seweranka
15.11.10,14:30
Dobrý deň,chcem sa opýtať,ako mám registrovať kúpu pracovného náradia(vrtačky,brúsky,rebríky,pc,horolezeckú techniku a ine),ktoré potrebujeme vo firme pri práci.Učtujem to ako prevádzkovú réžiu a používam členenie.Nikdy som to neevidovala ako krátkodobý majetok a neviem či sa to musí a ak áno,či to môžem urobiť aj spätne za minulé roky.Ovplyvní mi to aj výkazy o majetku a záväzkoch?Ďakujem
rodina1
15.11.10,14:47
Dobrý deň,chcem sa opýtať,ako mám registrovať kúpu pracovného náradia(vrtačky,brúsky,rebríky,pc,horolezeckú techniku a ine),ktoré potrebujeme vo firme pri práci.Učtujem to ako prevádzkovú réžiu a používam členenie.Nikdy som to neevidovala ako krátkodobý majetok a neviem či sa to musí a ak áno,či to môžem urobiť aj spätne za minulé roky.Ovplyvní mi to aj výkazy o majetku a záväzkoch?Ďakujem
Krátkodobý majetok sa v zmysle Postupov účtovania pre JÚ, platných od 5. 12. 2008 účtujú ako materiál.
§ 11
Zásoby

(1) Zásoby sa účtujú v knihe zásob a ich úhrada podľa § 4 ods. 6 písm. e) prvého bodu alebo druhého bodu.

(2) Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 10 ods. 25 do doby jeho uvedenia do používania a majetok podľa § 10 ods. 26

§ 10
(26) Hmotný majetok podľa odseku 12 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu18) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako zásoby.

Účtovanie krátkodobého majetku ako prevádzková réžia je v rozpore s uvedenými Postupmi účtovania pre JÚ.
Ak by si spätne chcela preúčtovať tento majetok z prevádzkovej réžie do výdavku za materiál, tak ti to ovplyvní Výkaz o príjmoch a výdavkoch za príslušný rok.
Výkaz o majetku a záväzkoch určite nie.
seweranka
15.11.10,16:08
Ďakujem,mňa mýli ale to,že ja to náradie neposúvam ďalej,ale ho používam pri vykone práce takže ho nekupujem do zásoby.Vychádzam z toho,že keď sa mi opotrebuje tak ho vyradím z používania a nahradím kúpou nového.
rodina1
15.11.10,16:21
Ďakujem,mňa mýli ale to,že ja to náradie neposúvam ďalej,ale ho používam pri vykone práce takže ho nekupujem do zásoby.Vychádzam z toho,že keď sa mi opotrebuje tak ho vyradím z používania a nahradím kúpou nového.
Nákup tohto náradia účtuješ ako výdavok za materiál, v analytickom členení - krátkodobý majetok. Po opotrebovaní vyradíš z knihy krátkodobého majektu.
Skús si preštudovať tie Postupy účtovania pre JÚ.
GAP
18.11.10,19:30
Nákup tohto náradia účtuješ ako výdavok za materiál, v analytickom členení - krátkodobý majetok. Po opotrebovaní vyradíš z knihy krátkodobého majektu.
Skús si preštudovať tie Postupy účtovania pre JÚ.

A nemohlo by sa to vložiť do internej smernice, ze nákup materiálu(lopaty a pod.) sa zaučtuje ako prev. réžia?
emma01
19.11.10,07:39
Nie, účtovať to musíš podľa postupov účtovania JÚ ako materiál, ale v internej smernici si môžeš určiť, do akej sumy nebudeš viesť operatívnu evidenciu.
seweranka
19.11.10,10:23
A neviete mi poradiť ako taka interná smernica vyzerá,čo obsahuje,prípadne čo všetko tam môžem zahrnúť?Z toho čo čítam je to zrejme povinné mať vnútorné smernice.Manžel podniká sám,nikoho nezamestnáva.Ďakujem
lenkam68
19.11.10,12:38
Skús pozrieť tu: http://www.porada.sk/t257-interna-smernica.html?highlight=intern%E1+smernica
Ale je tu veľa popísané o interných smerniciach a sú aj priložené vzory, len sa treba pohrabať v témach porady.