Firma uplatňuje od 01.01.2010 výdavky na PHM vo forme paušálnych výdavkov 80%. /nevedie knihu jázd/. Zároveň odpočítava DPH z kúpy PHM tiež vo výške 80% /§ 49 odst.5 zákona o DPH/. Auto využíva na podnikateľské účely. Náklady na opravu, údržbu, zákonné poistenie, odpisy a pod. uplatňuje firma vo výške 100%, t.j. aj DPH z týchto nákladov vo výške 100%.

Môj problém spočíva v tom, že mi nie je jasné, či netreba krátiť aj tieto vedľajšie náklady /oprava,údržba,réžia/ na vozidlo a uplatniť len vo výške 80%....Ak by to tak bolo, ide v priebehu roka hlavne o DPH, ktorú si z vedľajších nákladov firma uplatňuje vo výške 100%, náklady by sa ponížili na konci roka.

Vopred ďakujem za odpoveď....-
Lotarka
10.11.10,12:25
Podľa mňa sa kráti len PHM.

Daň z príjmov:

l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

a v zákone v DPH sa mi zdá tiež spomíjú iba výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky a odvoláva na DzP:

ak platiteľ uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu24b) a nemôže preukázať rozsah použitia pohonných látok na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy pohonných látok do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu.24b).
anami33
10.11.10,12:42
...ďakujem aj ja som pochopila zákon, že iba PHM, ale sú na to rôzne názory....
Ka-Be
11.11.10,12:10
A čo v prípade, ak používam 80% paušálne výdavky a podľa nákupov PHM a stavu tachometra na začiatku a na konci roka je nadspotreba PHM? Tú nadspotreba je tiež nedaňový náklad?
ďakujem
Martin Mocko
11.11.10,12:18
A čo v prípade, ak používam 80% paušálne výdavky a podľa nákupov PHM a stavu tachometra na začiatku a na konci roka je nadspotreba PHM? Tú nadspotreba je tiež nedaňový náklad?
ďakujem

V prípade paušálu 80:20 sa nepočíta nadspotreba. Iba musia byť natankované litre priemerané najazdeným kilometrom.
Ka-Be
11.11.10,12:35
a čo znamená primerané najazdeným kilometrom? Mne tam vychádza, že jazdí s vyššou spotrebou, ak je uvedená v TP. čo v takom prípade?
Martin Mocko
11.11.10,14:36
Takto chápe slovo "primerane" DRSR:

3. Otázka: Čo znamená primeraný počet najazdených kilometrov pri uplatňovaní paušálnych výdavkov na spotrebované PHL a ako ho bude daňovník preukazovať na daňové účely ?
Odpoveď:
Zákon o dani z príjmov definíciu pojmu primeraný počet najazdených kilometrov neobsahuje. Ak sa daňovník rozhodne uplatniť výdavky na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. l) tretieho bodu zákona o dani z príjmov, je povinný vychádzať z počtu najazdených kilometrov za príslušný rok, ktoré sa zistia zo stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne. Celkový počet najazdených kilometrov (ktorý vyplýva zo stavu záznamu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia) musí byť primeraný. Správca dane má možnosť preveriť správnosť takto vykazovanej spotreby PHL daňovníka, napr. môže skúmať, či vozidlo najazdilo taký počet kilometrov, ktorý po prepočte zodpovedá nákupu PHL, ktorý deklaroval daňovník, prípadne bude skúmať počet najazdených kilometrov primerane k podnikateľskej činnosti daňovníka v nadväznosti na spotrebu vykazovanú v minulých zdaňovacích obdobiach a pod.


Zdroj:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/phl_092009.pdf