zuzankag
12.11.10,12:37
SZČO má zamestnancov, nedáva im stravné lístky, ale na ruku pomimo hotovosť ako stravné. V účtovníctve to nemá vôbec nikde zaúčtované. Ako to zaúčtovať spätne za jednotlivé mesiace, aby sa nezvýšil vymeriavací základ zamestnancov pri mesačnej mzde a aby sa to tým pádom nemuselo zdaňovať, resp. robiť opravné výkazy preddavkov na poistné do sociál. a zdravot. poistovne. Alebo ako dať do účtovníctva stravné, ak neposkytuje stravné lístky, aj spätne? Má vlastnú kuchyňu priamo na prevádzke firmy. Ide o to, aby mal len v účtovníctve správne ošetrené stravné. Tak ako?????? Poraďte mi prosím.

Ďakujem
grammatika
12.11.10,12:50
Na základe akého § im dáva hotovosť?
Lenka1979
12.11.10,12:58
SZČO má zamestnancov, nedáva im stravné lístky, ale na ruku pomimo hotovosť ako stravné. V účtovníctve to nemá vôbec nikde zaúčtované. Ako to zaúčtovať spätne za jednotlivé mesiace, aby sa nezvýšil vymeriavací základ zamestnancov pri mesačnej mzde a aby sa to tým pádom nemuselo zdaňovať, resp. robiť opravné výkazy preddavkov na poistné do sociál. a zdravot. poistovne. Alebo ako dať do účtovníctva stravné, ak neposkytuje stravné lístky, aj spätne? Má vlastnú kuchyňu priamo na prevádzke firmy. Ide o to, aby mal len v účtovníctve správne ošetrené stravné. Tak ako?????? Poraďte mi prosím.

Ďakujem


Keď má vlastnú kuchyňu priamo na prevádzke, prečo im poskytuje ešte hotovosť? :rolleyes:
zuzankag
12.11.10,14:11
...tak to neviem, zamestnanci si v nej varia sami :-)
zuzankag
12.11.10,14:16
...ide o to, že zákon a paragrafy u neho neplatia...
JankaO
12.11.10,14:18
zuzankag
12.11.10,14:40
nedalo by sa to nejako obísť? napr. ak by poskytoval suroviny-zemiaky, kapustu...z vlastných zdrojov? mne ide čisto len o teoretické zaúčtovanie stravného....bez ohľadu na to, aká je realita....
Tweety
12.11.10,15:05
nedalo by sa to nejako obísť? napr. ak by poskytoval suroviny-zemiaky, kapustu...z vlastných zdrojov? mne ide čisto len o teoretické zaúčtovanie stravného....bez ohľadu na to, aká je realita....
Ak zamestnancom neposkytuje legálne stravné, nemôže o ňom ani účtovať. To, o čom rozmýšľaš, je nelegálne.
Paula
12.11.10,15:15
nedalo by sa to nejako obísť? napr. ak by poskytoval suroviny-zemiaky, kapustu...z vlastných zdrojov? mne ide čisto len o teoretické zaúčtovanie stravného....bez ohľadu na to, aká je realita....


Až sa tá realita raz "prevalí" (lož má krátke nohy ;)), potom ju príslušné úrady naisto neobídu.
Stefan2005
12.11.10,15:32
...ide o to, že zákon a paragrafy u neho neplatia...


.... napr. ak by poskytoval suroviny-zemiaky, kapustu...z vlastných zdrojov? mne ide čisto len o teoretické zaúčtovanie stravného....bez ohľadu na to, aká je realita.... ...

najprv teoreticky doriešime stravné - vo forme zemiakov, kapusty,...
potom by sme mohli doriešiť teoreticky mzdy - vo forme uhoriek, prípadne cementu, alebo to čo vystane...

P.S. Ako účtovník by som sa ani teoreticky nezaoberal s takýmito otázkami...
Zita5
12.11.10,15:38
Príklad
Zamestnávateľ poskytne v mesiaci január 2008 dvom zamestnancom stravu vo forme poskytnutia stravných lístkov a trom zamestnancom vo forme mesačného finančného príspevku 1 000 Sk. Hodnota poskytnutej stravy zamestnancom vo forme poskytnutia stravných lístkov (nepeňažná forma) je od dane oslobodená, a príjem poskytnutý ako hodnota stravy vo forme mesačného finančného príspevku 1000 Sk je zdaniteľným príjmom.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_stravovanie022009.pdf
truch
12.11.10,17:01
Nepomohla by ani kapusta a zemiaky, to by bolo naturálne plnenie a zase si nepomôžeš.
zuzankag
13.11.10,14:24
Ach jaj, ďakujem za príspevky poraďáci, neviem, čo s tým, tí zamestnanci sú vlastná rodina SZČO, je to strašne komplikované, nič nelegálne robiť nechcem. Študovala som už všetko možné....tak neviem, či by som mohla pri výpočte miezd to stravné v peňažnej forme dať za celý rok spätne každému zamestnancovi ako peňažný príjem, zvýšil by sa im tým vymeriavací základ a premietlo by sa to do vyšších odvodov do zdravotnej poisťovne a normálne by som to zdanila 19%. Čo vy na to? Dá sa to spätne za celý rok? Vopred ďakujem.
a_je_to
13.11.10,19:31
Ja pre zmenu nesúhlasím s doterajšímí odpoveďami na položenú a upresnenú otázku. Ide zrejme o nejaké odlúčené pracovisko /farma, lesy, stavba/, kde nie je možnosť stravovania v závodnej jedálni, alebo reštaurácii. Aj tam má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť teplé jedlo uprostred smeny. Dá sa povedať, že to aj dôstojne zabezpečil ... lebo má kuchynku, dáva im na suroviny, umožní im variť a ešte aj vlastné zemiaky a kapustu. Iba to treba trochu administratívne a účtovne ošetriť a dať do súladu s predpismi. Skrátka, treba z toho urobiť mesačný výkaz závodného stravovania vo vlastných nákladoch – výdavkoch a príjmoch.
Ak im dáva peniaze /na nákup surovín/, treba z nákupov sústreďovať bločky a mesačne spočítať v prvom dieli výkazu. Tento sa na konci mesiaca zaúčtuje ako daňové výdavky. Ak dáva aj zemiaky ako vlastnú obchodnú produkciu, tak tá ide aj do príjmu, aj do výdavku na stravovanie. Druhý diel výkazu budú tvoriť výdavky už účtované, ale použité v mesiaci na stravovanie. Napr. celková cena práce pracovníka, ktorý varil a umyl riad, nejaké 2 hodiny z pracovného času, časť energií. Tieto sa neúčtujú, iba napočítajú do ceny stravovania. Tretí diel výkazu je počet odobratých stravovacích jednotiek – prezencia stravníkov. Štvrtý diel je výpočet stravnej jednotky a jej krytia /súčet 1 a 2 dielu, deleno tretí diel. Nemala by byť vyššia, než je stravné za 5-12 hodín. Z tejto 45 % hradí stravník, aj s prispením zo sociálneho fondu, rozpíše sa koľko ktorý a koľko zo SF. Zamestnávateľ nemôže hradiť celú stravnú jednotku, iba jej 55%. Ak nechce, nemusí to inkasovať, ale musí to vykázať v príjmoch ... viem, ako sa v takýchto firmách vedie firemná pokladňa JÚ.
Neviem, či sa to dá dokladovať aj spätne /ako spätné zháňanie bločkov na stavebné sporenie/, ale každopádne do budúcna možno podľa toho postupovať.
Jednoduchšie by však bolo namiesto hotovosti a tohto postupu kúpiť gastráče, vyinkasovať 45% od stravníka a možno aj dovoz hotovej stravy na pracovisko.
Stefan2005
13.11.10,20:37
A ja sa občas popustím uzdy svojej fantázie, ale len tak potichu, pre seba :)


Ja pre zmenu nesúhlasím s doterajšímí odpoveďami na položenú a upresnenú otázku.... Ide zrejme o nejaké odlúčené pracovisko /farma, lesy, stavba/....

takže zo zadania vieme, že "Má vlastnú kuchyňu priamo na prevádzke firmy" (nebolo upresnené kde je tá prevádzka) - akurát bolo upresnené, že zamestnanci sú vlastne rodina SZČO


.... z nákupov sústreďovať bločky a mesačne ...sa na konci mesiaca zaúčtuje ako daňové výdavky..... celková cena práce pracovníka, ktorý varil a umyl riad, nejaké 2 hodiny z pracovného času, časť energií. Tieto sa neúčtujú, iba napočítajú do ceny stravovania....

no z naznačeného zaúčtovania bločkov do daňových výdavkov, resp. neúčtovania ďalších nákladov, ďalej bez absencie akéjkoľvek kalkulácie ceny jedál si neviem predstaviť, ako by som v zmysle §17, odst. 3 písm. e) vylučoval zo základu dane 45 % z rozdielu, o ktorý úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia prevyšuje úhrn príjmov z jeho prevádzky...

A to nehovorím o tom, že ak chcem niečo deklarovať ako vlastné stravovacie zariadenie (pokiaľ nejde o kuchyňu v rodinnom dome SZČO), tak by to zariadenie asi malo splňať aj určité požiadavky (kolaudácia na daný účel, hygienické predpisy, atď ...

Okrem toho vôbec nevieme, či SZČO nie je plátcom DPH, tak to by bolo zaujímavé vyčíslovať z takejto evidencie DPH...

V každom prípade by som žiadnemu svojmu klientovi (a ani inému) takéto niečo nedoporučoval.
Paula
13.11.10,21:43
Ja pre zmenu nesúhlasím s doterajšímí odpoveďami na položenú a upresnenú otázku. Ide zrejme o nejaké odlúčené pracovisko /farma, lesy, stavba/, kde nie je možnosť stravovania v závodnej jedálni, alebo reštaurácii. Aj tam má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť teplé jedlo uprostred smeny. Dá sa povedať, že to aj dôstojne zabezpečil ... lebo má kuchynku, dáva im na suroviny, umožní im variť a ešte aj vlastné zemiaky a kapustu. Iba to treba trochu administratívne a účtovne ošetriť a dať do súladu s predpismi. Skrátka, treba z toho urobiť mesačný výkaz závodného stravovania vo vlastných nákladoch – výdavkoch a príjmoch.
Ak im dáva peniaze /na nákup surovín/, treba z nákupov sústreďovať bločky a mesačne spočítať v prvom dieli výkazu. Tento sa na konci mesiaca zaúčtuje ako daňové výdavky. Ak dáva aj zemiaky ako vlastnú obchodnú produkciu, tak tá ide aj do príjmu, aj do výdavku na stravovanie. Druhý diel výkazu budú tvoriť výdavky už účtované, ale použité v mesiaci na stravovanie. Napr. celková cena práce pracovníka, ktorý varil a umyl riad, nejaké 2 hodiny z pracovného času, časť energií. Tieto sa neúčtujú, iba napočítajú do ceny stravovania. Tretí diel výkazu je počet odobratých stravovacích jednotiek – prezencia stravníkov. Štvrtý diel je výpočet stravnej jednotky a jej krytia /súčet 1 a 2 dielu, deleno tretí diel. Nemala by byť vyššia, než je stravné za 5-12 hodín. Z tejto 45 % hradí stravník, aj s prispením zo sociálneho fondu, rozpíše sa koľko ktorý a koľko zo SF. Zamestnávateľ nemôže hradiť celú stravnú jednotku, iba jej 55%. Ak nechce, nemusí to inkasovať, ale musí to vykázať v príjmoch ... viem, ako sa v takýchto firmách vedie firemná pokladňa JÚ.
Neviem, či sa to dá dokladovať aj spätne /ako spätné zháňanie bločkov na stavebné sporenie/, ale každopádne do budúcna možno podľa toho postupovať.
Jednoduchšie by však bolo namiesto hotovosti a tohto postupu kúpiť gastráče, vyinkasovať 45% od stravníka a možno aj dovoz hotovej stravy na pracovisko.


Tak na takúto niekoľkodielnú "prácu" nech si pán podnikateľ najmä ďalšiu pracovnú silu (alebo spíše sám) a účtovníkovi nech sa zadajú sumy - koľko a kam s nimi ;). ˇLebo inak nestihne zaúčtovať ani nákup tovaru, materiálu, mzdy...nezostane mu čas.
a_je_to
13.11.10,23:02
A ja sa občas popustím uzdy svojej fantázie, ale len tak potichu, pre seba :).

... Tvoj osobný problém, ja nemám pocit, že by som mal v tomto niečo potichu pre seba ... Ja sa zase vyhýbam cynicky ladeným odpovediam „o uhorkách a cemente“ ... všetci sme nejakí ...

takže zo zadania vieme, že "Má vlastnú kuchyňu priamo na prevádzke firmy" (nebolo upresnené kde je tá prevádzka) - akurát bolo upresnené, že zamestnanci sú vlastne rodina SZČO
... problém bol dostačujúco upresnený pre moju odpoveď, nepotreboval som upresnenie, kde je tá prevádzka, načo by mi to aj bolo ... Fantázia mi naozaj dopomohla k predstave, že ide o nejakú agroturistickú prevádzku. Riešil som dávnejšie stravovanie personálu vo vlastnej reštaurácii v PÚ, vrátane režimu DPH. Odpoveď som teraz iba upravil do JÚ ... a je v opísaných podmienkach plne použiteľná.

no z naznačeného zaúčtovania bločkov do daňových výdavkov, resp. neúčtovania ďalších nákladov, ďalej bez absencie akéjkoľvek kalkulácie ceny jedál si neviem predstaviť, ako by som v zmysle §17, odst. 3 písm. e) vylučoval zo základu dane 45 % z rozdielu, o ktorý úhrn výdavkov (nákladov) z prevádzky vlastného stravovacieho zariadenia prevyšuje úhrn príjmov z jeho prevádzky....

Celý jednoduchý výkaz stravovania, ktorý som opísal dostačujúco rieši stravnú jednotku v priamych nákladoch, čo je cena jedla v zmysle § 19, ods. 2, písm. c, bod 5, ZoDP a § 152, ods. 3 ZP. § 17/3/e ZoDP rieši evidentne iné - nepriame náklady na prevádzku, ktoré som v svojej odpovedi neriešil, lebo neboli predmetom ani otázky ani situácie, ani môjho odporučenia. V tom sa Ti treba najprv zorientovať. Z toho dôvodu nebolo treba ani nejakú zložitú kalkuláciu ceny jedla, stačila jednoduchá kalkulácia cez odporučený výkaz. Ak si ju tam prehliadol, tak sorry, ale nemôžem zato, bola zodpovedajúca a úplná, pozri si to prosím ešte raz.


A to nehovorím o tom, že ak chcem niečo deklarovať ako vlastné stravovacie zariadenie (pokiaľ nejde o kuchyňu v rodinnom dome SZČO), tak by to zariadenie asi malo splňať aj určité požiadavky (kolaudácia na daný účel, hygienické predpisy, atď ....

Aj Ty prekypuješ fantáziou ... ale negativisticky orientovanou, tú zrejme môžeš .... na rozdiel od konštruktívnej fantázie aj nahlas. Ja som neodporúčal nič deklarovať. Neviem prečo Tvoja fantázia vytvorila veľkokapacitnú stravovňu a eldorádo hygienikov, povolení, súhlasov. Ja som si vytvoril predstavu nejakej agroturistickej farmy ... kde sa aj klientela stravuje v domácich podmienkach ... kde sa predávajú výrobky z dvora ... a hneď sa mi tvorilo pozitívnejšie. Bohudíík, že nie som veľkomestský účtovník ....Okrem toho vôbec nevieme, či SZČO nie je plátcom DPH, tak to by bolo zaujímavé vyčíslovať z takejto evidencie DPH....

Taktiež nebolo predmetom otázky ... Nie je problém, ak potrebuješ, môžem Ti napísať podrobný návod. Zo všetkých nákupov výkazu ide plný odpočet DPH. Z celej čiastky uhrádzanej stravníkom, aj SF, ide DPH na výstupe. Nejasnosti ... ? Opýtaj sa, zodpoviem !


V každom prípade by som žiadnemu svojmu klientovi (a ani inému) takéto niečo nedoporučoval.

Nemusíš, zostaň pri uhorkách, ale nebráň iným, čo chcú dobromyseľne poradiť. Ja .... ak chcem dobre poradiť, nemám problém. Okrem toho, nič nové som záväzne neodporučil, iba neškodný prospešný tip ... ako to legálne a uznateľne dostať do jednoduchého účtovníctva. A to som myslím urobil. Nehnevaj sa za to na mňa ... http://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif.
a_je_to
13.11.10,23:24
Tak na takúto niekoľkodielnú "prácu" nech si pán podnikateľ najmä ďalšiu pracovnú silu (alebo spíše sám) a účtovníkovi nech sa zadajú sumy - koľko a kam s nimi ;). ˇLebo inak nestihne zaúčtovať ani nákup tovaru, materiálu, mzdy...nezostane mu čas.

Never tomu ... toto musí hravo zvládnuť každý priemerný účtovník, ak mu na kancelárske papiere prispinkujú doklady z nákupov surovín. To je za mesiac 20 nákupov pre väčšiu rodinu a jedna prezenčka pár stravníkov... čo to je ? Najťažšie je zostavenie prvého mesačného výkazu podľa návodu a povedať si ... a takto to ideme robiť. Ostatné je iba rutina.
To si asi neúčtovala lesnú výrobu s vlastnou pílou a dopravou, ani obecnú príspevkovú organizáciu s 5 podnikateľskými aktivitami a 5 rozpočtovanými v jednom ... a ešte aj platiteľa DPH. To je ťažké ... práca pre Popolušku, nie toto ...
Paula
14.11.10,16:25
No, ak to má každý priemerný účtovník v pracovnej zmluve ako náplň práce...resp. každý priemerný účtovník - živnostník , majúci x klientov v zmluve s niektorým , potom neprotestujem. O tom ale v zadaní niet zmienky. Tam ide len o upratovanie minulého bez ohľadu na to, že pána podnikateľa §§-y nezaujímajú. Takže sme myslím mimotemy
Pozdravujem Popolušku a z témy odchádzam :).
Stefan2005
14.11.10,19:33
...Celý jednoduchý výkaz stravovania, ktorý som opísal dostačujúco rieši stravnú jednotku v priamych nákladoch, čo je cena jedla v zmysle § 19, ods. 2, písm. c, bod 5, ZoDP a § 152, ods. 3 ZP...

§19,odst.2,písm.c,bod 5) príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 86a)

86a) §152 ZP:
(2) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie podľa odseku 1 najmä
- poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení,
- v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
- zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby

osobne sa rád nechám poučiť, ale mi niekto bude tvrdiť, že poskytovanie hlavného jedla zamestnávateľom sa rozumie možnosť zamestnanca zakúpiť si zemiaky, kapustu a podobné suroviny a povinnosť si pripraviť z toho každý deň niečo jedlého, ... tak proti tomu neviem rozumne argumentovať !


...Ja som si vytvoril predstavu nejakej agroturistickej farmy ...

... z postupov účtovania, zákonníka práce, ZoDP, .... mi nie sú známe žiadne výnimky, resp. úľavy, či výnimky v účtovaní, povinností zamestnávateľa,.... v prípade agroturistickej firmy

P.S.1: pretože zadávateľke už pri zadaní témy bolo jasné, že tento spôsob nie je kóšer (teraz sa domnievam ja) - chcela si len utvrdiť svoj postoj k problematike, resp. boli prezentované postoje SZCO, že zákony pre neho neplatia, teda je zrejmá jeho snaha o zníženie základu dane, povedzme výdavkami na osobnú potrebu: zimné prezásobenie zemiakmi, kapustou - veď všetci sú vlastne rodina - preto takúto snahu nemám chuť podporiť, navyše pofidérnym riešením....

P.S.2: ... dovolím si citovať Paulu: "Pozdravujem Popolušku a z témy odchádzam"
a_je_to
15.11.10,00:39
osobne sa rád nechám poučiť, ale mi niekto bude tvrdiť, že poskytovanie hlavného jedla zamestnávateľom sa rozumie možnosť zamestnanca zakúpiť si zemiaky, kapustu a podobné suroviny a povinnosť si pripraviť z toho každý deň niečo jedlého, ... tak proti tomu neviem rozumne argumentovať !
... z postupov účtovania, zákonníka práce, ZoDP, .... mi nie sú známe žiadne výnimky, resp. úľavy, či výnimky v účtovaní, povinností zamestnávateľa,.... v prípade agroturistickej firmy
Pôvodne som nechcel nič citovať, ale niečo musím, aby som mohol napísať aspoň stručnú odpoveď. Nie je to prvý ... a možno ani desiaty môj príspevok, v ktorom mi ideš "po krku" ... a špecifickým spôsobom. V neúčtovných a nedaňových témach je takýchto intrigánov viac ... ja tu evidujem iba Teba. Špecifickosť Tvojho postupu je v tom, že problém rozkošaťuješ doširoka, doďaleka, a hlavne doblba .... aby sa nato nedalo ani odpovedať. Sorry za výraz, ale lepší nemám na postup, ak sa niekto neunúva použiť na exemplárne zhovadenie príspevku takú pasáž, ako som tu odcitoval. Neviem, prečo to robíš ... Už raz som sa Ťa na to pýtal ... a reagoval si, že si iba nevinne chceš vymieňať názory s niekým, kto dokáže napísať viac, než jednu vetu.
Teraz mi to pripadá výrazne inak.

P.S.2: ... dovolím si citovať Paulu: "Pozdravujem Popolušku a z témy odchádzam"
To si mohol dávno, keď si nemal lepší nápad než ten, čo si tu napísal .... načo toto všetko bolo ? Komu si tým pomohol ? Uvidíme, čo vymyslíš najbližšie ... Je to tu už celé vďaka Tebe mimotemy..., ale inde sa na to náležite odpovedať nedá, sorry.