Inuska17
12.11.10,15:37
Známa ma upozornila, že pozor všetko sa už musí účtovať v združení do základu dane, všetky príjmy aj výdaje. Ževraj už nič nie je oslobodené. Je to pravda? Neplatí to až od roku 2011?
Zita5
12.11.10,15:39
A čo bolo v združení FO oslobodené ?
Inuska17
12.11.10,18:07
mala som na mysli príjmy neziskových organizácii, ževraj všetky musia ísť do daní, že nie sú oslobodené.
ego.mc
13.11.10,11:28
Všelijakých že - vraj tu už bolo.
A pritom si stačí prečítať platné znenie zákona. V tomto prípade ZoDP.
a_je_to
14.11.10,14:49
Zadávateľka témy sa pýta správne. Ide o príjmy podľa § 13, ods. 5, ZoDP platného do 31.12.2006 a v priznaní DPPO šli do riadku č. 230 v odpočítateľných položkách. Po 1.1.2007 bolo novelou č. 688/2006 oslobodenie v písm. e zrušené /klik na ZoDP od 1.1.2007/. Riadok 230 v priznaní zostal, ale už nie pre tých 300 tis., iba pre zostávajúce prípady § 13. Takže toto pravda je ... a už dosť dávno.
To zrušené oslobodenie sa týkalo fakticky zdaniteľných príjmov neziskoviek. Zatiaľ nie je pravdou to, že všetko u O.Z. ide do základu dane, lebo príjmy podľa § 13, ods.1, písm. a, stále do základu dane nejdú. Do základu dane ide iba to, čo patrí do stĺpca 2 výkazu NO Úč. 1-01, ktorý je prílohou priznania DPPO. Zodpovednosť správneho zaradenia do stĺpcov 1 a 2 je na účtovníkovi. Bolo by však chybou ... zo strachu všetky príjmy radšej zdaňovať .... načo potom O.Z. ?
Inuska17
16.11.10,15:09
ďakujem
marjankaj
16.11.10,15:30
No neviem prečo, ale ja som si myslel, že ide o združenie podľa §10. Že by neúplná otázka?
a_je_to
17.11.10,00:51
No neviem prečo, ale ja som si myslel, že ide o združenie podľa §10. Že by neúplná otázka?

Združenie podľa § 10 ZoDP neúčtuje, lebo nie je účtovou jednotkou, účtuje jeden za všetkých a rozpisuje podiel príjmov a výdavkov na ostatných. To sa potom uvádza v dieli XIII priznania dpfo. Združenie podľa § 10 ako celok nemá ani základ dane, lebo nemá subjektivitu, nie je daňovým subjektom. Základy majú jednotliví členovia, ktorí si subjektivitu zachovávajú aj v takom združení. Jasné, že také združenie nemá, ani nikdy nemalo žiadne oslobodenie. Mne sa podarilo spoznať, že ide o občianske združenie, lebo obidva druhy som už mal šťastie spracúvať. Viac ... je v poučení k dpfo oddiel VI a XIII. Téma by povahou veci mala byť skôr pod neziskovkami, aby nemýlila tých, čo s tým ešte nepracovali.