enad
26.11.05,18:04
Dobrý deň. Podnikateľ SZČO má sídlo firmy v MT, v mieste trvalého pobytu. Tak to má zapísané v ŽL. Avšak 100% svojej činnosti vykonáva v BA, kde dochádza vždy tak na 3 týždne. V BA má aj prenajatý byt, aby nemusel stále platiť hotely. Do daňových výdavkov si môže zahŕňať náklady na PHM (auto má vložené vo fime, kúpené na leasing), ďalej nájomné toho bytu (to mi odobril daňový poradca) a od 11/04 možno aj diety. A tu nastáva problém. Pretože zákon hovorí, že na základe ustanovenia §19, ods.2, písm.e zákona o DzP si môže podnikateľ FO dať no daňovo uznaných výdavkov stravné, cestovné, náklady na ubytovanie ak sú tieto vynaložené na činnosť vykonávanú v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva. Z DU mi poslali odpoveď, z ktorej vyplýva, že ak SZČO nemá v ŽL uvedenú žiadnu prevádzku, len trvalý pobyt, tak diety si môže dávať do výdavkov. To by bolo všetko super. Lenže táto SZČO fakturuje všetko jednej firme. Je PC technik. Robí pre viaceré firmy ale sprostredkovane. V podstate je to ako závislá činnosť. Občas vystaví aj 1-2 faktúry za rok na niekoho iného, ale inak sú to stále tie isté faktúry. On sa sám rozhodol, že chce ísť na živnosť, aby bol "pracovne volnejší". Môžu mi toto daňový kontrolóry napadnúť a vyhodiť mi potom z nákladov aj výdavky na ubytovanie a diety? Ako to urobiť, aby to bolo obhájiteľné. Faktúry, ktoré vystavuje firme v BA sú na vysoké sumy a je z nich jastné, že všetky náklady spojené s výkonom práce si fakturuje. Platí 1/4 ročné preddavky na daň z príjmu, pretože jeho daňová povinnosť bola dosť vysoká . Kto a ako môže napadnúť takýto druh podnikania, keď to hraničí so závislou činnosťou?
Prosím, poraďte niekto, lebo aj názory daňových pradcov sa líšia.
Ďakujem
Manual
26.11.05,18:41
Myslím že si robíš zbytočné obavy. Ak má všetko riadne podložené zmluvou, alebo objednávkami, vykonané práce sú preukazateľné, príjem za vykonanú prácu faktúruje, tak je všetko v poriadku. To že je to opakujúca sa činnosť ? Každá firma si predsa hľadá najidealnejší spôsob na zabezpečenie svojej činnosti. A tej firme pre ktorú robí "tvoja" SZČO vyhovuje táto forma miesto toho aby niekoho zamestnala a mala so zmastnancami "problémy". Alebo by niekto mal prikazovať firmám ako majú fungovanie a prosperitu svojich firiem zabezpečovať ?
Pekný večer želám...
enad
27.11.05,08:41
Myslím že si robíš zbytočné obavy. Ak má všetko riadne podložené zmluvou, alebo objednávkami, vykonané práce sú preukazateľné, príjem za vykonanú prácu faktúruje, tak je všetko v poriadku. To že je to opakujúca sa činnosť ? Každá firma si predsa hľadá najidealnejší spôsob na zabezpečenie svojej činnosti. A tej firme pre ktorú robí "tvoja" SZČO vyhovuje táto forma miesto toho aby niekoho zamestnala a mala so zmastnancami "problémy". Alebo by niekto mal prikazovať firmám ako majú fungovanie a prosperitu svojich firiem zabezpečovať ?
Pekný večer želám...

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, potešili ste ma.

Peknú nedeľu
Manual
27.11.05,08:56
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, potešili ste ma.

Peknú nedeľu
:):):):) OK aj Tebe :):):):)