fairy7
18.11.10,09:31
Ahojte,
potrebovala by som pomoc.
Ak niekto pracoval 8 rokov vo Švajčiarku, kde si platil všetky dane aj odvody a chcel by sa vrátiť späť na Slovensko, aké papiere by si tam mal vybaviť a predložiť ich na Slovensku?
Predpokladám že určite Zápočtový list. Len neviem, ktoré formuláre z tých Ečkových. E101 či E104. Alebo?
A ak si tu na Slovensku neplatil zdravotné poistenie, aké tlačivo im má predložiť na poisťovni, aby preukázal, že tam si poistenie platil a nemusel ho doplácať tu?
Ďakujem veľmi pekne. Z.
Mária27
18.11.10,11:40
Najlepšie je obrátiť sa priamo na poisťovne, majú uvedené čísla pre informácie.
Niektoré informácie si môžeš aj prečítať na ich stránkach, napr.:

http://www.socpoist.sk/medzinarodne-zmluvy/1550s?&lang=sk

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení,
platná od 1. decembra 1997,
vzťahuje sa na poskytovanie dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia;
na účely priznávania dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia umožňuje prihliadať aj na doby zabezpečenia (poistenia) získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu; umožňuje vzájomnú výplatu dávok dôchodkového zabezpečenia; inštitúcia každého zo zmluvných štátov vypláca (a to aj na územie druhého zmluvného štátu) dávku patriacu za doby zamestnania získané podľa vlastných právnych predpisov