Bemica
11.11.10,08:15
Chceme vystaviť preddavkovú faktúru do SRN ale výrobky sa budú expedovať až v roku 2011 /feburár-marec/.Takže budeme vyrábať ale výrobky budu zatiaľ u nás na sklade. Kedy sme povinní vystaviť daňový doklad? Môžu tieto prijaté preddavky prechádzať do roku 2011 na účte 324 a následne zúčtované s vystavenými faktúrami v roku 2011?
IvoM
11.11.10,08:36
Bemica, je úplne bežné že účet 324 prípadne 314 má na konci roku zostatok. Čo sa týka dátumu kedy vystaviť faktúru za tovar do EU tak to je uvedené v §72, samozrejme že započítať 324 s 311 môžeš.

§ 72
Faktúra pri dodaní tovaru do iného členského štátu

(1) Pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od dodania tovaru alebo prijatia platby.
karpis
11.11.10,09:28
Bemica skus si pozrieť cez vyhľadávač
Prijatá záloha za tovar z EU