muška7
15.11.10,17:20
Ako rozpočtovka, ku ktorej je pričlenená aj materská škola, dostávame z prenesených kompetencií účelové prostriedky na výchovu a vzdelávanie v materskej škole. Na čo všetko ich možno použiť? Existuje niejaká smernica? Hľadám, hľadám, a nijakú som nenašla...V jednom článku z ministerstva som sa dočítala, že ich možno použiť na čiastočnú úhradu nákladov na mzdy a odvody do poistných fondov pre zamestnancov, ktorí majú na starosti tieto 5-ročné deti /t.j. jeden rok pred povinnou školskou dochádzkou/ a na prevádzku /na nákup učebných a kompenzačných pomôcok, spotrebného materiál, na rozličné akcie, na cestovné na súťaže pre tieto deti/... Zaujíma ma hlavne názor na príspevok na mzdy, tam sa názory líšia...
muška7
17.11.10,12:33
Prosím nenájde sa niekto, kto mi poradí s príspevkom na výchovu a vzdelávanie v materskej škole? Dosť mi to súri.
susann2
18.11.10,16:50
Prosím nenájde sa niekto, kto mi poradí s príspevkom na výchovu a vzdelávanie v materskej škole? Dosť mi to súri.
Príspevky na predškolákov poskytnuté zo ŠR nie sú obmedzené na čo konkrétne sa môžu použiť. V školskom zákone 245/2008 Z.z. je uvedené, že to má slúžiť na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, tak ako i príspevky od rodičov mladších detí. Je len na vás, ako ich použijete.
muška7
18.11.10,19:53
Takže ich vlastne môžeme použiť na prevádzku, na mzdy, na čo len chceme, vlastne na tie 5-ročné deti?
susann2
19.11.10,07:52
Takže ich vlastne môžeme použiť na prevádzku, na mzdy, na čo len chceme, vlastne na tie 5-ročné deti?
Áno, je to naozaj na zvážení, myslím si, že vo väčšine prípadov účtovníčky, či to bude preúčtovávať na mzdy. To by znamenalo vo výdavkoch preúčtovanie aj na všetky účty týkajúce sa poistného s kódom zdroja 111. Pre mňa je jednoduchšie ak sa to neminie v priebehu roka na pomôcky, preúčtovať to koncom roka napr. na energie alebo všeobecný materiál.
muška7
19.11.10,13:05
Takže, čo sa týka miezd, môžeme prispievať aj na tarifu, čiže na základný plat učiteľky v materskej škole? A čo sa týka energií, vy prispievate aj na ne? Môžem poprosiť o zverejnenie niejakého usmernenia, neviem, o čo sa môžem oprieť.
muška7
21.11.10,14:25
Rozmýšľala som nad tým príspevkom na energie. Podľa mňa toto asi nie. Musí to byť príspevok, ktorý bezprostredne súvisí na výchovou a vzdelávaním detí - povedala by som, že skôr to materiálne zabezpečenie triedy pre budúcich školáčikov, možno aj cestovné na súťaže, príspevok na mzdu učiteľke /len neviem, či aj do tarify, alebo len do príplatku, prípadne do odmeny/. Dokonca som zistila, že čo kraj, trebárs, trnavský, košický, bratislavský, to iný názor, a že vraj zákony...také sú pokrútené...
muška7
21.11.10,14:27
Namiesto "na výchovou a vzdelávaním" si dajte "s výchovou a vzdelávaním". Ď.