Martin Mocko
16.11.10,13:02
Zdravím vás vospolok poraďáci. Práve sa zamýšľam nad jednou neštandardnou otázkou. Existuje klasická nájomná zmluva o prenájme motorového vozdila medzi dvomi podnikateľmi - plátcami DPH. Avšak v nájomnej zmluve je zakotvené, že PHM aj kompletnú údržbu hradí prenajímateľ. Nájomca platí sadzbu na 1 km, ktorá zahŕňa všetky tieto náklady (vrátane PHM). Môže takáto zmluva z hľadiska daňového byť problémom pre jednu alebo druhú stranu?
Katarína Cigánová
16.11.10,16:39
Zdravím vás vospolok poraďáci. Práve sa zamýšľam nad jednou neštandardnou otázkou. Existuje klasická nájomná zmluva o prenájme motorového vozdila medzi dvomi podnikateľmi - plátcami DPH. Avšak v nájomnej zmluve je zakotvené, že PHM aj kompletnú údržbu hradí prenajímateľ. Nájomca platí sadzbu na 1 km, ktorá zahŕňa všetky tieto náklady (vrátane PHM). Môže takáto zmluva z hľadiska daňového byť problémom pre jednu alebo druhú stranu?
Nevidím dôvod , prečo by musel byt problém , ak samozrejme zmluva niekoho výzrazne nepoškodzuje, resp. zvýhodnuje. Ved je kopec takých zmlúv , kde kompletne včšetko zabezpečuje prenajímatel a nájomca iba platí.
Ak sa nájomca " nechce zaťažovat " údržbou , tankovaním a pod , urobí to prenajímatel a nájomca zaplatí adekvátnu sumu za prenájom .
Ak je dobre zmluva ošetrená nemá dôvod byt problém .
Martin Mocko
16.11.10,16:47
To je otázka iba na overenie statusu. Či som náhodou niečo neprehliadol alebo na niečo nepozabudol.
betka
24.11.10,12:10
Ano je to problém, ak PHM platí prenajímateľ. Existuje jeden rozsudok súdneho dvora ohľadom tejto veci, ńeviem však číslo...

Prenajímateľ prenajal automobil. Nájomca ho používa na svoju podnikatelskú činnosť.

Prenajímateľ nekupuje PHM na svoju podnikateľskú činnosť, a neskôr pri prefakturácii PHM nájomcovi (v cene za 1 km) mu nedodáva tovar za protihodnotu (PHM), pretože prenajímateľ nerozhoduje o tom, koľko si má nájomca kúpiť litrov, aké PHM, na akej pumpe. On jednoducho nedodáva PHM, on PHM netankuje, on PHM nevyužíva pre svoje podnikanie.... On FA nájomné, čo je služba za užívanie predmetu nájmu...

Nájomca si sám určuje, kolko PHM kúpi, kde si ich kúpi. Iba on má nárok na odpočítanie DPH z PHM, je to jeho náklad, je to jeho tovar, kt. používa výlučne na svoju činnosť.

Záver: Môj názor, problém to je. Prenajímateľ nemá nič s PHM, on ich nedodáva, on ich nevyužíva na svoje podnikanie.
Martin Mocko
24.11.10,17:53
Nepoznám ten rozsudok betka. Ja sa na to pozerám z inej stránky. Zmluva o prenájme je postavená tak, že úhradu na 1km zahŕňa i PHM. V tom prípade je podľa mňa PHM nákladom prenajímateľa a taktiež vidím i možnosť v odpočte DPH. Pripadá mi to ako prenájom budovy spolu s energiami. Dnes je možné taktiež el. energiu nakupovať od alternatívnych predajcov..