Daduľa
29.11.05,10:37
Prijatá záloha na 100 EUR dňa 25.11.2005 kurzom 40,-na službu v 100% výške.
Účtovanie: 100 EUR 221xxx/324 100 4.000,- SK
Odvod DPH: 15,96EUR 324 200/343 xxx 638,40 SK
Ku konci roku 2005 nebola služba poskytnutá až 06.01.2006
Ako postupvať pri vyúčtovaní a pri uzatváraní účtovných kníh??
Môj názor: účet 324 100 100EUR oceniť kurzom NBS 31.12.2005 kurz 39,00,-
účet 324 200 15,96 oceniť kurzom NBS 31.12.2005 kurz 39,00,-
Kurzové rozdiely zaúčtovať ako ovplyvnujuce základ dane, ak sme nenahlasili DU nezahrnovanie.
Poskytnutá služba 06.01.2006 následne vystavená faktúra:
Faktúra na 100 EUR kurzom 41,00
Účtovanie: 311/602 84,04 EUR x 41,00 =3.445,60,- SK
311/324200 15,96EUR x 41,00 = 654,40,- Sk
Zúčtovanie zálohy kurzom prijatia zálohy náš prípad ocenenie ku koncu roka t.j. 39,00.
324100/311xxx 100EUR 3.900,-
563xx/311xx 200,-
Na účte 324200, na ktorom sme účtovali DPH z prijatej platby nam vznikol tiež kurzový rozdiel z prepočtu EUR:my berieme ocenenie ku 31.12.2005 kurzom 39,00,- 622,40,- Sk
´Učtovanie /654,40-622,40/=32 Sk
324200/663xxx 32,- SK
Myslíte si, že rozdiel z prepočtu kurzu z pohľadu DPH je treba vysporiadať,alebo by môj postup mohpol byť správny???
Veľmi prosím o Vaše názory, kto s tým robí????
Už som písala veľa poradcom, no jednoznačnú odpoved mi nevie dať nikto.
renča1
29.11.05,10:41
ahoj, pridávam sa k tebe.:)
Lila
29.11.05,13:02
Nerozumiem, prečo chcete aú 324x oceniť na konci roka v plnej výške 100 EUR, veď pri zaúčtovaní DPH /dňom úhrady zálohy na Váš bank. účet/ ste ponížili tento aú a teda zostatok tohto aú bude 84,04 EUR a tento rozdiel by som precenila.
Veď predpokladám, že DPH riadne odvediete a uhradíte v DP DPH za 12/2005 kurzom úhrady zálohy. Týmto je podľa mňa daň. povinnosť splnená.
renča1
29.11.05,13:10
spolu aj s daduľou nám bolo povedané, odpísané od viacerých odborníkov ( PORADCA, atd..., že k 31.12. sa oceňujú aj prijaté a poskyt.preddavky. Každý mal na to iný názor. Ja osobne ich tiež nepreceňujem k 31.12., ale sú rôzne názory. Prosím vyjadrite sa ešte niekto k tejto téme, aké máte názory?
Lila
29.11.05,13:15
Ja viem toľko, že na konci roka sa preceňujú zostatky aú vyjadrených v cudzej mene. My sme v roku 2004 takto preceňovali zostatok aú 261 / išlo o kolaterál- čiže zálohu, ktorú sme uhradili banke na menový obchod, ktorý bol splatný koncom 1/ 2005/. Toto osobne som riešila na DÚ v Ružomberku s vedúcim kontrolórov dane z príjmu PO.
Lila
29.11.05,13:22
V mojom predchádzajúcom príspevku som za oceňovanie aú 324, ale nesúhlasila som s oceňovaním DPH. /tú by som nedávala na 324 200, ale na 324 100, čím by som si ponížila prijatú zálohu o DPH, nakoľko ju musím uhradiť DÚ v takom kurze , kedy som ju dostala uhradenú od odberateľa.
T.j. ak úhrada prišla 25.11. tak v tomto kurze vypočítam výšku DPH. A odvádzam za mesiac 11/2005.
soske
29.11.05,14:05
V mojom predchádzajúcom príspevku som za oceňovanie aú 324, ale nesúhlasila som s oceňovaním DPH. /tú by som nedávala na 324 200, ale na 324 100, čím by som si ponížila prijatú zálohu o DPH, nakoľko ju musím uhradiť DÚ v takom kurze , kedy som ju dostala uhradenú od odberateľa.
T.j. ak úhrada prišla 25.11. tak v tomto kurze vypočítam výšku DPH. A odvádzam za mesiac 11/2005.


Osobne si myslím, že nie je prípustné ponížiť 324 100 o DPH, nakoľko 324 100 vyjadruje môj záväzok voči odberateľovi, ktorému som ešte defakto neposkytol žiadnu službu za uhradený preddavok a teda mu ho stále dlhujem v plnej sume, ktorú vyjadruje účet 324 100.

Pekný deň
Lila
29.11.05,14:33
Tak potom určite zostatok aú 324x k 31.12.2005 oceniť kurzom NBS.
Susan
29.11.05,15:42
spolu aj s daduľou nám bolo povedané, odpísané od viacerých odborníkov ( PORADCA, atd..., že k 31.12. sa oceňujú aj prijaté a poskyt.preddavky. Každý mal na to iný názor. Ja osobne ich tiež nepreceňujem k 31.12., ale sú rôzne názory. Prosím vyjadrite sa ešte niekto k tejto téme, aké máte názory?

Ja prepocitavam kurzom aj prijate zalohy v cudzej mene. Venovala som sa tejto teme pri spracovani danoveho priznania za rok 2004 a hladala som v roznych dostupnych zakonoch a pripomienkach a v usmerneniach a dospela som k nazoru, ze sa prepocitavaju aj prijate zalohy v cudzej mene.
renča1
30.11.05,06:11
Ja prepocitavam kurzom aj prijate zalohy v cudzej mene. Venovala som sa tejto teme pri spracovani danoveho priznania za rok 2004 a hladala som v roznych dostupnych zakonoch a pripomienkach a v usmerneniach a dospela som k nazoru, ze sa prepocitavaju aj prijate zalohy v cudzej mene.

Vieš ja som tiež všetko prezrela ku kurzovým rozdielom , ale priamo nebolo nikde písané o 324,314. Môhol by sa ešte niekto vyjadriť k tejto veci? Kto ešte z vás robí kurz.rozdieli k 324,314 k 31.12.?:o
Lila
30.11.05,08:47
Ing. Cenigová -autorka a audítorka publikácií PU, skús pozrieť www.ceniga.sk (http://www.ceniga.sk)

/ešte čosi-hovorí sa o ocenení všetkých záv. a pohľadávok- zálohy sú predsa záväzky alebo pohľadávky /
misurka
30.11.05,09:17
Ja na základe debát s viacerými ekonómkami takisto k 31.12. prepočítavam 314,324 v cudzej mene.(robila som tak k 31.12.2004), podľa mňa ide takisto o prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene