Tamila
18.11.10,09:28
Veľmi vás chcem poprosiť o radu v nasledujúcom prípade.
Slovenská firma - platca DPH - uzatvorila Zmluvu o dielo s českým odberateľom - platcom DPH - na práce, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti v ČR. Tieto služby faktúrujeme bez DPH, táto sa prenáša na odberateľa a neide nám to ani do súhrnného výkazu. Ale slovenský dodávateľ si objedná niektoré práce na tejto nehnuteľnosti u inej českej firmy - platcu DPH. Táto by nám mala faktúrovať tieto služby aj s DPH? Ak áno, čo my urobíme s touto DPH?
Vopred veľmi pekne ďakujem za radu.
Tamila
18.11.10,13:27
Posúvam ...
VATspecialist
18.11.10,16:06
podat ziadost o VAT refund (vratenie zahranicnej DPH) za kal. rok 2010 do 30.9.2011 (CZ danova sprava vracia DPH naozaj promptne za kal. rok 2009) a je moznost podat ziadost aj za kalendarne stvrtroky alebo zaregistrovat sa v CZ :)), zalezi na cash fow
Tamila
18.11.10,19:55
Veľmi vás chcem poprosiť o radu v nasledujúcom prípade.
Slovenská firma - platca DPH - uzatvorila Zmluvu o dielo s českým odberateľom - platcom DPH - na práce, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti v ČR. Tieto služby faktúrujeme bez DPH, táto sa prenáša na odberateľa a neide nám to ani do súhrnného výkazu. Ale slovenský dodávateľ si objedná niektoré práce na tejto nehnuteľnosti u inej českej firmy - platcu DPH. Táto by nám mala faktúrovať tieto služby aj s DPH? Ak áno, čo my urobíme s touto DPH?
Vopred veľmi pekne ďakujem za radu.
Takže uvažujem správne, že česká firma nám faktúruje tieto služby aj s DPH?
Luba
18.11.10,22:25
Podľa mňa česká firma, ktorá vykonáva práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v ČR, má miesto dodania v ČR, má fakturovať s českou DPH.

Chcela by som sa k tomu ešte opýtať - keď robíte práce na nehnuteľnosti v ČR a prenášate daňovú povinnosť na českého odberateľa, nemusíte sa v ČR registrovať pre DPH? A to preto, lebo odberateľom je česká firma? Je to v zmysle §69 (2) ? Povinnosť registrovať sa v ČR by bola vtedy, keby sa tieto práce vykonávali pre slovenského (resp.iného ako českého) odberateľa?
blcha
19.11.10,09:25
Registrácia by bola povinná keby sa služby vykonávali pre nezdaniteľnú osobu, teda neplatiteľa DPH, napríklad pre občana.
Aj cudzinec môže mať české DPH, takže sledujeme dve veci:
1. kde sa nehnuteľnosť nachádza
2. či má náš partner na faktúre DPH z tejto krajiny (a teda nás môže zastúpiť v odvode DPH-čky)

Pozor si musia dať na Vaši dodávatelia - napríklad živnostníci - stavbári, ktorí pre vás pracujú v ČR. Ak fakturujú za vykonané práce vám, na prvú otázku si odpovedia "v ČR" a na druhú otázku si odpovedia, "nemáte" české DPH číslo, takže ONI sa musia registrovať v ČR pre DPH ešte pred poskytnutím služby.
Tamila
19.11.10,11:24
Veľmi vás chcem poprosiť o radu v nasledujúcom prípade.
Slovenská firma - platca DPH - uzatvorila Zmluvu o dielo s českým odberateľom - platcom DPH - na práce, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti v ČR. Tieto služby faktúrujeme bez DPH, táto sa prenáša na odberateľa a neide nám to ani do súhrnného výkazu. Ale slovenský dodávateľ si objedná niektoré práce na tejto nehnuteľnosti u inej českej firmy - platcu DPH. Táto by nám mala faktúrovať tieto služby aj s DPH? Ak áno, čo my urobíme s touto DPH?
Vopred veľmi pekne ďakujem za radu.
Takže to zhrniem asi takto: český dodávateľ faktúruje našej firme služby aj s DPH, ktorú si naša firma môže požiadať vrátiť podľa § 55a až 55 g.
Tamila
30.11.10,19:27
Ešte vás chcem poprosiť o jednu radu. Ide o ten istý prípad, iba subdodávateľ bude slovenská firma. Zhrniem to:
Slovenský dodávateľ - plátca DPH - má zmluvu o dielo s českým odberateľom - plátcom DPH na práce, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti v ˇCR. Slovenský dodávateľ si niektoré práce na tejto nehnuteľnosti objedná u inej slovenskej firmy - registrovanej na DPH na Slovensku. Práce sa týkajú nehnuteľnosti v krajine EU,. Teraz prosím o radu. Tento subdodávateľ faktúruje so slovenskou DPH slovenskému odberateľovi, ktorý si DPH odpočíta a bude to faktúrovať následne českému odberateľovi podľa § 16 odst. 1 bez DPH, ktorú prenesie na českého odberateľa? Alebo slovenský subdodávateľ to slovenskému odberateľovi faktúruje rovno bez DPH, ktorý tú DPH následne prenesie na českého odberateľa?
veronikasad
30.11.10,20:24
Miladka, nemáš ľahšie otázky ?
betka
30.11.10,22:53
Registrácia by bola povinná keby sa služby vykonávali pre nezdaniteľnú osobu, teda neplatiteľa DPH, napríklad pre občana.
Aj cudzinec môže mať české DPH, takže sledujeme dve veci:
1. kde sa nehnuteľnosť nachádza
2. či má náš partner na faktúre DPH z tejto krajiny (a teda nás môže zastúpiť v odvode DPH-čky)

Pozor si musia dať na Vaši dodávatelia - napríklad živnostníci - stavbári, ktorí pre vás pracujú v ČR. Ak fakturujú za vykonané práce vám, na prvú otázku si odpovedia "v ČR" a na druhú otázku si odpovedia, "nemáte" české DPH číslo, takže ONI sa musia registrovať v ČR pre DPH ešte pred poskytnutím služby.

Tisíc bodov, krásne vysvetlené!!!!!!!!!!!!
A je to tak.
Miesto dodania je ČR. Nie je predmetom DPH v SR.
A teda subdodavateľ Váš, nemôže preniesť DP na VAšu spoločnosť.
Prečo?
Pretože vy ako hlavný dodavateľ prác (kuk do par. 69/2, len pre info platné v SR) nemáte sídlo, miesto podnikania, ani prevádzkáreň v ČR, Subdodávateľ nemôže na Vás preniesť daňovú povinnosť, a preto sa subdodávateľ musí registrovať v ČR.
Luba
30.11.10,22:57
Ja využijem pekný návod na riešenie týchto otázok, ktorý uviedla včera na školení p.Jablonková: treba sa pýtať:
1. kde je miesto dodania?
2. kto je ten, čo má odviesť DPH?

V tomto prípade by boli odpovede asi takéto:
1. miesto dodania je jednoznačne v ČR, lebo tam je nehnuteľnosť
2. podľa mňa nemôže slov.subdodávateľ vyfakturovať so slov.daňou, keďže miesto dodania je v ČR. Ani bez dane, lebo kto by ju potom odviedol v tomto dodávateľsko-odberateľskom vzťahu? Podľa zadania usudzujem, že hlavný slov.dodávateľ nemá české IČ DPH, čiže na neho nemôže slov.subdodávateľ DPH povinnosť preniesť. Preto by sa subdodávateľ buď mal zaregistrovať v ČR pre DPH a fakturovať s českou DPH, alebo fakturovať priamo Čechovi a naňho preniesť daňovú povinnosť. Neviem, či tu uvažujem správne, ale podľa mňa na každom stupni dodávky treba zvažovať tie horeuvedené otázky. Uff :confused:
Tamila
01.12.10,17:43
Veľmi pekne ďakujem, veľmi ste mi pomohli.
M3G
05.12.10,14:47
Ja využijem pekný návod na riešenie týchto otázok, ktorý uviedla včera na školení p.Jablonková: treba sa pýtať:
1. kde je miesto dodania?
2. kto je ten, čo má odviesť DPH?

V tomto prípade by boli odpovede asi takéto:
1. miesto dodania je jednoznačne v ČR, lebo tam je nehnuteľnosť
2. podľa mňa nemôže slov.subdodávateľ vyfakturovať so slov.daňou, keďže miesto dodania je v ČR. Ani bez dane, lebo kto by ju potom odviedol v tomto dodávateľsko-odberateľskom vzťahu? Podľa zadania usudzujem, že hlavný slov.dodávateľ nemá české IČ DPH, čiže na neho nemôže slov.subdodávateľ DPH povinnosť preniesť. Preto by sa subdodávateľ buď mal zaregistrovať v ČR pre DPH a fakturovať s českou DPH, alebo fakturovať priamo Čechovi a naňho preniesť daňovú povinnosť. Neviem, či tu uvažujem správne, ale podľa mňa na každom stupni dodávky treba zvažovať tie horeuvedené otázky. Uff :confused:

Len taká poznámka k bodu 2.(vsetci traja, aj subdodavatel, aj dodavatel, aj cesky odberatel su platcovia DPH)

Pýtame sa, kto by tú DPH odviedol v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu?
Logicky mi vychádza, ak slovenský subdodávateľ vyfakturuje práce na stavbe dalsiemu slovenskému dodavatelovi povedzme sumu 5000 EUR, kde neuvedie DPH, ani ju nedava do suhrnneho vykazu, lebo miesto dodania je v CR. O minimalne tuto sumu musi zvysit svoju fakturu dalsi slovensky dodavatel, ktory dodava sluzbu priamo ceskemu odberatelovi, povedzme, ze fakturuje 5000+1000EUR, samozrejme bez DPH, pricom miesto dodania je v CR a uvadza to do suhrnneho vykazu, to znamena, ze nakoniec cesky odberatel bude samozdanovat sumu aj od subdodavatela, aj od dodavatela, spolu 6000 EUR.
Ale je to iba logicky, neviem, ci by mi to na kontrole preslo.

Islo mi to, to aby sa slovenski subdodavatelia nemuseli registrovat v CR.
Danka Kosibová
04.02.12,11:27
Dobrý den, ja mám takýto problém, poprosila by som niekoho, kto ma skusenost....
Firma GROUP, s.r.o. poskytuje služby prostredníctvom fyzických osôb - subdodávateľov, so sídlom v SR, neregistrovaných pre DPH v SR. Má s nimi uzatvorenú zmluvu. Tieto fyzické osoby fakturujú službu - montážne práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Nemecku./fakturuju ich bez dph/
Firma GROUP so sídlom v SR ako registrovaná osoba pre DPH v SR fakturuje tieto poskytnuté služby firme XY, s.r.o. so sídlom v SR ako registrovanej osobe pre DPH v SR, montážne práce ( jedná sa o montážne práce na nehnuteľnostiach v Nemecku, konkrétne prestavba kúrenia, vzduchotechniky, vodovodného rozvodu atď. ). Firma dodáva iba služby (bez tovaru, materiálu), ktoré sú poskytnuté na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v krajinách EÚ./teda služby podľa par. 16 ods. 1/
Zaujíma nás ako sa majú fakturovať služby medzi jednotlivými subjektmi z pohľadu DPH. Či sa nefakturuje DPH, či sa fakturuje DPH a ak ano, ktorej krajiny. Či má niektorá strana povinnosť sa registrovať pre DPH v krajine, kde sa nehnuteľnosť nachádza-Nemecko.
Prosím zodpovedať pre všetky subjekty:
FO, sídlo SR, neregistrovaná pre DPH v SR
GROUP, s.r.o, sídlo SR, registrovaná pre DPH v SR
XY, s.r.o., sídlo SR, registrovaná pre DPH v SR
DAkujem velmi pekne.
emma01
03.04.12,09:07
Dobrý deň, tiež by som potrebovala poradiť ohľadom prác na nehnuteľnosti v ČŠ EÚ.
Objednávateľ - nezdaniteľná osoba
Dodávateľ - slovenská firma, platca DPH, neregistrovaný v ČŠ EÚ
Subdodávateľ - slovenská firma, platca DPH, neregistrovaný v ČŠ EÚ
Podľa môjho názoru by sa mala slovenská firma (dodávateľ) registrovať v príslušnom ČŠ, objednávateľovi faktúrovať aj s daňou príslušného štátu a túto daň odviesť. Ale nie som si istá, ako bude faktúrovať subdodávateľ. Mal by sa aj on registrovať v danom štáte a faktúrovať dodávateľovi (slov. firme) s daňou, alebo sa nebude registrovať a faktúrovať bude bez dane a prenesie daň. povinnosť na slov. dodávateľa?
mariapol
16.07.12,08:59
Dobrý deň,
Slovenská firma A - platca DPH v SK - uzatvorila Zmluvu o dielo s českým odberateľom B - platcom DPH v CZ - na práce, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti v ČR. Tieto práce /služby/ firma A fakturuje bez DPH, táto sa prenáša na odberateľa firmu B a firme A vstupuje aj do súhrnného výkazu pod kódom 2. Potiaľ je všetko v poriadku. Ale slovenský dodávateľ si objedná časť prác na tejto nehnuteľnosti u inej českej firmy C - platcu DPH v CZ. Firma C Slovenskej firme A vyfakturovala tieto práce vykonané na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR bez DPH. Podľa nás nám firma C mala vyfakturovať práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR s DPH.
Ak mám pravdu a firma C faktúru opraví a zaťaží ju českou daňou DPH ako má firma A postupovať ďalej?
jeso
17.07.12,09:21
práce na nehnuteľnosti spadajú pod § 16 ods.1 - ak je nehnuteľnosť v ČR - miesto dodania prác je miesto kde sa nehnuteľnosť nachádza - ČR - , čiže takéto práce nie sú predmetom dane podľa § 2 zákona, pretože miesto dodania služby nie je v tuzemsku , služba sa má zdaniť v ČR - takéto dodanie nevstupuje do súhrnného výkazu
promont maja
17.07.12,10:51
Dobrý deň,
Slovenská firma A - platca DPH v SK - uzatvorila Zmluvu o dielo s českým odberateľom B - platcom DPH v CZ - na práce, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti v ČR. Tieto práce /služby/ firma A fakturuje bez DPH, táto sa prenáša na odberateľa firmu B a firme A vstupuje aj do súhrnného výkazu pod kódom 2. Potiaľ je všetko v poriadku. Ale slovenský dodávateľ si objedná časť prác na tejto nehnuteľnosti u inej českej firmy C - platcu DPH v CZ. Firma C Slovenskej firme A vyfakturovala tieto práce vykonané na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR bez DPH. Podľa nás nám firma C mala vyfakturovať práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR s DPH.
Ak mám pravdu a firma C faktúru opraví a zaťaží ju českou daňou DPH ako má firma A postupovať ďalej?

... ak teda platca DPH v ČR = firma C vystaví faktúru s českou daňou z pridanej hodnoty, tak by som poradila firme A stať sa platcom DPH v ČR ...,
... alebo požiadať ČR o vrátenie dane z pridanej hodnoty ( samozrejme pri splnení podmienok pre vrátenie takejto dane ... a je potrebné vyčkať, až keď skončí tento rok ... pozri príspevok č. 3 v tejto téme od VATspecialist z 18. 11. 2010 ( ... no pre aktuálnosť ( rok 2012) by som si tú možnosť o štvrťrokoch predsa len ešte overila ...)), pretože takto firma A nárok na odpočet českej DPH nemá = nie je platcom DPH v ČR, ale náklady spojené s jej úhradou má ...


podat ziadost o VAT refund (vratenie zahranicnej DPH) za kal. rok 2010 do 30.9.2011 (CZ danova sprava vracia DPH naozaj promptne za kal. rok 2009) a je moznost podat ziadost aj za kalendarne stvrtroky alebo zaregistrovat sa v CZ :)), zalezi na cash fow

... no vychádza mi to aj tak na rovnako, pretože ak firma C vystavila faktúru bez DPH a preniesla daňovú povinnosť v zmysle českého § 92a Zákona č. 235/2004 Zb. o dani z přidané hodnoty ( pripájam: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_12863.html?year=0 .. zíde sa ... platnosť od 1. 1. 2012) = potom platí § 94, ods. 16 toho istého zákona:

§ 94
Plátci
(16) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, kterým je poskytnuto plnění podle §92a (http://www.porada.sk/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html/papp/cds_konzultant/61e39946:13873aa5709:491e#A92a), s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem poskytnutí tohoto plnění.

a

§ 92a
Režim přenesení daňové povinnosti
(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
(2) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podle §26 (http://www.porada.sk/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html/papp/cds_konzultant/61e39946:13873aa5709:4840?init=n&url=235/2004 Sb. §26&date=-2) vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 (http://www.porada.sk/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html/papp/cds_konzultant/61e39946:13873aa5709:4840?init=n&url=235/2004 Sb. §28&date=-2) odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
(3) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně podle §28 (http://www.porada.sk/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html/papp/cds_konzultant/61e39946:13873aa5709:4840?init=n&url=235/2004 Sb. §28&date=-2) odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
(4) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
(5) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
(6) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

a

§ 4
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:
g) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v rámci obchodování mezi členskými státy,
h) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo, místo podnikání ani místo pobytu,
...

... a pripájam sa a súhlasím s príspevkom od Jeso vyššie .. pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť platí § 16, ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ... § 80 platí pri službách iba:

§ 80 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Súhrnný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.
mariapol
18.07.12,15:05
Ďakujem, za odpovede.
Jana1303
18.07.12,15:16
Dobrý deň,
slovenská firma, s.r.o. - plátca DPH, registrovala sa v ČR, pretože vykonáva stavebné práce v ČR - zatepľovanie nehnuteľnosti.
Zatepľovanie vykonáva pre českú firmu - plátca DPH v ČR.
Chcem sa opýtať ako bude slov. frima faktúrovať českej firme s DPH alebo bez DPH?, nakoľko sú obe firmy registrované v ČR a práce sú vykonané v ČR.
promont maja
18.07.12,15:26
Dobrý deň,
slovenská firma, s.r.o. - plátca DPH, registrovala sa v ČR, pretože vykonáva stavebné práce v ČR - zatepľovanie nehnuteľnosti.
Zatepľovanie vykonáva pre českú firmu - plátca DPH v ČR.
Chcem sa opýtať ako bude slov. frima faktúrovať českej firme s DPH alebo bez DPH?, nakoľko sú obe firmy registrované v ČR a práce sú vykonané v ČR.

... mala by fakturovať s českou DPH, ak je platcom DPH v Českej republike, normálne podávať daňové priznania k DPH v ČR .. a ak bude mať daňovú povinnosť k DPH, tak ju odvedie v prospech účtu štátneho rozpočtu Českej republiky ... a pravdepodobne fakturovať v českej mene ... = potrebné preštudovať český zákon o dph ... skús ísť na poradu k českej kolegyňke ... či? ... aspoň ja by som to takto riešila ... ak sa mýlim, prosím opravte ma ... resp. ak sa dozvieš niečo iné = prilep to tu na poradu ... myslím, že tým pomôžeš ...
Jana1303
18.07.12,16:12
...ďakujeeeeeeeeem............
promont maja
18.07.12,16:41
...ďakujeeeeeeeeem............

... no ešte sa neteš ... problematika okolo stavebných prác a DPH v legislatíve ČR je rozsiahla a celkom iná ako u nás ... všetko sa napr. odvíja od zatriedenia stavby, teda nehnuteľnosti ... mohlo by sa stať, že budeš účtovať o dvoch sadzbách DPH ... alebo stavba bude realizovaná na tzv. verejnoprospešné ( sociálne ..) účely ... máš veru, čo na lúskanie ... a nie je toho málo ... a začni týmto http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/203.html?year=0 ... alebo http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_690.html?year=0“ ... hoci ako prvé potrebuješ: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8659.html?year=0“
Jana1303
18.07.12,18:45
...no potešila si ma, mám čo robiť...
ja osobne si myslím, že sa to takto zložito nemusí účtovať, veď sme v EÚ a firmy by sa mali registrovať iba vo svojej krajine, faktúrovať bez DPH - odosielať SV DPH a odberateľ samozdaniť a bolo by po probléme.....
horka
19.07.12,06:59
chcem sa opýtať na DPH ohladom nasledovného typu služieb.
Fakturujem skladovacie služby firme so sidlom vo FR ale registrovanej na DPH aj na Slovensku.
Je tam PHM vozíka, manipulácia, mzda skladníka, nájom skladu.
dala som to z SK DPH, ale vraj to nie je dobre.
Dakujem za rada
KEJKA
19.07.12,07:13
závisí pod akým ičDPH si tá firma-odberateľ, službu objednala.
vo vzťahu SK-SK je DPH SR povinná.
vo vzťahu SK-FR treba rozlišovať, či sa jedná naozaj v zmysle témy o práce na nehnuteľnosti a kde sa tá nehnuteľnosť nachádza.
promont maja
19.07.12,07:29
...no potešila si ma, mám čo robiť...
ja osobne si myslím, že sa to takto zložito nemusí účtovať, veď sme v EÚ a firmy by sa mali registrovať iba vo svojej krajine, faktúrovať bez DPH - odosielať SV DPH a odberateľ samozdaniť a bolo by po probléme.....

... o tomto nerozhodlo EÚ, ale Česká republika ...

... celá smernica EÚ okolo DPH je naopak o zavedení pravidiel, ktorá celý takýto pohyb DPH v rámci EÚ zjednodušuje = platí Marphyho zákon, že ak sa niečo zjednodušuje, tak vyznať sa v tom niečom je komplikované ...
lubka0907
19.07.12,14:03
Dobrý deň,
mám pocit, že sa tu riešil aj môj problém, no pre istotu sa chcem opýtať. Už v otázke je odpoveď pre mňa, ale nie je tam upresnené kde sú platcovia DPH.
Mám rovnaký prípad slov. firma (platca DPH v SR) A fakturuje českej firme (platca DPH v ČR) B práce na nehnuteľnosti v ČR. Bolo mi povedané aby som to fakturovala bez DPH podľa § 16. Nevstupuje to do daň. priz. DPH ani do súhrnného výkazu.
Keď som to už tak zhrnula, je to takto správne?

Slovenský dodávateľ A si niektoré práce objednal u ďalšieho slovenského dodávateľa C, ktorý ale nie je registrovaný v ČR ako platca a ani v SR a ako som sa dočítala musia sa registrovať v ČR. Hrozí dodávateľovi A za toto nejaký postih? Aký by bol postup ak by bol dodávateľ C a ČR registrovaný?
Ďakujem za odpoveď
lubka0907
23.08.12,08:24
posúvam
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,12:24
Slovenská sro platca dph vykonáva elektromontážne práce v Nemecku pre nemeckú sro taktiež platcu DPH. Faktúru vystavuje bez DPH?
tictac7
24.09.12,12:33
Slovenská sro platca dph vykonáva elektromontážne práce v Nemecku pre nemeckú sro taktiež platcu DPH. Faktúru vystavuje bez DPH?

áno + uviesť odvolávku
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,12:33
Tieto práce vykonávajú žinostníci neplatcovia DPH, ktorí vystavujú faktúry slovenskej SRO bez DPH. Je to tak správne alebo sa má postupovať inak? Ďakujeme.
tictac7
24.09.12,12:35
Tieto práce vykonávajú žinostníci neplatcovia DPH, ktorí vystavujú faktúry slovenskej SRO bez DPH. Je to tak správne alebo sa má postupovať inak? Ďakujeme.

aaa už sme niekde úplne inde. Tí živnostníci fyzicky vykonávajú práce v DE?
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,12:38
áno
tictac7
24.09.12,12:57
Tieto práce vykonávajú žinostníci neplatcovia DPH, ktorí vystavujú faktúry slovenskej SRO bez DPH. Je to tak správne alebo sa má postupovať inak? Ďakujeme.

odporúčam naštudovať

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100115:sk:PD F

a informovať sa v DE - najmä v súvislosti s článkami 47, 192a, 193 a 196 (podľa Smernice by mali SK SZČO byť registrovaní na DPH v DE a pre sro SK fakturovať s DPH DE a túto aj odviesť v DE....)
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,13:07
A sro SK si túto DPH DE dá do nákladov, alebo?
tictac7
24.09.12,13:41
A sro SK si túto DPH DE dá do nákladov, alebo?

čítal si smernicu? má nárok na vrátenie DPH? zariadi sa podľa toho....
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,13:43
Keby títo živnostníci faktúrovali priamo sro DE tak by sa vlastne len zaregistrovali na DU SK podľa §7a a faktúry by vystavovali bez DPH a robili SV. Ale keďže faktúrujú sro SK a práce vykonávajú v DE sú povinní sa registrovať V DE a faktúry vystavovať s DPH DE slovenskej sro? A DPH v DE odvedú a sro SK si ju dá len do nákladov?
Jana Acsová
24.09.12,13:49
Keby títo živnostníci faktúrovali priamo sro DE tak by sa vlastne len zaregistrovali na DU SK podľa §7a a faktúry by vystavovali bez DPH a robili SV. Ale keďže faktúrujú sro SK a práce vykonávajú v DE sú povinní sa registrovať V DE a faktúry vystavovať s DPH DE slovenskej sro? A DPH v DE odvedú a sro SK si ju dá len do nákladov?
Do nákladov áno (ak sú nákladové faktúry). Otázka je, či daňových lebo ...
§ 19/3 ZoDP Daňovými výdavkami sú aj ...
k) daň z pridanej hodnoty
1. ktorú je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný odviesť pri zrušení registrácie podľa osobitného predpisu6) s výnimkou uvedenou v § 17 ods. 3 písm. d) druhom bode,
2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej hodnoty, ak platiteľ dane uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa osobitného predpisu, 6)
3. ak platiteľ dane z pridanej hodnoty má nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie90b) spôsobom podľa osobitného predpisu1) a ak ide o daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo o daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14, v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatní nárok na jej vrátenie spôsobom podľa osobitného predpisu,90b)
4. ak platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa daň vzťahuje, z dôvodu, že suma dane z pridanej hodnoty nedosahuje predpísanú výšku na jej vrátenie, v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb,
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,13:59
Čítam smernicu ale nerozumiem tomu :-D
Ing. Pavol Zúber
24.09.12,14:29
Takže sro SK platca DPH dostane fa od živnostníka SK neplatcu DPH faktúru kde bude vyčíslená DPH DE(lebo je registr.v DE). SRO SK následne dá celú sumu aj s DPH do nákladov a viac nič? Chápem to správne?
Jana Acsová
24.09.12,14:45
Takže sro SK platca DPH dostane fa od živnostníka SK neplatcu DPH faktúru kde bude vyčíslená DPH DE(lebo je registr.v DE). SRO SK následne dá celú sumu aj s DPH do nákladov a viac nič? Chápem to správne?
Zhruba.

DPH iného ČŠ je daňovým výdavkom ak sa vyžiada k vráteniu. Výnimkou sú prípady, ktoré zákon rieši, ale to by sa netýkalo stavebných prác iba nepatrných súm a to je menej ako 50 eur za rok v úhrne. Ak sa daň nežiada a mala by sa, nebude daňovým výdavkom, ale nedaňovým. Vyplýva to z uvádzaného § 19/3/k ZoDP.

Pozrite si aj § 55f nášho zákona o DPH:
(1) Platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, podaním žiadosti o vrátenie dane elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky. Žiadosť o vrátenie dane môže platiteľ registrovaný podľa § 4 podať, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Na obsah žiadosti o vrátenie dane sa primerane vzťahuje § 55b ods. 2 až 4; žiadosť o vrátenie dane sa nepovažuje za podanú, ak tieto údaje neobsahuje.
Ing. Pavol Zúber
25.09.12,08:27
Spýtam sa ešte či registrácia v inom ČŠ sa týka len služieb, ktoré sa týkajú nehnuteľností alebo aj ostatné služby ktoré sú fyzicky vykonávané na území iného ČŠ.
Ing. Pavol Zúber
25.09.12,09:10
Myslím zámočnícke alebo zvaračské práce ak miesto dodania je ČR čiže sú vykonávané pre sro Sk ale vykonávané sú v ČR. Ďakujem.
miro_l
26.09.12,15:02
Dobrý deň. Prosím o radu.
Naša firma platiteľ DPH na základe zmluvy o poskytovaní služieb, začala vykonávať pre SK firmu platiteľa DPH stavebné práce v Nemecku.
Faktúry budeme vystavovať na základe skutočne vykonaných prác SK firme.

Má naša firma povinnosť registrácie v Nemecku, pre platiteľa DPH?
tictac7
26.09.12,15:14
Dobrý deň. Prosím o radu.
Naša firma platiteľ DPH na základe zmluvy o poskytovaní služieb, začala vykonávať pre SK firmu platiteľa DPH stavebné práce v Nemecku.
Faktúry budeme vystavovať na základe skutočne vykonaných prác SK firme.

Má naša firma povinnosť registrácie v Nemecku, pre platiteľa DPH?

pozri si príspevok č. 35. Naozaj netuším, ako to majú v DE v zákone urobené.... ak by to bolo opačne (dve firmy z DE a nehnuteľnosť na SK, tak má 1. forma z DE povinnosť sa u nás zaregistrovať...)
u.erika
30.10.12,20:34
Platca DPH §7a, faktúra: montáž rákosovej strechy - nehnuteľnosť sa nachádza v ČR, odberateľ česká firma, platca DPH. Faktúra bez DPH. Neide ani do súhrnného výkazu, ani do DP priznanie - jo tak OK? /T.z. nemusím podať ani DP, ani SV/???
tictac7
30.10.12,20:36
Platca DPH §7a, faktúra: montáž rákosovej strechy - nehnuteľnosť sa nachádza v ČR, odberateľ česká firma, platca DPH. Faktúra bez DPH. Neide ani do súhrnného výkazu, ani do DP priznanie - jo tak OK? /T.z. nemusím podať ani DP, ani SV/???

áno, ak na faktúre uvedieš obe IČ DPH (SK aj CZ) a nezabudneš dať odvolávku u prenesení daňovej povinnosti....
Mila123
04.12.12,10:32
Dobrý deň,
poprosím potrebujem potvrdiť následovnú situáciu

nehnuteľnosť na SK
vlastník nehnuteľnosti platiteľ DPH na Sk
zákazka viazaná na uvedenú nehnuteľnosť (elektr. - montážne práce) vykonávaná pre platiteľa DPH v CZ
službu vykonával platiteľ DPH na SK

službu fakturuje CZ so slovenskou DPH , je to správne?
Tweety
04.12.12,10:41
Dobrý deň,
poprosím potrebujem potvrdiť následovnú situáciu

nehnuteľnosť na SK
vlastník nehnuteľnosti platiteľ DPH na Sk
zákazka viazaná na uvedenú nehnuteľnosť (elektr. - montážne práce) vykonávaná pre platiteľa DPH v CZ
službu vykonával platiteľ DPH na SK

službu fakturuje CZ so slovenskou DPH , je to správne?
Áno je.
ekofin
25.04.13,20:07
Poprosím o objasnenie. Slovenský živnostník, neplatiteľ DPH fakturuje stavebné práce českému platiteľovi DPH na nehnuteľnosti v ČR. Má povinnosť sa registrovať na Slovensku podľa § 7a? podľa mňa nie. Vyfakturuje bez DPH a dá odvolávku o prenesení daňovej povinnosti podľa § 74 zákona 222/2004 Z.z. Súhrnný výkaz tiež nepodáva? Jedná sa mi hlavne o tú registráciu v zmysle § 7. Ďakujem veľmi pekne.
JuKaS
28.04.13,18:36
Možno to niekomu pomôže:

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Pre komplexné posúdenie daného prípadu z pohľadu zákona o DPH je potrebné vedieť, či sa vykonávané služby (napr. zváračské služby) viažu na nehnuteľnosť alebo boli tieto služby vykonávané na hnuteľnom majetku.
V prípade, ak sa služby vzťahujú na nehnuteľnosť, miestom dodania je podľa §16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte, potom tieto služby nie sú predmetom dane v SR v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPH a zdaňujú sa v tom štáte, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa dodávateľ služby informoval na legislatívu príslušného členského štátu, kde je miesto dodania služby za účelom splnenia si svojich daňových a registračných povinností.
V prípade, ak sa služby (napr. zváračské služby) vykonávali na hnuteľnom majetku, miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. miesto dodania je tam, kde má sídlo odberateľ služby. Ak odberateľ služby má sídlo v tuzemsku, potom miesto dodania služby je v tuzemsku a zdaniteľná osoba - neplatiteľ (dodávateľ služieb) zahrnie príjem, resp. výnos z dodanej služby do obratu v zmysle § 4 ods. 9 zákona o DPH.
Z uvedeného vyplýva, že ak tuzemská zdaniteľná osoba vykonáva zváračské služby pre tuzemskú zdaniteľnú osobu v inom členskom štáte, je potrebné určiť, či sa tieto služby vzťahujú na nehnuteľnosť (a v nadväznosti na to sa v danom členskom štáte registrovať pre DPH) alebo sa vzťahujú na hnuteľný hmotný majetok. V žiadnom z uvedených prípadov nie je potrebná registrácia podľa § 7a zákona o DPH ani podávanie súhrnných výkazov.

Ing. Ľubomíra Mihalisková
Kontaktné centrum podpory
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

Váš dopyt:

Prosím o stanovisko:
Neplatiteľ DPH SR poskytuje služby pre platiteľa DPH SR, ale práce sa vykonávajú v Českej republike (zváracie práce). Faktúru vystavuje slovenskému platiteľovi DPH. Má tento poskytovateľ služby - neplatiteľ DPH SR povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa paragrafu 7a a podávať súhrnný výkaz ? Ďakujem za odpoveď.
promont maja
29.04.13,08:02
http://www.porada.sk/t194917-p12-co-na-nas-chystaju.html#post2304053 ... príspevok č. 112 ... chystá sa zmena ...
ekofin
15.05.13,09:49
Prosím o radu. Slovenská firma, platiteľ DPH vykonáva stavebné práce na nehnuteľnosti v ČR pre českého platiteľa DPH. Faktúry vystavuje bez DPH s odkazom na prenos daňovej povinnosti. Zároveň však dvaja zamestnanci slovenskej firmy robia pre tohto českého odberateľa strážnikov tohto objektu. Ako vystaviť faktúru za tieto odpracované hodiny za stráženie? Tiež bez DPH? a uplatniť prenos daňovej povinnosti? Posudzujú sa tieto služby tiež podľa § 16 ods.1? práce viažúce sa k nehnuteľnosti? Ak nie musí sl. firma potom podávať súhrnný výkaz? Ďakujem veľmi pekne.
promont maja
20.05.13,14:17
... myslím, že odpoveď si v tomto materiáli, resp. metodickom pokyne z januára 2013 nájde skoro každý ... tak ho vám prikladám, pretože si to ozaj zaslúži ...
Majkas
18.10.13,13:35
ok, dakujem velmi pekne za metodicky pokyn, no aj tak sa "hádam sama so sebou", tak Vás tu prosím o názor:
Slovenská firma platca DPH dodala rakuskej firme-tiež platca DPH komín, materiál a montáž , tak mám to posudzovat ako je v MP uvedené na str.4 pod bodom c) ??? (no neviem, či sa komín dá povazovat pred namontovaním za hnutelnu vec) - to by bol §15
alebo ako skor vyplyva na str.10 podla bodu l) - montáž zariadení, ktoré sa po inštalácii stanú súčastou nehnutelnosti - a to by bol §16 -tušim toto vyhráva,
čiže by to nešlo do suhrnného výkazu, a na fa musí byt odvolávka na §16 odst.1)
Bude to tak správne ???
Majkas
18.10.13,15:11
posúvam,...prosím o vaše názory
tictac7
18.10.13,15:13
posúvam,...prosím o vaše názory

polož samostatnú otázku.
PERFEKTDK
30.07.15,16:14
Chcela by som sa len opýtať prečo živnostník, ktorý pracuje na stavbe v ČR a nie je platca DPH a fakturuje práce pre slovenskú firmu sa musí registrovať v ČR pre DPH keď potom pôjde aj tak táto faktúra pre slovenskú firmu?? Chápala by som to keby fakturoval na českú spoločnosť, že vtedy musí. A čo urobí slovenská firma s českou dph? Má to nejaký význam? ďakujeme za odpoveď.
KEJKA
31.07.15,14:15
miesto dodania stavby je vždy v Česku, môže fakturovať komu chce. Tam sa nehnuteľnosť nachádza - tak preto.
PERFEKTDK
31.07.15,14:35
Takže keď sa zaregistruje v ČR pre DPH vystaví pre slovenského dodávateľa, ktorý má uzatvorenú zmluvu o dielo s českou firmou faktúru s českou DPH? A načo to je dobré? Ďakujem, rada by som to pochopila.