MartinkoK
11.11.10,08:15
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu. Teraz sme zistili, že nám jeden dodávateľ minulý rok - 2009 neposlal tri faktúry. Ja neviem čo teraz s tým, ako to dostať do účtovníctva. Je nejaká možnosť aby som nemusela otvárať minulý rok?
IvoM
11.11.10,08:28
Otvárať minulý rok ani nemôžeš pokiaľ už bola schválená účtovná závierka, účtuješ voči HV za rok 2009, teda podľa toho či bol za rok 2009 zisk alebo strata 428 alebo 429.
MartinkoK
11.11.10,08:55
Moc tomu nerozumiem, mohli by ste mi to rozpísať. Mám tri faktúry z min.roka:
prvá faktúra: 279,11 + DPH 53,03 = 332,14
druhá faktúra: 36,48 + DPH 6,93 = 43,41
tretia faktúra: 96,66 + DPH 18,37 = 115,03

V roku 2009 sme dosiahli zisk.

Ďakujem veľmi pekne za pomoc
IvoM
11.11.10,09:35
Všetky faktúry účtuješ rovnako

428 / 321 základ dane
343 / 321 DPH

Na DPH máš nárok ak si obdržal faktúry oneskorene §51.2 zákona o DPH
Adiks
11.11.10,09:44
Myslím si, že to môžeš účtovať aj na tie účty, na ktorých by si účtoval v roku 2009, pokiaľ by faktúry prišli načas. Nejedná sa totiž o významné čiastky. Pokiaľ to budú nákladové účty,budú daňovo uznané podľa par.17 ods.29 zákona o dani z príjmov.
valeriam
11.11.10,09:58
pozri tu: Faktúra z r.2007?
odpoveď č.8- môžeš účtovať na nákladové účty tak, ako by si ich účtovala v minulom roku. Aj keby sa jednalo o významné položky.
Stefan2005
11.11.10,10:08
... v účtovaní oproti 428 by som videl fantáziu vtedy, ak by sa z toho titulu mali znížiť podiely na zisku za rok 2009. Jednak uvádzané čiastky sú bezvýznamné, jednak už máme november 2010 (termín zadania otázky a predpokladám riešenia problému), t.j. rozdelenie VH už malo byť schválené a podiely za rok 2009 i vyplatené.

P.S. pre posúdenie uplatnenia §17, odst. 29 je rozhodujúci nie VH, ale vykázaný základ dane (odvedená daň z titulu neúčtovaných nákladov)...
Adiks
11.11.10,10:22
pozri tu: Faktúra z r.2007?
odpoveď č.8- môžeš účtovať na nákladové účty tak, ako by si ich účtovala v minulom roku. Aj keby sa jednalo o významné položky.
Nesúhlasím, významné položky sa účtujú na účtoch 428,429.
MartinkoK
11.11.10,10:35
No a keď to zaúčtujem ako 504/321, môžu mi tieto sumy ovplyvniž základ dane za rok 2010, alebo ich v DP dám do pripočitateľných položiek?
valeriam
11.11.10,10:35
Nesúhlasím, významné položky sa účtujú na účtoch 428,429.
dobre, tak ako si mám vysvetliť toto:
(29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.
Stefan2005
11.11.10,10:40
dobre, tak ako si mám vysvetliť toto:
.... úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov ...

takto:
úprava výsledku hosporárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov
MartinkoK
11.11.10,10:45
No a keď to zaúčtujem ako 504/321, môžu mi tieto sumy ovplyvniž základ dane za rok 2010, alebo ich v DP dám do pripočitateľných položiek?

a toto?
Stefan2005
11.11.10,10:53
No a keď to zaúčtujem ako 504/321, môžu mi tieto sumy ovplyvniž základ dane za rok 2010, alebo ich v DP dám do pripočitateľných položiek?


a toto?

takže na toto z tohoto miesta neviem odpovedať, lebo:

a) keďže uvádzaš účet 504, takže z toho možno dedukovať, že ide o tovar, a nie je mi jasné, aký mal tento konkrétny tovar status k 31.12.2009 - napr. vôbec nemusel byť v nákladoch r. 2009, ale mohol byť vykázaný ako zásoby (resp. ešte môže byť i v zásobách k 31.12.2010)

b) vieme, že ste mali zisk, ale nepoznáme, či ste mali kladný základ dane...
valeriam
11.11.10,11:13
takto:
úprava výsledku hosporárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov
podľa teba teda významné položky by sa mali účtovať na účty nerozdeleného zisku, alebo straty?
Uvažujem nad slovíčkom "alebo" v znení paragrafu... prehliadla som nejaký iný par.ktorý vyslovene hovorí o významnej položke?
Stále som toho názoru, že náklad min. rokov zistený a zaúčtovaný v roku 2010 je plne daňovo uznaný v akejkoľvek výške v tomto roku.
MartinkoK
11.11.10,11:13
základ dane bol kladný
Stefan2005
11.11.10,11:34
podľa teba teda významné položky by sa mali účtovať na účty nerozdeleného zisku, alebo straty?
... prehliadla som nejaký iný par.ktorý vyslovene hovorí o významnej položke? ....

určite; o účtovaní hovoria príslušné §§ postupov účtovania pre podvojné účtovanie; ZoDP zase o zahrňovaní, resp. úpravách ZD z titulu účtovania...
Adiks
11.11.10,14:59
podľa teba teda významné položky by sa mali účtovať na účty nerozdeleného zisku, alebo straty?
Uvažujem nad slovíčkom "alebo" v znení paragrafu... prehliadla som nejaký iný par.ktorý vyslovene hovorí o významnej položke?
Stále som toho názoru, že náklad min. rokov zistený a zaúčtovaný v roku 2010 je plne daňovo uznaný v akejkoľvek výške v tomto roku.
O účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období hovorí par.59 ods.14 Postupov účtovania PÚ.