AndreaE
11.11.10,13:11
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Naša spoločnosť vytvára každý mesiac leták výrobkov, ktorý spracuje a následne pošle firme, ktorá nám ho vyrobí. V letáku propaguje rôzne potraviny, mliečne výrobky a pod.
Každej spoločnosti, ktorá si umiestni v letáku svoje výrobky zasielame vzorku letáku, zmluvu - objednávku inzercie a faktúru. Chcela by som vedieť, či neporušejem zákon o DPH ak: leták má termín napr. od 16.5.2010 do 4.6.2010, vytvorím zmluvu - objednávku, v ktorej stanovým dátum dodávky na deň 31.5.2010, vystavenie faktúry do 15 dní s lehotou splatnosti 30 dní. Na základe zmluvy potom vystavím aj faktúru s týmito dátumami. Je správne dať dátum dodávky ku dňu 31.5.2010 alebo to musí byť 4.6.2010 ako posledný deň letáku? Zároveň firma, ktorá nám leták vyrába nám fakturuje náklady na výrobu letáku v tomto konkrétnom prípade v 5. mesiaci aj s dátumom vystavenia, dodania a splatnosti.
Za veľmi skorú odpoveď ďakujem. Je to dosť súrne.
IvoM
11.11.10,13:43
Osobne sa domnievam že v tomto prípade, keďže ide o vydávanie letákov každý mesiac by som túto službu charkterizoval podľa §19.3 a teda ako službu dodanu čiastkovo alebo opakovane, a potom by bol v tomto prípade dátum dodania 4.6.2010.
AndreaE
11.11.10,13:49
Malo by to platiť aj napriek zmluve-objednávke, kde je stanovený dátum dodávky? Takto napr. niektorý mesiac nevyfakturujem žiaden leták a iný budem fakturovať aj 2 letáky. Pretože nie každý leták končí na prelome mesiacov. Ročne mám vždy 12 letákov.
IvoM
11.11.10,14:21
Pozri si §19.3 ak táto služba spĺňa definíciu opakovanej služby tak je dátum dodania vždy v posledný deň obdobia na ktoré sa služba vzťahuje, treda služba dodaná za obdobie 16.5.-14.6. by mala len jeden dátum dodania a to 14.6., pokiaľ však táto služba nemá charakter opakovnej služby tak je dátum dodania podľa §19.2 teda dňom dodania služby a tým je v tomto prípade zmluvne určený termín dodávky.
psps
18.12.10,21:50
Ako by ste riešili náš problém? Chodí nám tovar zo zahraničia a my ho potom predávame ďalej fyzickým osobám. Zo zahraničia nám dajú faktúru s dátumom dodania napríklad 18.12. a v ten istý deň nám aj tovar príde na sklad. V tento istý deň zákazníkov obvoláme a dávame im vedieť, že tovar majú u nás na sklade a že si preň môžu prísť alebo sa s nimi dohodneme na doprave k ním. Faktúry pre zákazníkov ,ale vystavujeme už v tento deň, keď k nám príde tovar na sklad, bez ohľadu na to kedy tovar prevezmú. Niekedy to však u nás na sklade trčí aj mesiac. Zákazníci pri prevzatí tovaru podpisujú prevzatie, kde je dátum skutočnéo prevzatia a v ten deň to aj zaplatia. Bločky sú tiež vypísané vopred, už keď príde tovar k nám na sklad, ale dátum na bločku sa dopisuje až v skutočný deň prevzatia platby. Ako na to s vystavovaním faktúr? Tie nám totižto tlačí z počítača naša účtarka a tá nevie kedy si to zákazník prevezme a dátum tam už nikto neopravuje. Proste sa vystaví s dátumom dodania, ktorý súhlasí s príjmom na sklad. Myslím, že sa tým porušuje zákon o DPH. Ako z toho von?
KEJKA
19.12.10,08:54
von sa z toho dostaneš, ak zmeníte spôsob vystavovania dokladov.
Minmálne na tlačivá budete ručne dopisovať dátumy dodania zhodné s dátumami prevzatia.
Alebo každého zákazníka presvedčíte, aby prevzal tovar s chybným dátumom dodania aj zaplatenia?
psps
19.12.10,21:20
Myslím, že pre nás by organizačne bolo najjednoduchšie, presvedčiť zákazníkov, aby prevzatie podpísali s iným dátumom, veď príjmový doklad môže byť podpísaný aj neskôr, nie?
Alebo by som mal ešte jeden nápad: Vystavovať k faktúram aj dodací list s rovnakým dátumom ako je na faktúre a tento dať podpisovať zákazníkom a na preberacom liste nech sa im už píša skutočný dátum. A pri daňovej kontrole sa ukáže len podpísaný dodací list. Mohlo by to takto byť?
psps
22.12.10,09:33
von sa z toho dostaneš, ak zmeníte spôsob vystavovania dokladov.
Minmálne na tlačivá budete ručne dopisovať dátumy dodania zhodné s dátumami prevzatia.
Alebo každého zákazníka presvedčíte, aby prevzal tovar s chybným dátumom dodania aj zaplatenia?
Ešte by som mal jedno riešenie. Budem dávať zákazníkom podpisovať prevzatie faktúry, s tým, že na faktúre dopíšem vetu napríklad: Faktúra slúži aj ako dodací list. Môžem to na faktúru napísať? Keď takto zákazník v podstate podpíše dodací list, nemusím daňovej kontrole predkladať preberacie listy. Uvažujem dobre?
Mária.K.
22.12.10,09:55
Ešte by som mal jedno riešenie. Budem dávať zákazníkom podpisovať prevzatie faktúry, s tým, že na faktúre dopíšem vetu napríklad: Faktúra slúži aj ako dodací list. Môžem to na faktúru napísať? Keď takto zákazník v podstate podpíše dodací list, nemusím daňovej kontrole predkladať preberacie listy. Uvažujem dobre?
Neuvažujete dobre. Účtovníctvo musí zobrazovať stav, ktorý zodpovedá skutočnosti. Nesprávne vykazovanie dátumu dodania môže mať za určitých okolností veľmi nepriaznivý dopad na vašich odberateľov, u ktorých (keďže skutočný dátum dodania nebude zhodný s dátumom dodania vykázaným vo faktúrach) môže daňový úrad spochybňovať dodanie tovaru. Má to ďalej nadväznosti na evidenciu jázd, správny stav pokladne ...atď. Takže môj názor : jediné správne riešenie je zosúladiť účtovnú evidenciu a evidenciu vo vzťahu k DPH so skutočnosťou.
psps
22.12.10,22:28
Neuvažujete dobre. Účtovníctvo musí zobrazovať stav, ktorý zodpovedá skutočnosti. Nesprávne vykazovanie dátumu dodania môže mať za určitých okolností veľmi nepriaznivý dopad na vašich odberateľov, u ktorých (keďže skutočný dátum dodania nebude zhodný s dátumom dodania vykázaným vo faktúrach) môže daňový úrad spochybňovať dodanie tovaru. Má to ďalej nadväznosti na evidenciu jázd, správny stav pokladne ...atď. Takže môj názor : jediné správne riešenie je zosúladiť účtovnú evidenciu a evidenciu vo vzťahu k DPH so skutočnosťou.
Zosúladiť sa to u nás proste nedá. Personálne to nejde, to by u nás musel sedieť človek, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, len kvôli vystavovaniu faktúr. U nás to nemá nadväznosť na evidenciu jázd, lebo tovar odovzdávajú živnostníci s ktorými sme dohodnutí, že si nebudú účtovať dopravu. Stav pokladne tiež nie, lebo za tovar sa platí aj tak vždy neskôr, alebo na účet.
Chcel som len, aby to bolo čo najmenej bolestivé pre firmu, aby to bolo aspoň trochu v poriadku. Ak vystavím dodací list k faktúre, ktorý zákazník podpíše, daňový úrad už zrejme nebude potrebovať vidieť preberací list, nie?
Ešte ma napadlo, že keby nám aj DÚ vyrubil nejaké penále, ale aké? Veď my v podstate takto DPH odvádzame a platíme o mesiac skôr ako máme a nie naopak.
Mária.K.
23.12.10,08:43
Zosúladiť sa to u nás proste nedá. Personálne to nejde, to by u nás musel sedieť človek, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, len kvôli vystavovaniu faktúr. U nás to nemá nadväznosť na evidenciu jázd, lebo tovar odovzdávajú živnostníci s ktorými sme dohodnutí, že si nebudú účtovať dopravu. Stav pokladne tiež nie, lebo za tovar sa platí aj tak vždy neskôr, alebo na účet.
Chcel som len, aby to bolo čo najmenej bolestivé pre firmu, aby to bolo aspoň trochu v poriadku. Ak vystavím dodací list k faktúre, ktorý zákazník podpíše, daňový úrad už zrejme nebude potrebovať vidieť preberací list, nie?
Ešte ma napadlo, že keby nám aj DÚ vyrubil nejaké penále, ale aké? Veď my v podstate takto DPH odvádzame a platíme o mesiac skôr ako máme a nie naopak.
Neprečítali ste si dôsledne moju odpoveď. Ja som uvádzala nepriaznivý dopad na vašich odberateľov - nie na vás. A oni si pravdepodobne ten tovar nejako odvážajú a v inom čase, ako sa vykazuje na dokladoch. Ďalej uvádzate, že vy odvádzate DPH o mesiac skôr, ako máte - áno, ale potom vaši odberatelia si skôr, ako majú na to právo uplatňujú odpočet DPH. A keď tieto skutočnosti daňový úrad zistí, určite neuzná odpočet DPH v skoršom zdaňovacom období, nakoľko je to v rozpore s § 49 ods. 1 zákona o DPH:
1. Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.
To, že vy skôr odvádzate DPH, je z pohľadu nároku na odpočet DPH u odberateľa nepodstatné. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH vzniká dňom dodania tovaru (t.j. nie dňom, ku ktorému vy vyhotovíte doklad a ani dňom, ku ktorému DPH odvediete).
Podľa § 2 ods. 6 zákona o správe daní a poplatkov sa pri daňovej kontrole berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu a nie fikcia napísaná na faktúru.
Keby som bola na mieste vašich zákazníkov, tak si od vás nič nekúpim a nájdem si zdroj, ktorý nebude pre mňa taký rizikový. Máte však pravdepodobne šťastie, že podobne obdobne ako vy, ani vaši zákazníci nepoznajú dôsledne zákon o DPH a aké riziká im z tohto postupu hrozia.
psps
07.01.11,21:45
Neprečítali ste si dôsledne moju odpoveď. Ja som uvádzala nepriaznivý dopad na vašich odberateľov - nie na vás. A oni si pravdepodobne ten tovar nejako odvážajú a v inom čase, ako sa vykazuje na dokladoch. Ďalej uvádzate, že vy odvádzate DPH o mesiac skôr, ako máte - áno, ale potom vaši odberatelia si skôr, ako majú na to právo uplatňujú odpočet DPH. A keď tieto skutočnosti daňový úrad zistí, určite neuzná odpočet DPH v skoršom zdaňovacom období, nakoľko je to v rozpore s § 49 ods. 1 zákona o DPH:
1. Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť.
To, že vy skôr odvádzate DPH, je z pohľadu nároku na odpočet DPH u odberateľa nepodstatné. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 1 zákona o DPH vzniká dňom dodania tovaru (t.j. nie dňom, ku ktorému vy vyhotovíte doklad a ani dňom, ku ktorému DPH odvediete).
Podľa § 2 ods. 6 zákona o správe daní a poplatkov sa pri daňovej kontrole berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu a nie fikcia napísaná na faktúru.
Keby som bola na mieste vašich zákazníkov, tak si od vás nič nekúpim a nájdem si zdroj, ktorý nebude pre mňa taký rizikový. Máte však pravdepodobne šťastie, že podobne obdobne ako vy, ani vaši zákazníci nepoznajú dôsledne zákon o DPH a aké riziká im z tohto postupu hrozia.
Takže ak tomu dobre rozumiem, pre nás by to bolo ako tak v poriadku, len zákazníci sú v riziku pri odpočítaní DPH?
Naši zákazníci sú, ale len fyzické osoby, ktoré si neuplatňujú DPH. Predávame konečných spotrebiteľom-súkromným osobám.
Ak by boli našimi zákazníkmi odberatelia, ktorí si chcú odpočítať DPH (občas sa nejakí nájdu), tak potom si mám dať pozor a vystaviť faktúru podľa skutočného dátumu dodania? Tak?