romanf
28.11.05,12:55
Zdravím Vás všetkých, dovoľte mi touto cestou obrátiť sa na vás o radu, ako postupujete v prípadoch obdržania faktúr z EÚ pred samotným nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. (oneskorenie dodania tovaru za Fa sú aj 2 mesiace - podľa potreby, podľa fázy výroby). V zmysle § 20 ods.1 b zákona o DPH je daňová povinnosť dňom vyhotovenia faktúry a zároveň je v zmysle §49 a § 51 aj uplatnenie práva na odpočítanie dane. Podľa §69 ods. 6 vyššie uvedeného zákona pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa §11 a §11a. V zmysle §49 ods.2 písm. c) platiteľ dane môže odpočítať daň, ak je ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa §11 a §11a. Podľa ustanovenia §51 ods.1 písm. c) právo na odpočítanie môže platiteľ dane uplatniť, ak má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu. Podľa §11 sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s HHM. Podľa vyššie uvedeného, dobrovoľne je daňová povinnosť podľa § 20 ods.1, ale skutočná povinnosť by mala byť až podľa § 69 ods.6., lenže v čase nadobudnutia tovaru akým kurzom zdaňovať uvedený príjem? Kurzom Fa z pred dvoch mesiacov? Co na to DÚ? Ďakujem. Roman
Romidar
28.11.05,13:37
Mne tam hlavne vadí ten § 11 odst. 1 ,ktorý hovorí, že nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného štátu je nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hhm. V momente vystavenia faktúry, ešte toto právo nemáš. Pozri ešte §20 odst.2, kde sa hovorí, kedy sa považuje nadobudnutie za uskutočnené. Možno už si ho zaplatil a v zmysle zmluvy obyčajne býva, že tovar ostáva vo vlastníctve až do zaplatenia. Potom by to možno sedelo. Tovar ešte nie je u teba v sklade, ale už si ho zaplatil a preto si získal právo nakladať s ním ako vlastník.

Mám ten istý problém so službami (viď môj prísp. piatok)

Volala som kôli tomu aj na DU a tam mi povedali "urobte si poriadok s Vašimi dodávateľmi, pretože nemajú vystaviť faktúru pred tým než dodajú tovar."
NO COMMENT
romanf
28.11.05,14:21
Vďaka. Som s tým podobne ako Ty, z DÚ som dostal tiež odpoveď, že nech si zistím, že čo a ako zdaňujú moji dodávatelia z EÚ a čo a kedy davájú do súhrnného vykazu. Problém je, že tých dodávateľov mám asi tisíc.
ALBO
28.11.05,15:01
Otázka je tak obšírne rozpísaná, že neviem či som ju právne pochopila.Ale vyšlo MU k uplatňovaniu § 19-21 zák. o DPH ( na stránkach DRSR) a tam je príklad.Polský dod vyhotoví Fa 27,1 z dôvodu požadovania skoršej úhrady.DP nastane 15. deň po kal. mesiaci, kedy sa uskutočnilo nadobudnutieto. Tovar nadobudol 16.2. DP je 15.3.
Jana Acsová
19.12.05,15:05