alicacka
16.11.10,09:40
Zamestnanec odišiel na pracovnú cestu a dostal od zamestnávatľa zálohu.
Keď sa vrátil, tak urobil vyúčtovanie - stravného a doklady, ktoré má za PHM sme dali priamo do výdavkov s uplatnením DPH. Potrebovala by som poradiť, ako účtujete takúto zálohu. Keď sa vráti, tak vystornujete, alebo zaúčtujete vrátenie, a potom zaúčtujete výdavok stravného pre zamestnanca ?
Ďakujem všetkým za pomoc a radu.:confused:
a_je_to
17.11.10,01:54
Zamestnanec odišiel na pracovnú cestu a dostal od zamestnávatľa zálohu.
Keď sa vrátil, tak urobil vyúčtovanie - stravného a doklady, ktoré má za PHM sme dali priamo do výdavkov s uplatnením DPH. Potrebovala by som poradiť, ako účtujete takúto zálohu. Keď sa vráti, tak vystornujete, alebo zaúčtujete vrátenie, a potom zaúčtujete výdavok stravného pre zamestnanca ?
Ďakujem všetkým za pomoc a radu.:confused:

V JÚ inú možnosť, než vrátenie celej zálohy do pokladne ani nemáš, inak by nesedel zostatok pokladne. Najprv sa záloha celá vráti do pokladne príjmovým dokladom. Potom sa na výdavky služobnej cesty vyhotoví VPD, alebo tlačivo cestovného príkazu aj bez VPD, lebo má náležitosti VPD. Storno zálohy mínusovým VPD by bolo možno vhodné, keby nedošlo k služobnej ceste a záloha by sa v krátkom čase vrátila bez použitia.
Zoltán Kovács
17.11.10,09:32
V JÚ inú možnosť, než vrátenie celej zálohy do pokladne ani nemáš, inak by nesedel zostatok pokladne. Najprv sa záloha celá vráti do pokladne príjmovým dokladom. Potom sa na výdavky služobnej cesty vyhotoví VPD, alebo tlačivo cestovného príkazu aj bez VPD, lebo má náležitosti VPD. Storno zálohy mínusovým VPD by bolo možno vhodné, keby nedošlo k služobnej ceste a záloha by sa v krátkom čase vrátila bez použitia.

Myslím si, že tento postup nie je celkom v súlade s postupmi účtovania v JÚ (teda storno poskytnutej zálohy).
Podľa mňa pri vyúčtovaní sl.cesty sa vystaví buď výdavkový doklad (na rozdiel medzi zálohou a skutočnými výdavkami), alebo príjmový doklad, ak poskytnutá záloha bola vyššia ako skutočné výdavky podľa vyúčtovania.
a_je_to
17.11.10,21:59
Myslím si, že tento postup nie je celkom v súlade s postupmi účtovania v JÚ (teda storno poskytnutej zálohy). Prosím Ťa, mohol by si poukázať, s ktorým ustanovením postupov JÚ to podľa Tvojho tvrdenia nie je celkom v súlade ? Buď tak dobrý, ja to totiž neviem nájsť ! Som z Tvojej odpovede dosť zmätený .... a možno nielen ja. Buď nie je kompletná, alebo je úplne mimo. Vychádzam iba z toho, čo si uviedol, nie toho, čo si myslel a neuviedol :
Podľa mňa pri vyúčtovaní sl.cesty sa vystaví buď výdavkový doklad (na rozdiel medzi zálohou a skutočnými výdavkami), ..... čiže ak bola vydaná záloha 100 € na služobnú cestu, ale cesťák je na 125 €, tak ešte doúčtuješ 25 € ... a je to hotové ... áno ? Podľa popisu zrejme ! To znamená, že ... kedy vlastne účtuješ daňový výdavok služobnej cesty ... ? Už pri vydaní zálohy, keď ešte okrem prevzatia zálohy nemáš preukázaný daňový výdavok ? Či zo zálohy máš nedaňový výdavok a daňovým výdavkom je iba rozdiel oproti zálohe ? Tomu sa podľa Tvojho popisu nedá rozumieť, skús vysvetliť bližšie.
... alebo príjmový doklad, ak poskytnutá záloha bola vyššia ako skutočné výdavky podľa vyúčtovania. .... čiže ak bola vydaná záloha 100 €, ale výdavok služobnej cesty bol iba 75 €, tak vyhotovíš príjmový doklad na 25 € ... a vybavené ? A kde je účtovaná záloha a kde to vrátenie rozdielu ? A kde výdavok ? Akou kombináciou daňových a nedaňových ?
Ak sú tieto účtovné praktiky v súlade s platnými postupmi JÚ, tak jeden výtlačok natriem maslom, posolím a zjem ! Opísaný postup nerešpektuje fakt, že záloha vopred je nedaňový výdavok JÚ a tak sa aj účtuje, v deň vydania. A výdavok na služobnú cestu je daňový výdavok, ale až v okamihu preukázania, po skončení cesty. Aby sedela pokladňa, tak záloha sa musí celá vrátiť v momente vyúčtovania do pokladne ... ak sa cesta uskutočnila, tak príjmovým pokladničným dokladom, ako nedaňový príjem. Potom sa účtuje výdavok pracovnej cesty, ako daňový výdavok – réžia v plnej sume, či už bol väčší, alebo menší, než poskytnutá záloha, aby sedela aj pokladňa, aj bol zaúčtovaný plný daňový výdavok.
Ak má v JÚ všetko sedieť, tak záloha sa administratívne vráti do pokladne a z vrátenej zálohy sa vyplatia výdavky služobnej cesty. Ak sa cesta neuskutočnila, tak je povinnosť zálohu neodkladne vrátiť, čo sa môže účtovať ako storno nedaňového výdavku, ktorého zámer sa nenaplnil .... ale môže sa aj ako nedaňový príjem vrátenej sumy. Toto bolo podstatou položenej otázky, či tak, alebo tak ... na ktorú som reagoval a odpovedal. Ja týmto postupom v JÚ účtujem od roku 1985 zálohy v poľovníckom zväze ... a nemám žiadny problém so zúčtovaním, ani so zrozumiteľnosťou, ani s výdavkami, ani so zostatkom pokladne. Tebou opísaný postup tieto požiadavky úplnosti, ani odpoveď na otázku bohužiaľ nespĺňa, iba spochybňuje, sorry !

Odpoveď modrou v texte ....
Zoltán Kovács
20.11.10,12:15
" ..... čiže ak bola vydaná záloha 100 € na služobnú cestu, ale cesťák je na 125 €, tak ešte doúčtuješ 25 € ... a je to hotové ... áno ? Podľa popisu zrejme ! To znamená, že ... kedy vlastne účtuješ daňový výdavok služobnej cesty ... ? Už pri vydaní zálohy, keď ešte okrem prevzatia zálohy nemáš preukázaný daňový výdavok ? Či zo zálohy máš nedaňový výdavok a daňovým výdavkom je iba rozdiel oproti zálohe ? Tomu sa podľa Tvojho popisu nedá rozumieť, skús vysvetliť bližšie. "

Od 1.1.2008 podľa postupov účtovania v JÚ, aj poskytnutá záloha je daňovým výdavkom.

" .... Opísaný postup nerešpektuje fakt, že záloha vopred je nedaňový výdavok JÚ a tak sa aj účtuje, v deň vydania. "

Viď vyššie....

"týmto postupom v JÚ účtujem od roku 1985 zálohy v poľovníckom zväze ... a nemám žiadny problém so zúčtovaním, ani so zrozumiteľnosťou, ani s výdavkami, ani so zostatkom pokladne. "

Veľká chyba, že účtuješ podľa postupov z roku 1985.

"Tebou opísaný postup tieto požiadavky úplnosti, ani odpoveď na otázku bohužiaľ nespĺňa, iba spochybňuje, sorry ! "

Ja presne to isté si myslím o tvojej odpovedi.......
Stefan2005
20.11.10,14:57
.... Opísaný postup nerešpektuje FAKT, že záloha vopred je nedaňový výdavok JÚ a tak sa aj účtuje, v deň vydania....

... FAKT si stačí uvedomiť, že § 17 ods. 12 písm. b zákona o DzP už pár rokov neplatí a téma je vyriešená.
Zoltán Kovács
20.11.10,15:56
"....Ak sú tieto účtovné praktiky v súlade s platnými postupmi JÚ, tak jeden výtlačok natriem maslom, posolím a zjem ! ...."


Poprosím splnenie sľubu zdokumentovať fotkami. Ďakujem.
a_je_to
20.11.10,16:33
"....Ak sú tieto účtovné praktiky v súlade s platnými postupmi JÚ, tak jeden výtlačok natriem maslom, posolím a zjem ! ...."
Poprosím splnenie sľubu zdokumentovať fotkami. Ďakujem.

Stihol som si prečítať všetky tri reagujúce príspevky a som fakt rozčarovaný z toho .... kto to tu moderuje a kto to tu ... a ako reaguje. Pretože :

nereagoval si na moju vecnú a dôvodnú otázku :
Myslím si, že tento postup nie je celkom v súlade s postupmi účtovania v JÚ (teda storno poskytnutej zálohy). Prosím Ťa, mohol by si poukázať, s ktorým ustanovením postupov JÚ to podľa Tvojho tvrdenia nie je celkom v súlade ? Buď tak dobrý, ja to totiž neviem nájsť ! Som z Tvojej odpovede dosť zmätený .... a možno nielen ja. Buď nie je kompletná, alebo je úplne mimo. Vychádzam iba z toho, čo si uviedol, nie toho, čo si myslel a neuviedol :
- nereagoval si ani na ďalšiu otázku .... a to sme na porade, ktorú Ty okrem iného aj moderuješ ...
Tomu sa podľa Tvojho popisu nedá rozumieť, skús vysvetliť bližšie.
- .... ale bod nevhodné si dať vedel ! Mňa to nedokáže dojať, ani rozčúliť .... iba sa zatiaľ sklamane divím .... máš svedomie objektívneho moderátora ? Opakujem svoju výzvu .... prosím Ťa dolož svoje tvrdenia relevantnou citáciou, buď tak dobrý. Nie ku mne, ale k ostatným, ktorých si domýlil a zmiatol.

požaduješ splnenie môjho deklarovaného sľubu, ale svoju pravdu si zatiaľ nepreukázal, ani nepreukážeš . Namiesto toho Ti ja krok po kroku preukážem svoju .... ale asi až zajtra, lebo ..... teraz idem na míting ku komunálnym voľbám .... sorry.
Zoltán Kovács
20.11.10,16:47
Stihol som si prečítať všetky tri reagujúce príspevky a som fakt rozčarovaný z toho .... kto to tu moderuje a kto to tu ... a ako reaguje. Pretože :

nereagoval si na moju vecnú a dôvodnú otázku :
Myslím si, že tento postup nie je celkom v súlade s postupmi účtovania v JÚ (teda storno poskytnutej zálohy). Prosím Ťa, mohol by si poukázať, s ktorým ustanovením postupov JÚ to podľa Tvojho tvrdenia nie je celkom v súlade ? Buď tak dobrý, ja to totiž neviem nájsť ! Som z Tvojej odpovede dosť zmätený .... a možno nielen ja. Buď nie je kompletná, alebo je úplne mimo. Vychádzam iba z toho, čo si uviedol, nie toho, čo si myslel a neuviedol :
- nereagoval si ani na ďalšiu otázku .... a to sme na porade, ktorú Ty okrem iného aj moderuješ ...
Tomu sa podľa Tvojho popisu nedá rozumieť, skús vysvetliť bližšie.

- .... ale bod nevhodné si dať vedel ! Mňa to nedokáže dojať, ani rozčúliť .... iba sa zatiaľ sklamane divím .... máš svedomie objektívneho moderátora ? Opakujem svoju výzvu .... prosím Ťa dolož svoje tvrdenia relevantnou citáciou, buď tak dobrý. Nie ku mne, ale k ostatným, ktorých si domýlil a zmiatol.

požaduješ splnenie môjho deklarovaného sľubu, ale svoju pravdu si zatiaľ nepreukázal, ani nepreukážeš . Namiesto toho Ti ja krok po kroku preukážem svoju .... ale asi až zajtra, lebo ..... teraz idem na míting ku komunálnym voľbám .... sorry.


Tak podme rad radom:

"....V JÚ inú možnosť, než vrátenie celej zálohy do pokladne ani nemáš, inak by nesedel zostatok pokladne.Najprv sa záloha celá vráti do pokladne príjmovým dokladom. " - nemožné, ak použil poskytnutú zálohu, tak ako vrátiš celú zálohu do pokladne? Hrubé porušenie zásady účtovania o skutočnostiach, totiž nenastane skutočné vrátenie plnej sumy zálohy

"...Prosím Ťa, mohol by si poukázať, s ktorým ustanovením postupov JÚ to podľa Tvojho tvrdenia nie je celkom v súlade ?..." - s tým ustanovením, že v účtovníctve účtujem o reálnych pohyboch peňazí, a ak použil zálohu, tak nie je možné zaúčtovať vrátenie tej zálohy v plnej výške a následne vystavovať výdavkový doklad.

" ..... čiže ak bola vydaná záloha 100 € na služobnú cestu, ale cesťák je na 125 €, tak ešte doúčtuješ 25 € ... a je to hotové ... áno ? Podľa popisu zrejme ! To znamená, že ... kedy vlastne účtuješ daňový výdavok služobnej cesty ... ? Už pri vydaní zálohy, keď ešte okrem prevzatia zálohy nemáš preukázaný daňový výdavok ? Či zo zálohy máš nedaňový výdavok a daňovým výdavkom je iba rozdiel oproti zálohe ? Tomu sa podľa Tvojho popisu nedá rozumieť, skús vysvetliť bližšie...." - áno je to daňový výdavok v okamihu poskytnutia (tak isto ako všetky ostatné uhrádzané preddavky za tovar, služby atď). Stačí si naštudovať postupy platné od 1.1.2008, kde okrem iných zmien je aj zmena o účtovaní poskytnutých a prijatých zálohách, resp. brať do úvahy ako píše Stefan2005 skutočnosť, že §17 ods. 12 písm b) zákona o dani z príjmov je neplatný.
Zoltán Kovács
20.11.10,16:50
požaduješ splnenie môjho deklarovaného sľubu, ale svoju pravdu si zatiaľ nepreukázal, ani nepreukážeš . Namiesto toho Ti ja krok po kroku preukážem svoju

Myslím si, že iná argumentácia, ako odvolávka na platné znenie postupov, resp. neplatnosť zmieneného §17 paragrafu je dostačujúci dôkaz na moje tvrdenie.

Rad by som prečítal tvoju argumentáciu podloženú znením paragrafu, inak platí moja prosba o fotodokumentáciu.
Zoltán Kovács
20.11.10,16:53
P.S. mimotemy : Neviem prečo si reagovala na môj prvý príspevok v tóne, ako keby som v mojom odpovedi útočil na tvoju osobu?
Len som nesúhlasil s tvojim tvrdením, a na to si reagovala útočne na moju osobu. Tak neviem, kto tu berie príliš k srdcu prípadné iné názory ako sú tvoje.
Stefan2005
20.11.10,16:59
P.S. mimotemy : Neviem prečo si reagoval na môj prvý príspevok v tóne, ako keby som v mojom odpovedi útočil na tvoju osobu?....

Zoli, nie si mimo témy. Žial v poslednej dobe je to u niektorých metóda prispievania; dokonca som si všimol, že väčšina na takéto príspevky apaticky mlčí - preto čím ďalej, tým častejšie si kladiem otázku: Quo Vadis, Porada?
Zoltán Kovács
20.11.10,22:03
- .... ale bod nevhodné si dať vedel !Aby sme to dali na správnu mieru, nedával som NEVHODNÉ, ale NEUŽITOČNÉ, nakoľko nesprávne radíš, Mňa to nedokáže dojať, ani rozčúliť .... iba sa zatiaľ sklamane divím .... máš svedomie objektívneho moderátora ? TO, že som označil tvoj príspevok ako neužitočný, ešte neznamená, že by som nebol objektívny moderátor. Neobjektívny by som bol možno vtedy, ak by som ti vymazal tvoje príspevky bez vysvetlenia. Ale nič také som neurobil, ani nemám v úmysle Opakujem svoju výzvu .... prosím Ťa dolož svoje tvrdenia relevantnou citáciou, buď tak dobrý. Už som tak urobil dávno.Nie ku mne, ale k ostatným, ktorých si domýlil a zmiatol. Myslím si, že skôr tvoj príspevok je mätúci


v citáte
a_je_to
21.11.10,00:06
Odpoviem naraz na všetky príspevky. V krátkosti zrekapitulujem svoje dojmy a stanoviská. Na úvodnú otázku témy som odpovedal ako prvý, príspevkom č. 2, presne v rozsahu otázky. Presne som súhlasil s otázkou, iba som označil za vhodnejšie účtovať vrátenie, nie storno. Mne bolo hneď jasné, že nejde o preddavkovú platbu za tovar, ale preddavok na služobnú cestu.
V príspevku č. 4 som zareagoval na príspevok Zoltána Kovácsa, ktorý ma trochu podráždil. Pozrel som postupy JÚ a nič, čo by sa podobalo na jeho tvrdenie som nenašiel. Iba fakt, že :
- v § 4, ods. 6, písm. e ... aj písm. g, ktoré odkazujú, že daňové a nedaňové výdavky sa posudzujú podľa ZoDP ... čo som si aj urobil,
- v § 14, ods. 1, že vznik a zánik pohľadávky sa účtuje podľa § 2, .... teda, že dňom uskutočnenia účtovného prípadu je ... o. i. deň poskytnutia a prijatia preddavku ... a hlavne ... deň zistenia ďalších okolností, ktoré sú predmetom účtovníctva ... /členené daňové výdavky/ a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.
To mi stačilo na potvrdenie správnosti svojho príspevku a nesprávnosti odporujúceho príspevku Zoltána Kovácsa, aj na tvrdenie, že ak sa preukáže opak, tak ... zjem postupy JÚ. Opak mi doposiaľ preukázaný nebol. Bolo preukázané iba to, že Zoltán Kovács, aj pomocou Stefana2005 riešili niečo mimo témy a mimo položenej otázky. Teda nie preddavok na pracovnú cestu podľa § 5, ods. 5, písm. c, ZoDP, ale zálohovú platbu vopred za tovar a služby, ktoré naozaj je daňovým výdavkom, aj zdaniteľným plnením DPH .... ani som o tom nikdy nezapochyboval. Ostatné sa udialo už iba ako nejaké nechutné emotívne dozvuky tohto názorového nesúladu, ktoré som nezadal, ani nezavinil ja, ale dve ... zdezorientované osoby ... ktoré asi trpia mojimi príspevkami v ktorých prejavím vyargumentovaný nesúhlas.
Čo dodať ? Ako to teraz je ? Trvám na svojich tvrdeniach, ani argumentácia Stefana2005, ani argumentácia Zoltána Kovácsa ma nepresvedčili o opaku. Iba o tom, že sú mimo témy a hlavne mimo prvotnej otázky témy. Poukázanie na § 17, ods. 12, písm. b ZoDP, platného do 31.12.07 ma o tom iba utvrdzuje. Jeho znenie sa týkalo ... citujem :
(12) Súčasťou základu dane daňovníka s príjmami podľa § 6, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva .... je
a) pri vklade pohľadávky do obchodnej spoločnosti ....
b) poskytnutý alebo prijatý preddavok, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu bol prijatý alebo poskytnutý.
Zamestnanec, ktorý dostal preddavok na pracovnú cestu nie je daňovníkom podľa § 6 ZoDP. Môj príspevok neodpovedal na preddavok za tovar a služby, ale na vyúčtovateľný preddavok na pracovnú cestu podľa § 36, ods. 1 a 3 zákona 283/2002 o cestovných náhradách. Jeho poskytnutie zamestnávateľom zamestnancovi :
- nie je preddavkom podľa § 17, ods. 12, písm. b, ZoDP do 2008,
- je účtovným prípadom, ktorý sa podľa § 2, ods. 1 a § 14, ods. 1 postupov JÚ musí zaúčtovať presne podľa svojej preddavkovej a nie daňovo výdavkovej povahy,
- nie je daňovým výdavkom podľa § 19, ods. 2, písm. d ... lebo jeho vynaloženie na dosiahnutie príjmov nie je ku dňu poskytnutia uskutočnené, ani v zmysle § 2, písm. i, aj § 21, ods. 1 ZoDP dostatočne preukázané.
Poskytnutie preddavku na pracovnú cestu sa stáva v súlade s 5, ods. 5, písm. c ZoDP daňovým výdavkom až keď je zamestnancom v mene zamestnávateľa vynaložené, vydokladované, administratívne a účtovne vysporiadané. K tomu je nevyhnutné :
- účtovne prijať do pokladne poskytnutý preddavok na pracovnú cestu, v zmysle § 14, ods. 1 postupov JÚ – ako účtovanie o zániku pohľadávky voči zamestnancovi. Áno, iná možnosť nie je. Že k tomu nie sú vrátené peniaze do pokladne, iba doklady o výdavkoch pracovnej cesty ... je chabý argument. To je akoby storno nesprávneho účtovania a zaúčtovanie správneho pri dodatočnom objasnení ... kde sa taktiež nevracajú žiadne peniaze ... a účtuje sa, pokladňa sa sama zvýši na stav pred výdavkom .... čo je na tom hrubé porušenie ? .... nevidím problém.
- zaúčtovať vznik teraz už preukázateľných daňových výdavkov v zmysle § 5, ods. 5, písm. c a § 19, ods. 2, písm. d, ZoDP.
Zabudol som ešte na niečo ? Aha ... na to zjedenie postupov JÚ. Keďže Zoltán nepreukázal svoje tvrdenie, iba vlastný omyl .... ľutujem, ukážka nebude. Prenechám mu to ... a ako prílohu odporúčam ešte ZoDP, najmä citované §.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gifhttp://www.porada.sk/images/icons/icon12.gif.
Zoltán Kovács
21.11.10,09:30
Neberiem názor člena a_je_to, len sa mi nepáčil útok na mňa v jej príspevku, ktorá reagovala na môj prvý príspevok.
Tiež stojím za svojím názorom.

Len taká malá technická otázka, keď už a_je_to sa snaží poukázať na striktné dodržanie litery zákona: Ako vyriešiť navrhnuté riešenie "vrátenie preddavku", ak preddavok bol použitý?

Príklad: Poskytnutá záloha vo výške 100,- €. (výd.pokl.dokad)
Použitých 75,- €. Podľa a_je_to by sa malo účtovať vrátenie 100 eur a vyplatenie 75. Ako? Keď do pokladne sa nevracia 100 eur, ale len 25, keď už trochárime na dodržaní zákona do bodky. Vystavenie príjmového pokl. dokladu na 100 eur ako vratka zálohy nezodpovedá skutočnosti.
ego.mc
21.11.10,10:07
Zamestnanec, ktorý dostal preddavok na pracovnú cestu nie je daňovníkom podľa § 6 ZoDP. Chcel by som len upozorniť, že poskytnutá záloha na pracovnú cestu samozrejme nie je výdavkom zamestnanca, ale jeho zamestnávateľa, ktorý má výdavky podľa § 6. Môj príspevok neodpovedal na preddavok za tovar a služby, ale na vyúčtovateľný preddavok na pracovnú cestu podľa § 36, ods. 1 a 3 zákona 283/2002 o cestovných náhradách. Jeho poskytnutie zamestnávateľom zamestnancovi :
- nie je preddavkom podľa § 17, ods. 12, písm. b, ZoDP do 2008,
- je účtovným prípadom, ktorý sa podľa § 2, ods. 1 a § 14, ods. 1 postupov JÚ musí zaúčtovať presne podľa svojej preddavkovej a nie daňovo výdavkovej povahy,
- nie je daňovým výdavkom podľa § 19, ods. 2, písm. d ... lebo jeho vynaloženie na dosiahnutie príjmov nie je ku dňu poskytnutia uskutočnené, ani v zmysle § 2, písm. i, aj § 21, ods. 1 ZoDP dostatočne preukázané.
Poskytnutie preddavku na pracovnú cestu sa stáva v súlade s 5, ods. 5, písm. c ZoDP daňovým výdavkom až keď je zamestnancom v mene zamestnávateľa vynaložené, vydokladované, administratívne a účtovne vysporiadané. Súhlasím. K tomu je nevyhnutné :
- účtovne prijať do pokladne poskytnutý preddavok na pracovnú cestu, v zmysle § 14, ods. 1 postupov JÚ – ako účtovanie o zániku pohľadávky voči zamestnancovi. Áno, iná možnosť nie je. Že k tomu nie sú vrátené peniaze do pokladne, iba doklady o výdavkoch pracovnej cesty ... je chabý argument. To je akoby storno nesprávneho účtovania a zaúčtovanie správneho pri dodatočnom objasnení ... kde sa taktiež nevracajú žiadne peniaze ... a účtuje sa, pokladňa sa sama zvýši na stav pred výdavkom .... čo je na tom hrubé porušenie ? .... nevidím problém.
- zaúčtovať vznik teraz už preukázateľných daňových výdavkov v zmysle § 5, ods. 5, písm. c a § 19, ods. 2, písm. d, ZoDP. Podľa môjho názoru to nie je možné takto riešiť, keďže ku skutočnému vráteniu peňazí nedošlo. Osobne to riešim ako nefinančnú operáciu v rámci vyúčtovania cesty v PD.

Vyjadrím sa iba k účtovnej téme. :);)
Súhlasím s a_je_to, že poskytnutý preddavok na služobnú cestu (či už zamestnancovi, alebo priamo podnikateľovi) nie je automaticky daňovým výdavkom. S výhradami uvedenými v texte.
Stefan2005
21.11.10,10:13
Vyjadrím sa iba k účtovnej téme...

som rád, že máme ďalšie vyjadrenie...

Ak budeme vychádzať z daného zadania (a aby z toho bola zrejmá daňová problematika tak povedzme, že služobná cesta zamestnanca začala 28.12. a končila 1.1.,), ALE zálohu dostane nie zamestnanec, ale firma, prevádzkujúca cestovnú kanceláriu, ktorá zabezpečí všetky služby - ubytovanie, stravovanie, atď.

Mení sa niečo na účtovaní, alebo na daňovej uznateľnosti výdavku (=preddavku) na pracovnú cestu zamestnanca ? Ak áno, tak prečo ? A keď táto firma mi vyúčtuje (napr. 2.1.) poskytnutie služieb v súvislosti so služobnou cestou, Vystaví mi príjmový alebo výdavkový doklad vo výške rozdielu vyúčtovania, alebo najprv zostornuje predchádzajúci pokladničné operácie (z decembra minulého roka)?

z materiálu NRSR (k zmene od 1.1.2008):
"Z ustanovenia § 17 ods. 12 sa vypúšťa písm. b), t. j. u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa nebudú časovo rozlišovať prijaté poskytnuté preddavky na dodávky tovarov, služby alebo iných plnení, na ktorých úhradu boli prijaté alebo poskytnuté. Toto ustanovenie sa ukázalo v praxi ako nesystémové, značne komplikované a uplatňovalo sa rôzne, boli nerovnané výklady k tomuto ustanoveniu. Znamená to, že by sa pri zaplatených a prijatých preddavkoch vychádzalo len z účtovníctva, tak ako tomu bolo do 31. decembra 2003"...
ego.mc
21.11.10,10:41
Myslím si, že to nebol najšťastnejší príklad. :)
Ak zálohu dostane firma, ktorá mi poskytuje službu, je to samozrejme daňový výdavok.
Ale zamestnanec mi službu neposkytuje, ten iba plní svoje pracovné povinnosti.
Tu si dovolím pripomenúť, že v skutočnosti nejde o poskytnutú zálohu v zmysle ZoDP, ale ide o preddavok v zmysle Zákona o cestovných náhradách t.j. pôžičku zamestnancovi.
a_je_to
21.11.10,13:50
Neberiem názor člena a_je_to, len sa mi nepáčil útok na mňa v jej príspevku, ktorá reagovala na môj prvý príspevok.
Tiež stojím za svojím názorom.

Len taká malá technická otázka, keď už a_je_to sa snaží poukázať na striktné dodržanie litery zákona: Ako vyriešiť navrhnuté riešenie "vrátenie preddavku", ak preddavok bol použitý?

Príklad: Poskytnutá záloha vo výške 100,- €. (výd.pokl.dokad)
Použitých 75,- €. Podľa a_je_to by sa malo účtovať vrátenie 100 eur a vyplatenie 75. Ako? Keď do pokladne sa nevracia 100 eur, ale len 25, keď už trochárime na dodržaní zákona do bodky. Vystavenie príjmového pokl. dokladu na 100 eur ako vratka zálohy nezodpovedá skutočnosti.

Ak môj príspevok č. 4 bol predovšetkým útokom na niekoho, zrejme Teba ... a nie radou a výmenou skúseností, tak sa Ti ospravedlňujem, že som Ti spôsobil tento pocit. Možno som navonok príliš agresívne bránil svoj postup, možno som až urážlivo podrobne opisoval detaily aj riešení, aj úvah ..... môže to mať na každého individuálny dopad.
Budem sa snažiť s maximálnou asertivitou odpovedať. Legislatívne podklady som už vymenoval, vrátane dôvodného zamietnutia § 17, ods. 12/b ako príčiny nedorozumení. Tam by už nemal byť problém, spochybnenie nebolo uvedené.
Ak príčina nedorozumenia naďalej trvá, je to /bez tendencie urážky/ nedostatok predstavivosti podľa písaného textu. Skúsim vyriešiť aj to, priložením zjednodušenej podoby peňažného denníka JÚ. Sú tam tri alternatívy podľa mojej verzie pri rešpektovaní nedaňovej povahy preddavku, daňovej povahy predloženého vyúčtovania výdavkov, časovej následnosti a hlavne logickej kontroly správnosti zostatku pokladne po zaúčtovaní celého prípadu. Je pravda, že žiadne peniaze do pokladne nepribudli a ani sa to v zostatku pokladne PD nezobrazí, zobrazia sa iba vnútorné obraty vyúčtovania pracovnej cesty so zálohou. Administratívny príjem zálohy a vyúčtovanie cestovných výdavkov prebieha v jednom doklade – cesťáku a dopad na konečný stav pokladne sa zachováva, lebo výsledným stavom tohto vyúčtovania je preplatok, nedoplatok, nula, alebo vrátenie celej zálohy. Cesťák so zálohou nie je ani čisto príjmový, ani čisto výdavkový doklad, ale príjmovo výdavkový s rozielovým previsom príjmu alebo výdavku ... a tak sa aj účtuje. Po zaúčtovaní je rozdiel zostatku iba o nedoplatok, alebo preplatok. Ak ani toto nie je jasné, tak škoda ďalšej námahy.
Možno budeš namietať, že mením taktiku, že som upustil od príjmového pokladničného dokladu ku vrátenému preddavku, ktorý fyzicky neprebehol a účtujem o ňom. Upresňujem, že PPD a VPD používam u časovo dlhšieho preddavku zamestnancovi na nákup materiálov, tam totiž možno použiť iba oddelené PPD a VPD, inak to nejde .... a cesťák s preddavkom účtujem tak, ako som opísal.
Ak niekto považuje administratívny príjem vydanej zálohy do pokladne pri vyúčtovaní výdavkov za hrubé porušenie účtovných zásad a nepravdivú operáciu ... a niekto ešte k tomu pripojí aj svoj súhlas a úžitočné ... tak je to ... radšej sa asertívne zdržím a .... mám súcit s obidvomi. Potom zvlášť podvojné účtovníctvo je plné takýchto hrubých porušení, ktoré fyzicky nenastali a účtujú sa.
Napríklad stavbu vo vlastnej réžii musia účtovať do aktivačného výnosu 042/623, hoci žiadny výnos nedosiahli, odpisovanie DHM z dotácie musí účtovať výnos 384/648, hoci mi nikto nič nedal, nedokončená výroba sa musí účtovať do výnosu, 121/611, hoci sa nič nedodalo, ani nezískalo, poľnohospodári musia účtovať rekultiváciu 382/655, hoci nič na predaj nevyprodukovali ... a aby toho nebolo málo, tak všetci z toho vykážu zisk a musia platiť daň. Ťažké ... pre pochopenie ? ... hmmm !
Stefan2005
21.11.10,14:40
...Tu si dovolím pripomenúť, že v skutočnosti nejde o poskytnutú zálohu v zmysle ZoDP, ale ide o preddavok v zmysle Zákona o cestovných náhradách t.j. pôžičku zamestnancovi.

bol by som rád, keby niekto vysvetlil z formulácie:

"ruší sa ustanovenie (§ 17 ods. 12 písm. b) zákona), podľa ktorého zaplatené alebo prijaté preddavky na budúcu dodávku tovaru, služieb alebo iných plnení ovplyvňovali základ dane až v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k splneniu dodávky tovaru, služieb alebo iných plnení".

teda čo sú to PREDDAVKY NA INÉ PLNENIA - v konkrétnych príkladoch...

P.S. mám za to, že pôžička zamestnancovi na cestovné náhrady v podvojnom účtovníctve je preddavok, i keď sa účtuje na účte 335...
(viď odpoveď na Otázka z praxe: Patrí medzi poskytnuté preddavky aj suma poskytnutá zamestnancovi na pracovnú cestu alebo drobný nákup? tu: http://hnonline.sk/c1-32724690 )
Stefan2005
21.11.10,14:50
s formuláciou iných plnení sa stretávam najmä v spojení ... mzdy, platu alebo iných plnení poskytovaných v súvislosti s výkonom práce - a medzi tie iné plnenia patrí aj cestovné...

viď aj http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=17&eventid=969
Stefan2005
21.11.10,15:41
... sa asertívne zdržím a .... mám súcit s obidvomi.

Odpusti si podobné poznámky - nestojím o tvoj súcit a myslím, že ani Zoli.
A asertivita mi hovorí niečo celkom iné...
Zoltán Kovács
21.11.10,17:21
Ak môj príspevok č. 4 bol predovšetkým útokom na niekoho, zrejme Teba ... a nie radou a výmenou skúseností, tak sa Ti ospravedlňujem, že som Ti spôsobil tento pocit. Možno som navonok príliš agresívne bránil svoj postup, možno som až urážlivo podrobne opisoval detaily aj riešení, aj úvah ..... môže to mať na každého individuálny dopad.
Budem sa snažiť s maximálnou asertivitou odpovedať. Legislatívne podklady som už vymenoval, vrátane dôvodného zamietnutia § 17, ods. 12/b ako príčiny nedorozumení. Tam by už nemal byť problém, spochybnenie nebolo uvedené.
Ak príčina nedorozumenia naďalej trvá, je to /bez tendencie urážky/ nedostatok predstavivosti podľa písaného textu. Skúsim vyriešiť aj to, priložením zjednodušenej podoby peňažného denníka JÚ. Sú tam tri alternatívy podľa mojej verzie pri rešpektovaní nedaňovej povahy preddavku, daňovej povahy predloženého vyúčtovania výdavkov, časovej následnosti a hlavne logickej kontroly správnosti zostatku pokladne po zaúčtovaní celého prípadu. Je pravda, že žiadne peniaze do pokladne nepribudli a ani sa to v zostatku pokladne PD nezobrazí, zobrazia sa iba vnútorné obraty vyúčtovania pracovnej cesty so zálohou. Administratívny príjem zálohy a vyúčtovanie cestovných výdavkov prebieha v jednom doklade – cesťáku a dopad na konečný stav pokladne sa zachováva, lebo výsledným stavom tohto vyúčtovania je preplatok, nedoplatok, nula, alebo vrátenie celej zálohy. Cesťák so zálohou nie je ani čisto príjmový, ani čisto výdavkový doklad, ale príjmovo výdavkový s rozielovým previsom príjmu alebo výdavku ... a tak sa aj účtuje. Po zaúčtovaní je rozdiel zostatku iba o nedoplatok, alebo preplatok. Ak ani toto nie je jasné, tak škoda ďalšej námahy.
Možno budeš namietať, že mením taktiku, že som upustil od príjmového pokladničného dokladu ku vrátenému preddavku, ktorý fyzicky neprebehol a účtujem o ňom. Upresňujem, že PPD a VPD používam u časovo dlhšieho preddavku zamestnancovi na nákup materiálov, tam totiž možno použiť iba oddelené PPD a VPD, inak to nejde .... a cesťák s preddavkom účtujem tak, ako som opísal.
Ak niekto považuje administratívny príjem vydanej zálohy do pokladne pri vyúčtovaní výdavkov za hrubé porušenie účtovných zásad a nepravdivú operáciu ... a niekto ešte k tomu pripojí aj svoj súhlas a úžitočné ... tak je to ... radšej sa asertívne zdržím a .... mám súcit s obidvomi. Potom zvlášť podvojné účtovníctvo je plné takýchto hrubých porušení, ktoré fyzicky nenastali a účtujú sa.
Napríklad stavbu vo vlastnej réžii musia účtovať do aktivačného výnosu 042/623, hoci žiadny výnos nedosiahli, odpisovanie DHM z dotácie musí účtovať výnos 384/648, hoci mi nikto nič nedal, nedokončená výroba sa musí účtovať do výnosu, 121/611, hoci sa nič nedodalo, ani nezískalo, poľnohospodári musia účtovať rekultiváciu 382/655, hoci nič na predaj nevyprodukovali ... a aby toho nebolo málo, tak všetci z toho vykážu zisk a musia platiť daň. Ťažké ... pre pochopenie ? ... hmmm !


1. Beriem tvoj názor. Napriek tomu stále trvám na tom, že "administratívne" vrátenie preddavku pomocou PPD je v rozpore s postupmi. Skôr by som videl riešenie v nepeňažnej operácii pomocou interného dokladu.

2. Aktiváciu a účtovanie v PÚ by som neporovnával s týmto konkrétnym prípadom. Sú rozdielného charakteru.
a_je_to
21.11.10,21:35
1. Beriem tvoj názor. Veľké dííík, aspoň niečo. Napriek tomu stále trvám na tom, že "administratívne" vrátenie preddavku pomocou PPD je v rozpore s postupmi. Je však na škodu celej témy a snahy, že si neuviedol v ktorých ustanoveniach. Každé pripomienkovanie a tvrdenie iného musí byť doložené faktami, inak naň nemožno prihliadať.Mňou opísaný postup funguje harmonicky a správne iba ako kompaktný celok, buď všetko, lebo nič.Tak, ako to u iného charakterizoval český expremiér Miloš Zeman ... nedá se být částečně těhotná ! Buď těhotná je, anebo není .... Skôr by som videl riešenie v nepeňažnej operácii pomocou interného dokladu. Toto zase dosť vadí mne, lebo v peňažnom denníku JÚ sa účtuje iba o peňažných operáciách, o nepeňažných len v uzávierkových prípadoch.A zálohy vznikajú a zanikajú v priebehu celého roka. Interné doklady JÚ sú skôr vynálezom kreatívnych programátorov, než účtovníkov, alebo štátnych metodikov účtovníctva. Postupy JÚ nepoznajú pojem interný doklad.
2. Aktiváciu a účtovanie v PÚ by som neporovnával s týmto konkrétnym prípadom. Sú rozdielného charakteru. Neporovnával som neporovnateľné, iba som uviedol príklad pre iné prípady, kedy sa účtuje o niečom, čo fyzicky neprebehlo v smere nariadeného účtovania. Nestojí za ďalšie rozpisovanie ....
Celý postup nie je nejaký chorý vynález „od včera“ , ktorý by bolo treba teraz obhajovať. To fungovalo celé desaťročia a v intenciách platných predpisov je metodicky priechodné aj dnes. Administratívny príjem zálohy pri vyúčtovaní je určite neskutočná, ale všeobecne tolerovaná účtovná operácia, ku ktorej celé desaťročia neevidujem žiadnu námietku kompetentných orgánov. Niet v nej potenciálneho reálneho žalobcu, ani obžalovaného, ani dôvod vzniku dôvodných námietok.
Podobne, ako keď si vzájomní dlžníci vymenia výdavkové pokladničné doklady a doplatia rozdiel, aby vyrovnali svoje vzájomné záväzky. Všetci to vedia, že to tak určite neprebehlo, ale toleruje sa to, lebo to nemá žiadnu reálnu ani inú chybu.
Alebo úhrada gastrospoločnosti poskytovateľovi, ktorý odošle na preplatenie gastrolístky za 1000 €. Účtuje ich ako pokladničný výdavok a priebežnú položku. Na účet dostane cca 980 € a poštou vyúčtovaciu faktúru na 20 €. Ale napriek tomu že je flagrantne dokázané že nedostal 1000 € účtuje ich ako bankový príjem a napriek tomu, že flagrantne neuhradil žiadnych 20 €, účtuje ich ako bankový výdavok, vrátane DPH. Inak by v JÚ nezaúčtoval všetko čo treba, v rozpore so zákonom by kompenzoval výdavok s príjmom a nikdy by nevyrovnal priebežné položky.
Alebo inkaso tržby z pokladničného terminálu na bežný účet, ktoré sa priúčtuje na výpis znížené o poplatok ..... detto.
To všetko sú v zmysle Tvojho tvrdenia prípady hrubého porušenia postupov, lebo tieto príjmy účtovná jednotka nikdy nedostala. A napriek tomu všetkému sa účtujú v JÚ ako fiktívny príjem a fiktívny výdavok, lebo iné riešenie pre dosiahnutie verného obrazu v JÚ nie je. Divím sa, že toto musím aj Tebe aj Stefanovi dokazovať, že je to tak aj pri zúčtovaní preddavkov, ktoré tu už v v 24 príspevku riešime. Niet v tom totiž principiálneho rozdielu.
Zo svojej strany tému končím, niet už čo objasňovať. Všetko potrebné bolo uvedené. Ďalšie nejasnosti možno už iba povznesene ignorovať.
... odpoveď modrým v texte ....
Zoltán Kovács
22.11.10,09:18
Vieš čo a_je_to zrejme sa nezhodneme. Každý z nás má svoj názor, a netreba to brať ani jednému. Ty si presvedčená o svojej pravde, ja tiež o svojej.
V celej diskusii mi jedine vadil tvoj útočný tón na osoby zúčastnené v tejto diskusii. Nič viac, ak by nebol, tak celá diskusia by sa mohla skočiť už na prvej strane.
Jana Acsová
23.11.10,16:40
Chlapi jedni nepodarení! Ešte som len na príspevku sedem a už mám toho dosť. Nepodarky nepodarené. Koľko múdrosti vo Vašich hlavách, toľko ... ale veď viete :)
Jana Acsová
23.11.10,17:00
Ty si presvedčená o svojej pravde...Zoli Ja? a_je_to je muž

A na margo tu napísaného. Ľpieť na svojej pravde neprináša žiadny efekt. Možno len nechcený, čo je prirodzené. To by sme tých právd mali ojojoj. Každý aspoň jednu. A je nás ako múúúúch. .-)
Zoltán Kovács
23.11.10,17:03
Zoli Ja? a_je_to je muž

A na margo tu napísaného. Ľpieť na svojej pravde neprináša žiadny efekt. Možno len nechcený, čo je prirodzené. To by sme tých právd mali ojojoj. Každý aspoň jednu. A je nás ako múúúúch. .-)

Janka, nie ty....
Čo ja viem, či a_je_to je muž či žena. To je jedno.
1. Moje presvedčenie vychádza zo skúsenosti z daňových kontrol.
2. Neútočil som na osobu ako druhá strana.
Jana Acsová
23.11.10,17:11
Nebudem nikomu masírovať ego. Takže k veci:
§ 19/2/d) ZoDP hovorí o daňových výdavkoch (nákladoch) na pracovné cesty, na ktoré vzniká nárok podľa zákona č. 283/2002 Z.z. v platnom znení.

Sucho čítam ustanovenie. Nárok vyplývajúci zo zákona o cestovných náhradách je daňovým výdavkom (nákladom). Mne to stačí. Zákonný nárok neznamená fikciu a manipuláciu s výdavkom tak, ako potrebujem. Má oporu v zákone potvrdzujú ho podmienky uskutočnenej pracovnej cesty.

Javí sa mi, že problém vyvstáva pri subjektívnom hodnotení všetkých dôsledkov v rozličných softvérových podmienkach z čoho potom vyargumentovávame to, čo vyargumentovať nepotrebujeme.

P.S.:
Nečudujem sa žiadnemu z uvádzaných postupov, ale prikláňam sa k jednému. Myslím si, že vyplýva z toho čo uvádzam. Ak nie, kto chce môže konfrontovať ďalej ako chce, koho chce, kedy chce a čo chce. Chcieť je v tomto prípade veľmi malý pán .-)
Jana Acsová
23.11.10,17:12
Janka, nie ty....
Čo ja viem, či a_je_to je muž či žena. To je jedno.
1. Moje presvedčenie vychádza zo skúsenosti z daňových kontrol.
2. Neútočil som na osobu ako druhá strana.
Zoli. Pac a pusu .-)
Stefan2005
23.11.10,19:03
Sucho čítam ustanovenie. Nárok vyplývajúci zo zákona o cestovných náhradách je daňovým výdavkom (nákladom). Mne to stačí. Zákonný nárok neznamená fikciu a manipuláciu s výdavkom tak, ako potrebujem. Má oporu v zákone potvrdzujú ho podmienky uskutočnenej pracovnej cesty....

Janka, zvýraznené a dokonavý vid "uskutočnenej pracovnej cesty" mám chápať tak, že podľa Tvojho názoru výdavky na pracovné cesty sa stávajú daňovými až po predložení vyúčtovania pracovnej cesty ?
alicacka
24.11.10,13:44
Práve toto ma tiež zaujíma. Prosím buďte taká dobrá odpovedať, ak v tom máte jasno. ďakujem.
a_je_to
24.11.10,22:36
Kým sa ozve Janka, pripojím, čo som našiel v publikácii Daňové výdavky od A po Z, Poradca 2008, str. 87. a 365. Na 29 stranách tématiky ani zmienka o preddavku, ako daňovom výdavku ... okrem toho, že preddavok je zamestnanec povinný vyúčtovať do 10 dní po skončení cesty. Načo asi ? Dokladovať netreba paušalizované výdavky, ktoré boli už viackrát predtým vydokladované a stereotypne sa opakujú, aj ďalšie, skôr mimoriadne, než bežné prípady. Bežné prípady sa preukazujú a zaúčtujú až po skončení cesty, lebo ide o limitované výdavky, ktoré sa musia pred uplatnením preukázať.

Stojí zato aj odcitovanie § 4 zákona o cestovných náhradách, ktorý zdôrazňuje preukaznosť v každom riadku ods. 1 a výnimku v odseku 2 :

§ 4

(1) Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí

a) náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b) náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
c) stravné,
d) náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
e) náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu 3) alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

(2) Preukazovanie výdavkov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná výdavky zamestnancovi iným spôsobom ustanoveným týmto zákonom.