Adiks
12.11.10,12:30
Nájomcovia platia našej spoločnosti preddavky za el.energiu,pričom za december 2010 bude platiť časť nájomcov preddavky 20.12.2010 a druhá časť až 20.1.2011. Na základe faktúry od elektrární vystavíme faktúru za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1. do 31.12.2010 s odpočítaním prijatých preddavkov uhradených do 31.12.2010. Preddavky za december 2010 uhradené 20.1.2011 musíme nájomcom vrátiť, alebo môžu byť odpočítané vo faktúre za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1. do 31.12.2011 ?
a_je_to
12.11.10,14:19
Nájomcovia platia našej spoločnosti preddavky za el.energiu,pričom za december 2010 bude platiť časť nájomcov preddavky 20.12.2010 a druhá časť až 20.1.2011. Na základe faktúry od elektrární vystavíme faktúru za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1. do 31.12.2010 s odpočítaním prijatých preddavkov uhradených do 31.12.2010. Preddavky za december 2010 uhradené 20.1.2011 musíme nájomcom vrátiť, alebo môžu byť odpočítané vo faktúre za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1. do 31.12.2011 ?

Odpoveď nemožno vyvodiť zo žiadneho zákona, ani smernice, iba z uzatvorenej zmluvy a z logiky samotnej veci , spravodlivosti a rovnosti nájomníkov. Nie je známe, prečo má druhá skupina o mesiac posunuté termíny splatnosti preddavkov za rovnaké obdobie plnenia. Malo by sa to buď zjednotiť, alebo potom vo fakturácii odpočítať štandardne 12 preddavkov za ročné vyúčtovacie obdobie. Inak potom aj druhá skupina má splatnosť decembrového preddavku de facto 20.12, aj keď de iure je to 20.1.
Ja by som odporučil kompetentným zjednotiť splatnosť preddavkov aj pre druhú skupinu na 20.12. a preddavok 20.1. by som započítal za januárové obdobie nového roka.
Ak je nejako opodstatnený fázový posun splatnosti, tak vo fakturácii by sa mali správne odpočítať preddavky nie prijaté do 31.12. ale prijaté za mesiace k fakturačnému obdobiu a do termínu fakturácie. Podrobnosti by mali byť v zmluve a vyrovnanie podľa zmluvy. Ak fázový posun nie je presvedčivo opodstatnený, tak by som splatnosť u oboch skupín zjednotil.
Adiks
12.11.10,14:31
Odpoveď nemožno vyvodiť zo žiadneho zákona, ani smernice, iba z uzatvorenej zmluvy a z logiky samotnej veci , spravodlivosti a rovnosti nájomníkov. Nie je známe, prečo má druhá skupina o mesiac posunuté termíny splatnosti preddavkov za rovnaké obdobie plnenia. Malo by sa to buď zjednotiť, alebo potom vo fakturácii odpočítať štandardne 12 preddavkov za ročné vyúčtovacie obdobie. Inak potom aj druhá skupina má splatnosť decembrového preddavku de facto 20.12, aj keď de iure je to 20.1.
Ja by som odporučil kompetentným zjednotiť splatnosť preddavkov aj pre druhú skupinu na 20.12. a preddavok 20.1. by som započítal za januárové obdobie nového roka.
Ak je nejako opodstatnený fázový posun splatnosti, tak vo fakturácii by sa mali správne odpočítať preddavky nie prijaté do 31.12. ale prijaté za mesiace k fakturačnému obdobiu a do termínu fakturácie. Podrobnosti by mali byť v zmluve a vyrovnanie podľa zmluvy. Ak fázový posun nie je presvedčivo opodstatnený, tak by som splatnosť u oboch skupín zjednotil.
V roku 2011 to samozrejme zjednotíme. Ďakujem za odpoveď.