Anita7
14.11.10,15:42
Ahojte,

chcem sa stať platcom DPH, na Daňovom úrade mi povedali, že platcom sa môžem stať hoci aj teraz od polovice novembra.

Ako to bude ďalej s vystavovaním faktúr, registračnou pokladňou od polovice mesiaca? Nebude v tom potom chaos?

Pri vypisovaní tlačivá Žiadosti o platcu DPH sa nachádza povinný údaj : obraty. Čo presne tam treba uviesť? Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi? Alebo len výnosy.

Ďakujem za rady

Anita
KEJKA
14.11.10,15:50
výnosy - účty 60x podľa mesiacov.
Chaos nebude, len si musíš nechať upraviť ERP - aby si tam mala ičDPH.
Na faktúrach dôsledne uviesť dátum dodania - bud pred registráciou alebo po registrácii.
Dodávateľom treba včas oznámiť úmysel, resp. oznámiť dátum registrácie, aby na faktúrach uvádzali ičDPH.
neakceptovať chybne vystavené faktúry - problém je s operátormi, ZSE, SPP apod. mamutami.
jeso
14.11.10,18:09
ak sa zaoberáš predajom tovaru - nazabudni urobiť inventúru ....
nakoľko si môžeš odpočítať DPH zo zásob, HIM a DrHIM - pozor u DrHIM len ak bol nakúpený v kalendárnom roku registráciePozri § 55 Zákona o DPH :
§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
Na začiatok

(1) Osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tento majetok
nebol zahrnutý do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu27a) v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom, okrem zásob.Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, 26) platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom; platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak majetok nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

(2) Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.