Dračica
11.11.10,17:59
Dobrý večer,

chcela by som zrušiť prevádzkáreň - novinový stánok, poradil by mi niekto prosím, kam to všetko nahlásiť a v akých časových intervaloch, aby som niečo nepremeškala. Ďakujem
ego.mc
21.11.10,11:56
Sedem dní pred zrušením musíte umiestniť oznam tam, kde máte uvedenú prevádzkovú dobu.
Zároveň o tom písomne informujete obec, kde je prevádzka umiestnená.
Do 15 dní po zrušení (§ 49 Živnostenského zákona) musíte informovať miestne prílušný živnostenský úrad. (Ak je prevádzka v pôsobnosti iného ŽÚ, musíte informovať aj ten.)