demeter
11.11.10,12:16
Chcem sa spýtať,ak vyplácam živnostníkovi faktury v hotovosti a presahuju už sumu nad 3320,-EUR,som poviný ho nahlásiť na daňový úrad.Ďakujem!!!
Zoltán Kovács
11.11.10,12:23
Áno, najneskôr do 30.01. nasledujúceho roka. Bonzácka povinnosť.
karpis
11.11.10,12:25
V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma, vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu 10e), deň a dôvod platby