csj
11.11.10,12:50
Dobrý deň.

Sprostredkovali sme prepravu zo Slovenska na Ukrajinu slovenskou firmou, platiteľom DPH. Táto firma nám vystavila faktúru za prepravu bez DPH. My teraz chceme refakturovať túto prepravu odosielateľovi tovaru. Mám refakturovať s DPH alebo bez DPH? Neviem si s tým rady.

Ďakujem