pekr3
15.11.10,08:34
Nezosobášený pár žije v jednom dome a nespĺňa predpoklad spločnej domácnosti podľa paragrafu 115 Občianského zákonníka. Tento pár má dieťa, ktoré s nimi býva a sú obaja v rodnom liste dieťaťa uvedený ako rodičia. Otec sa matkou dieťaťa sa dohodol na platení výživného na dieťa a mimo to aj inak priamo dieťa podporuje ( napr. platí paušál na telefón, mimoškolske aktivity..) - môže si otec dieťaťa uplatniť daňový bonus na dieťa? Je možné takéto spolužitie dieťaťa s otcom považovať za spoločnú domácnosť?Môže dieťa podľa vyššie citovanej právnej normy žiť v spoločnej domácnosti s otcom a s matkou zároveň pričom matka s otcom nemajú spoločnú domácnosť?
veronikasad
15.11.10,08:38
Nezosobášený pár žije v jednom dome a nespĺňa predpoklad spločnej domácnosti podľa paragrafu 115 Občianského zákonníka. Tento pár má dieťa, ktoré s nimi býva a sú obaja v rodnom liste dieťaťa uvedený ako rodičia. Otec sa matkou dieťaťa sa dohodol na platení výživného na dieťa a mimo to aj inak priamo dieťa podporuje ( napr. platí paušál na telefón, mimoškolske aktivity..) - môže si otec dieťaťa uplatniť daňový bonus na dieťa? Je možné takéto spolužitie dieťaťa s otcom považovať za spoločnú domácnosť?Môže dieťa podľa vyššie citovanej právnej normy žiť v spoločnej domácnosti s otcom a s matkou zároveň pričom matka s otcom nemajú spoločnú domácnosť?
ak matka využíva výhody slobodnej matky (dlhšia materská) - nie