zukana
15.11.10,13:30
Kto vymenúva jednotlivých riaditeľov daňových úradov. Je to vláda, tak ako pri riaditeľoch obvodných úradoch?
Zoltán Kovács
15.11.10,13:31
Je to riaditeľ Daňového riaditeľstva v BB, ak dobre viem.
Martin Mocko
15.11.10,13:43
§ 4
Pôsobnosť daňových úradov
(1) Daňové úrady sa zriaďujú pre územný obvod
obce, časti obce alebo viacerých obcí.
(2) Daňový úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá
riaditeľ. Riaditeľa vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ
daňového riaditeľstva. Riaditeľ za činnosť daňového
úradu zodpovedá generálnemu riaditeľovi daňového
riaditeľstva.
zukana
15.11.10,15:35
takže to teoreticky znamená, že s politickými ambíciami (nemenuje ich vláda ani žiadna strana) to nemá nič spoločné. Pýtam sa pre zaujímavosť.
ďakujem
Tweety
15.11.10,15:43
takže to teoreticky znamená, že s politickými ambíciami (nemenuje ich vláda ani žiadna strana) to nemá nič spoločné. Pýtam sa pre zaujímavosť.
ďakujem
Teoreticky nemá, ale v praxi si takéto strategické úrady stále obsadzujú tí, čo sú v nej. Stačí, aby vymenili riaditeľa na ústredí, a ďalšia výmena je na svete.
zukana
15.11.10,17:13
No jasne, na Slovensku ako inak !!!:):):)