danuskabr1
13.11.10,16:53
moja známa SZČO bola prihlásená ako platiteľ dane zo ZČ nakoľko pred rokom
zamestnávala dvoch študentov. V apríli 2010 pozastavila živsnosť na rok.
Najprv jej povedali, že na DÚ je automaticky odhlásená, a teraz jej prišla pokuta za nepodanie hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch za
2 a 3. kv. 2010. Mala povinnosť podať tieto hlásenia? Ďakujem za pomoc.
veronikasad
13.11.10,18:23
moja známa SZČO bola prihlásená ako platiteľ dane zo ZČ nakoľko pred rokom
zamestnávala dvoch študentov. V apríli 2010 pozastavila živsnosť na rok.
Najprv jej povedali, že na DÚ je automaticky odhlásená, a teraz jej prišla pokuta za nepodanie hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch za
2 a 3. kv. 2010. Mala povinnosť podať tieto hlásenia? Ďakujem za pomoc.
Štvrťročne sa podáva Prehľad. Nedostala náhodou pokutu za nepodané Hlásenie za rok 2009 ?
a_je_to
13.11.10,18:30
Podľa § 39, ods. 9 zákona o dani z príjmov má povinnosť podať hlásenie zamestnávateľ, ktorý v danom štvrťroku vyplatil zamestnancom zdaniteľné príjmy, alebo zrazil zrážkovú daň .... a to aj vtedy, ak z príjmov nevznikla povinnosť zraziť preddavky, alebo daň. Ak príjmy ani v jednom mesiaci štvrťroka neúčtoval, ani nezrazil z nich zrážkovú daň, tak nemá povinnosť podať úplne prázdne hlásenie. V hlásení musí byť minimálne dátum výplaty zdaniteľných príjmov, alebo povinnosti zraziť zrážkovú daň, aj keď daň nebola. Ak také dátumy neexistujú, niet čo do hlásenia písať. V danom štvrťroku potom de facto nebol zamestnávateľom podľa § 39 ZoDP. Nikde, ani medzi riadkami zákona nie je uvedené, že treba podať aj úplne prázdne hlásenie, ako je to u priznania DPH pre platiteľa.
Čo robiť ? Ja by som sa pokúsil získať zo sociálnej poisťovne potvrdenie, že som v daných štvrťrokoch nemal nahlásených žiadnych zamestnancov, alebo to iba čestne prehlásil ... napísal by som odvolanie, že mi zo zákona nevznikla povinnosť podať hlásenie a žiadam zrušiť pokuty, ako neoprávnené. Najprv by som však riadne preveril, či som takú povinnosť naozaj nemal. Povinnosť podať hlásenie môže vzniknúť aj vtedy, ak by správca dane nato daňovníka vyzval.
Správca dane dáva také pokuty bez zisťovania obvykle vtedy, keď mu nabehne odvod dane zo zč a hlásenie nedostane do termínu.
danuskabr1
13.11.10,18:57
ďakujem za radu, tiež som mala taký názor ale aj tak som si to chcela overiť, veľmi ste mi pomohli, a hlavne mojej kamarátke.
Ešte raz vďaka