jamena
14.11.10,15:54
Dobrý deň,

mám jeden problém. FO občan má vo vlastníctve dom, ktorý predtým ako kúpil sa využíval na prenájom kancelárskych priestorov. Táto FO chce túto nehnuteľnosť po obstaraní tiež využívať na prenájom PO podnikateľom. Táto FO sa má podľa zákona o správe daní a poplatkov (http://www.porada.sk/t16135-rave-dani-a-poplatkov-od-01-01-2010-a.html) zaregistrovať na DÚ do 30 dní po uplynutí mesiaca v ktorom začala prenajímať priestory. Uzavrie sa zmluva o prenájme, ktorá sa predloží správcovi dane na overenie údajov. Na ktorý daňový úrad sa má ísť zaregistrovať? Tam kde má FO bydlisko, alebo kde sa nachádza budova. Sú ešte nejaké iné povinnosti tejto FO okrem registrácie na daňovom úrade?

Ďakujem :)
jeso
14.11.10,19:34
Dobrý deň,

mám jeden problém. FO občan má vo vlastníctve dom, ktorý predtým ako kúpil sa využíval na prenájom kancelárskych priestorov. Táto FO chce túto nehnuteľnosť po obstaraní tiež využívať na prenájom PO podnikateľom. Táto FO sa má podľa zákona o správe daní a poplatkov (http://www.porada.sk/t16135-rave-dani-a-poplatkov-od-01-01-2010-a.html) zaregistrovať na DÚ do 30 dní po uplynutí mesiaca v ktorom začala prenajímať priestory. Uzavrie sa zmluva o prenájme, ktorá sa predloží správcovi dane na overenie údajov. Na ktorý daňový úrad sa má ísť zaregistrovať? Tam kde má FO bydlisko, alebo kde sa nachádza budova. Sú ešte nejaké iné povinnosti tejto FO okrem registrácie na daňovom úrade?

Ďakujem :)

miestna príslušnosť /registrácia / na DU je podľa trvalého pobytu ...


teraz neviem, najskor píšeš , že občan má nehnuteľnosť vo vlastníctve a potom píšeš, že po obstaraní ju tiež chce využívať ...


no ak ju ešte len ide kúpiť ...
-bude sa ta ešte týkať daň z nehnuteľnosti voči voči obecnému alebo mestskému úradu / + odpad /

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

-samozrejme prehlásiť dodávku elektriky + plynu na nového odberatela

-platiť daň z príjmov