zuzkadzugi
17.11.10,17:58
s.r.o., platca dph si pred šiestimi rokmi prenajala kancelárske priestory, ktoré si so súhlasom prenajímateľa mohla prispôsobiť podľa svojich predstáv - technické zhodnotenie cca v hodnote 20.000 eur, ktoré zaradila do 4. odpisovej skupiny a odpisovala. Tiež si zo všetkého uplatnila dph na vstupe.
Tento rok chcela ukončiť nájom, ale nájomnú zmluvu má až na 20 rokov a tak by musela platiť penále za skoršie ukončenie nájmu. Prenajímateľ súhlasil, že v prípade, že mu zoženie nového podnájomníka, môže sa nájom postúpiť bez penále. A tak sa aj stalo, firma si našla náhradu.
Teraz je ale problém s tým technickým zhodnotením prenajatých priestorov. Nemôže od svojho nástupcu žiadať, aby jej to zaplatil, pretože s tým by pravdaže nesúhlasil. Keďže ide o technické zhodnotenie, ktoré je namieru "ušité" na dané priestory, nemá význam ho brať...
Môžem teda spraviť zmluvu o postúpení nájmu, v ktorej sa dohodne, že súčasný nájmoca prenecháva svojmu nástupcovi technické zhodnotenie za nejakú symbolickú cenu? Pravdaže by sa z toho odviedla aj dph.